Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

2000:119). Altså fire forskellige måder, hvormed virksomheder kan skabe øgetopmærksomhed omkring dets corporate brand:1) Common product attributes, benefits or attitudes. Her kan virksomheden fokusere på”high-quality corporate image association”, dvs. at skabe en opfattelse hos forbrugerneom, at virksomheden og dens produkter er af hø jeste kvalitet. Eller den kan skabe en”innovative corporate image association”, hvilket har til formål at søge at danne enforbrugeropfattelse, der fokuserer på virksomheden som værende innovativ ognyskabende.2) People and relationships. Her kan virksomheden vælge en “costumer-focused corporateimage association”, hvor det centrale er at skabe kundevenlighed og en ide om, atvirksomheden er oprigtigt bekymret for sine kunder.3) Values and programs. Her er virksomhedens marketingstrategi bygget på at beskrivedens forretningsgrundlag, filosofi og indsatser i henhold til organisatoriske, sociale,politiske og økonomiske emner. Virksomheden kan enten fokusere på ”environmentallyconcerned corporate image association” eller ”social responsible corporate imageassociation”, hvor strategien går ud på at støtte miljøet og/eller at tage et socialt ansvar.Som eksempel kan her nævnes virksomheder som Shell og Bodyshop.4) Corporate credibility. Dette referer til i hvilken grad forbrugerne føler, at virksomhedenkan designe og sælge produkter eller services, som lever op til deres forventninger ogbehov, hvilket henfører til det omdømme, virksomheden har skabt på markedet.Virksomhedens corporate ’credibility’ afhænger af tre faktorer: a) hvor kompetentkunderne synes, at virksomheden er til det, den laver; b) hvor pålidelig virksomheden er -altså om kunderne synes, at den er ærlig, tillidsfuld og sensitiv overfor deres behov; c)hvor sympatisk virksomheden er, dvs. om den er attraktiv, dynamisk osv.Hvis en vir ksomhed får en god ’corporate credibility’, påvirker det ikke bare kunderne ogdermed salget, men også virksomhedens ansatte og fremtidige medarbejdere samt dejuridiske og politiske instanser i en positiv retning (Keller i Schultz, Hatch og HoltenLarsen, 2000:118-124).Såfremt en virksomhed formår at skabe et stærkt corporate brand, vil dette sandsynligvismedføre en merværdi såvel for virksomheden som for dens interessenter.34

More magazines by this user
Similar magazines