Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

måder. Vi har altså ikke fået ensrettet deres adfærd. Men det bliver nok aldrig såensrettet, som vi gerne vil have at det skal være - i en så stor virksomhed. Men deter en udfordring.• Det har været en ekstra udfordring at implementere corporate branding, dakoncernen har så mange virksomheder under sig.• Den interne del er ikke blevet løftet ordentligt. Det er svært at få det hele (red. alleafdelinger og medarbejdere) til at understøtte den samme opfattelse afvirksomheden.• Af de 10% af befolkningen, som syntes vi står for noget unikt, er det kun halvdelen,som syntes vi står for det, vi gerne vil stå for (ifølge exellence undersøgelser).• Banker og pengeinstitutter er lavinteresse-områder, forstået på den måde, atkunderne ikke hele tiden bruger tid på at forholde sig til deres bank og overveje, omde er tilfredse, skal de have en ny osv. Men det er ikke det samme som, at kunderneer ligeglade med, hvilken bank de har. For mange er banken en rådgiver og partneri mange at de større beslutninger om familiens økonomi gennem livet.Investering• Hver 3. måned laver vi kundeundersøgelser, der koster 100.000 kr., og det er detmindste af udgifterne for corporate branding.Målemetoder• Spørgsmål: Hvilke målemetoder har I? Svar: Kundeundersøgelser, som vi laverhvert kvartal med 1.000 mennesker. Den er bygget på Excelence undersøgelsen.Endvidere laver vi undersøgelser for marketing hver uge.• Vi har ikke et konkret finansielt tal på vores corporate brand. Der er ingenopgørelse over værdien af Danske Banks corporate brand.• Danske Bank har nogle succeskriterier for deres brands, hvilket er defineret ud fraderes excellence undersøgelser. Herunder vil de gerne have en ensretning samt engod presseomtale.• En gang årligt foretager vi medarbejdertilfredshedsmålinger.116

More magazines by this user
Similar magazines