Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

• Vi kunne sagtens tjene penge på at være gode bankfolk. Det er ikke mit indtryk atgrunden til det var, at vi ikke vil kunne tjene flere penge, men det gør ting letterefor os i fremtiden.Implementering• Vi startede overvejelser (red. om corporate branding) i 1998, hvilket var et år før vistartede fusionen. Vi startede den nye kommunikationslinje for Danske Bank i2000.• Corporate branding er ikke en kort proces! Vi er ikke færdige med at blive et brand,det bliver vi aldrig - da det jo er en måde at arbejde med tingene på, der er et brand.• Det er svært at lave en proces som går på at få 10-15.000 medarbejdere til atdefinere deres værdier. I danske bank var der nogle få, som valgte værdierne.• Vores image bliver jo ikke ændret, før vi ændrer på forholdene indadtil.• Når folk bliver ansat gennemgår de kurser, for at værdierne kan bliveimplementeret.Strategi• Det vi arbejder på er at øge vores unikhed.• Man kommunikerer aldrig værdierne eksternt i deres rå form. De bliver så brugtsom ramme for den tone og stil, som man kommunikerer ud til kunden.• Danske Bank konkurrerer ikke på pris. Man skal ikke være kunde her for at få denbilligste bank. De fleste mennesker er godt klar over, at virksomheder er til for attjene penge. Man kan tjene pengene på en ordentlig måde eller en dårlig måde.Hvis man ikke tjener penge, så holder strategien ikke en meter.• Vi havde før ’gartner tilgangen’, dvs. at lade tingene gro og at lade folk selv tolkeproblemerne. Den virkede ikke, gav ikke en ensartethed, så nu prøver vi den andentilgang. For at se om de ansatte lever efter værdierne, må man måle det efter deresadfærd, hvordan kan man ellers se om de er blevet implementeret?Implikationer• Vi har ikke fået det ud af implementeringen af værdierne blandt de ansatte, som vihavde regnet med. De ansatte kender værdierne, men gør tingene på forskellige115

More magazines by this user
Similar magazines