Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

Bilag 3. Jyske BankInterviewperson: Jørn C. Nielsen, afdelingsdirektør Jyske Bank, Falkoner Alle. Hanunderviser endvidere internt om bankens værdier.Respondent argumenterede hovedsageligt ud fra egne erfaringer i egen afdeling.Generelt om Jyske Bank• Jyske Banks værdier er:- Sund fornuft (vi gør ligesom vi ville have gjort derhjemme)- Åben og hæderlig- Anderledes og uhøjtidelig (f.eks. anden indretning og ingen skranke iafdelingen)- Ægte interesse og ligeværd- Handlekraftig og vedholdende• ’Jys ke forskelle konceptet’, der tager udgangspunkt i ’det jyske hus’. Fundamenteter ’totalservice’og uddannelsen der ligger bag nemlig MBO (Management ByObjectives), og som nu er videreudvikling af balanced scorecard, BALA og de 5søjler.- BALA er kommunikation ved rådgivning til privatkunder ogerhvervskunder. Det skaber retningslinier for medarbejdere.• Behov• Accept• Løsning• Accept- Vi taler med hinanden i stedet for til hinanden.- Hvordan vi kommunikerer mundtligt og skriftlig med vores kunder,tager udgangspunkt i kundens behov. F.eks. er Nordea ikke ligeså megetnede i detaljen som os med BALA osv. Kunden føler, at vi har en ægteinteresse for dem, ved at nedskrive behov frem for kun løsningen.• Spørgsmål: Kalder I det corporate branding? Svar: Nej, det interessererbestyrelsen/direktionen meget lidt.118

More magazines by this user
Similar magazines