Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

nævnt, konstatere, at der ikke findes én entydig definition af begrebet, og at det ikke ermuligt at indfange hele begrebets bredde og dybde i få sætninger. Ud fra dissebetragtninger, har vi derfor indkredset en række områder, som vi mener, er centrale forbegrebet.På baggrund af kapitlets forrige afsnit, anser vi, at corporate branding vedrører:- Virksomheden som en samlet helhed og genstand for brandet.- Virksomhedens internt og eksternt integrerede kommunikationsprocesser.- Implementering af værdier, der skal gennemsyre alle dele af virksomheden og væreudgangspunkt for virksomhedens og medarbejdernes ageren.- En proces der har til formål at skabe ensartethed mellem virksomhedens vision,kultur og image.- Interessenters holistiske billede af virksomhedens identitet og selvforståelse(virksomhedens image).- Virksomhedens værdiposition, der er forankret i virksomhedens interneværdigrundlag.Vi har således forsøgt at afdække det felt, hvor corporate branding befinder sig.I kapitlet har vi fået belyst, hvad der efter sigende skulle være så ’fantastisk’ ved dettebegreb, men med teoretikernes argumentation for corporate branding, er vi dog ikke blevetoverbeviste om, hvorvidt det kan påvises, at corporate branding kan betale sig. Vi vilderfor i det følgende kapitel se nærmere på en række målemetoder, som søger at estimereværdien af corporate brandet.43

More magazines by this user
Similar magazines