Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

• Danske BankDanske Bank 8 er Danmarks største bank 9 , og koncernen beskæftiger inklusiveforsikringsafdelingen knap 18.000 medarbejdere. Danske Bank begyndte overvejelserneom corporate branding i 1998.• Jyske BankJyske Bank er Danmarks tredje største pengeinstitut, der omfatter 120 afdelinger med i alt3.394 medarbejdere 10 . Jyske Bank startede med beslutningerne om corporate branding i1994-1995, og påbegyndte en 3-årig plan i 1997.Disse virksomheder ligger indenfor den finansielle sektor, hvorved vi anser, at corporatebranding netop er interessant. Dette er grundet i, at banker udbyder serviceydelser, og dadisse ofte er forholdsvis identiske, har virksomhederne i mindre grad mulighed for atdifferentiere sig på disse, men er nødsaget til at adskille sig på andre måder, f.eks. ved atskabe nogle værdier i og omkring virksomheden.Valget af disse tre banker er også grundet i, at de alle er placeret på Intellecta Corporates 11liste fra år 2002 over de 50 største corporate brands i Danmark. På baggrund heraf vurderervi, at virksomhederne højest sandsynligt har gjort sig indgående overvejelser omkringarbejdet og hensigten med corporate branding.Vi har med vilje udvalgt virksomheder indenfor samme branche, således at empirien bliversammenlignelig, med hvilket vi mener, at forudsætningerne og udgangspunktet for atbeskæftige sig med corporate branding er den samme for de tre virksomheder.Vi har foretaget kvalitative interviews, med henblik på at få en indsigt i de områdervedrørende bankernes corporate brands, som kan bidrage med faktuelle oplysninger tilprojektets problemfelt. Vi har optaget interviewene på video, således at vi efterfølgendehar kunnet gennemse disse flere gang for at sikre os, at væsentlige informationer ikke ergået tabt, samt at udtalelser er anvendt i rette kontekst.8 er underlagt Danske Bank-koncernen, der består af Danske Bank, BG Bank, Realkredit Danmark, DanicaPension samt en række datterselskaber. (www.danskebank.dk/Link/profil, 08.01.03).9 www.stepstone.dk/ads/presentation.cfm?company=801, 10.05.03.10 www.jyskebank.dk/_jb/ASP/Apps/print.asp?shadowID=883, 10.12.0211 Dansk konsulentbureau, der primært beskæftiger sig med at rådgive virksomheder om corporate branding.17

More magazines by this user
Similar magazines