Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

videnskabelige konsekvenser, som påvirker objektiviteten, pålideligheden og gyldighedenaf projektets resultat.Først og fremmest har vi fravalgt at identificere corporate brandings ”best practice”. Voresmål er derfor ikke at vurdere hvilken metode, der fungerer bedst til at implementere oganvende corporate branding. I stedet søger vi at afdække begrebet og dets givne indhold.Vores forståelse af corporate branding har nødvendigvis en indvirkning på vores resultat,hvilket igen har en direkte konsekvens for vores besvarelse af problemformuleringen.Vi har valgt at afgrænse os fra at vurdere værdien af de tre bankers corporate brand, hvilketvil sige, at vi tager udgangspunkt i, at deres brand besidder en mulig værdi, som det ervores mål at finde en metode til at afdække. Vi har derfor heller ikke nogen interesse i atvurdere, hvorvidt bankerne har valgt den rigtige måde at corporate brande på. I voresefterfølgende søgen efter metoder er vi derfor opmærksomme på, at muligheder for atafdække værdien af bankernes corporate brand kan have været til stede, uden at vi harregistreret dem. Trods gruppens grundige gennemlæsning af, hvad vi betragter som et stortudsnit af corporate branding litteraturen, står muligheden stadig tilbage for, at vi haroverset metoder.22

More magazines by this user
Similar magazines