Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

• Danske Banks Corporate brand er et paraplybrand, men andre virksomhe der endkoncernen kan også have et corporate brand. Danske bank samlede især visuelt deforskellige virksomheders logo. Der er også de samme værdier bag ved.• Man kan ikke komme med et sæt værdier, som ikke er i virksomheden i forvejen.Et værdisæt for en virksomhed handler om essensen af virksomheden ogfastsættelse af nogle ord, som man pålægger en tolkning. De værdier man fravælgerer også af stor betydning.• Danske Banks værdier er: ordentlig, engageret, tilgængelige, kompetente ogværdiskabende. Disse bliver næsten udelukkende brugt internt i virksomheden.• Spørgsmål: Hvordan skiller Danske Bank sig ud i forhold til andre brands? Svar:Mærkestyrke, hvor mange kender os, hvor mange har os som primært pengeinstitutog hvor unikke er vi. Det er det unikke, som gør os til et brand. Vi har delt det op ibåde positive og negative unikke egenskaber.Baggrund for valg af corporate branding• Beslutningen om at arbejde med et corporate brand var, at lave nogle ting nemmerefor os. Danske Bank har valgt at corporate brande af følgende grunde:1. Man kunne se, at andre branchers indførelse af corporate branding skabtefokusering, som gav merværdi til virksomheden.2. Der var et behov for at samle trådene i koncernen.3. Ting bliver mere og mere ens. Det er meget svært at differentiere sig påprodukter i forhold til andre konkurrenter, da bankprodukter er generiske i95% af tilfældene. Det er en måde for banken at differentiere sig selv på.4. Grunden til at man gjorde det i Danske bank var, at hvis man fik styr på dether med brandet og fik en ensrettet kommunikation, var man sikker på, atman kunne øge virksomhedens værdi.• Vestlige undersøgelser afspejler, at man søger mere og mere mod immaterielleværdier.• Vi er ikke særlig glade for vores gamle image: kold og uengageret, urokkelig mm.Vi var som tyske effektive biler, patriark man spurgte til råds. Vi var ikke et særligtgodt brand for at fastholde kunderne i fremtiden.114

More magazines by this user
Similar magazines