Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

påpeges det, at idet teorierne er rettet mod eksterne målgrupper, og at forskerne dermed ermindre afhængige af hinandens resultater, er det i langt mindre grad muligt at opretholdestrenge normer for, hvad der er gode forskningsresultater (Andersen,1990:24).Netop disse aspekter ved anvendelsesvidenskaben afspejler i høj grad det, vi stiller oskritiske overfor omkring corporate branding ud fra vores nedenfor beskrevnevidenskabelige tilgang.2.2.3 Indfaldsvinklens optikVores indfaldsvinkel formulerer de grundantagelser, vi har om verden, virksomheden ogerkendelsen i form af vores syn på rationalitet og objektivitet, hvilket kan siges at havepåvirket vores måde at angribe og formulere vores problematisering af corporate brandingpå.I første del af opgaven er vores teoretiske indfaldsvinkel til feltet funderet i dengrundvidenskabelige forskning indenfor erhvervsøkonomi. Vi søger derved at undersøge etfelt indenfor den anvendelsesorienterede videnskab ved hjælp af grundvidenskab.Forskellen mellem disse to tilgange ligger primært i deres syn på, hvornår og hvordannoget er sandt. Hvor den anvendelsesorienterede videnskab er sand, i det øjeblik denskaber brugbare løsninger på problemer, kræver grundvidenskaben accept fra detvidenskabelige samfund (Andersen, 1990:16-20). Hermed er krav til begrebsdefinition,belæg og argumentation meget højere for grundvidenskaber end foranvendelsesorienterede videnskaber, og dermed er vores krav til corporate brandingmuligvis også højere end forfatternes egne, idet vi sætter grundvidenskabelige krav til enanvendelsesorienteret teori 3 .Før vi er overbevist om corporate brandings effekt og relevans, og kan anerkende denne’disciplin’ som en egentlig videnskab, opstiller vi derfor visse grundvidenskabelige krav tilvidenskabsopfattelsen og forskningsprocessen (jf. Andersen, 1996:16):a) At den videnskabelige erkendelse forgår inden for et logisk sammenhængende ogkonsistent begrebs- og teoriapparat.b) At den videnska belige erkendelse skal have empirisk gyldighed.3 Se afsnit 2.2.5.13

More magazines by this user
Similar magazines