Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

Usikkerhed• Det tager lang tid at skifte folks gamle holdning om Danske Bank - det enlangsigtet proces.Corporate branding som trosspørgsmål• Der kan være nogle forskellige årsager (red. til at corporate brande), men man måhave en tro på, hvilken strategi man ønsker, og at den virker.• Cor porate branding må alt andet lige blive en trossag. Det er et spørgsmål om valgaf strategi.• Med corporate branding kan man være sikker på, at man får mere ud af sinmarkedsføring. Man vil kunne mærke det på billigere markedsføring på lang sigt.117

More magazines by this user
Similar magazines