Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

10 LitteraturAnvendt litteraturAndersen, Heine, ”Videnskabsteori og metodelære for erhvervsøkonomer – del. 2”, 3.udgave, Samfundslitteratur, Frederiksberg, 1990.Andersen, Heine, ”Videnskabsteori og metodelære”, 5. udgave, Samfundslitteratur,Frederiksberg, 1996.Blach, Thomas og Højbjerg, Jesper, ”PR- Håndbog i information og public relation”,Borgen, Valby, 1989.DiMaggio, Paul & Powell, Walter W., “The ne w institutionalism in organizationalanalysis”, The University of Chicago Press, Chicago, 1991.Elkjær, Jørgen Ravn, & Hjulsager, Kristian, “Årsrapport og virksomhedsanalyse”, 3.udgave, Forlaget Thomsen, København, 2001.Hall, Richard H., “Organizations – Structures, Processes, and Outcomes”, 8. udgave,Prentice Hall, New Jersey, 2002Hatch, Mary Jo, Schultz, Majken & Holten Larsen, Mogens, ”The expressiveorganization”, Oxford University Press, London, 2000.Hollensen, Svend, “Marketing Management”, Prentice Hall, Harlow, 2003.Jacobsen, Glenn, “Branding i et nyt perspektiv : mere og andet end mærkevarer”,Handelshøjskolens forlag, København, 1999.Kapferer, Jean-Noël, “Strategic Brand Management - Creating and Sustaining BrandEquity Long Term”, 2. udgave, Kogan Page, London, 1997Kapferer, Jean-Noël, ”Reinventing the brand – can top brands survive the new marketrealities?”, Kogan Page, London, 2001.Keller, Kevin Lane, ”Strategic brand management – Building, measuring, and managingbrand equity”, Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J, 1998.Kjørup, Søren, ”Menneskevidenskaberne”, 3. oplag, Roskilde Universitetsforlag,Frederiksberg, 1999.Kunde, Jesper, “Unik nu - eller aldrig : brand'et driver virksomheden i den nyeværdiøkonomi”, Børsens Forlag A /S, København, 2001.March, James G., “Fornuft og forandring – ledelse i en verden beriget med uklarhed”,Samfundslitteratur, Frederiksberg, 1995.130

More magazines by this user
Similar magazines