Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

På baggrund af et bredt omfang af kvantitative forbrugerundersøgelser i BAV placeresbrands i en graf, også defineret som ”The Power Grid”, hvor x-aksen er brandets styrke, ogy-aksen er brandets vitalitet 33 :HØJUrealiseret potentialeLederskabMærkeVitalitetUfokuserede/Nye potentielleVigendeLAVMærke Styrke4.3.2 Den virksomhedsspecifikke brandværdiDisse målemetoder beskæftiger sig i højere grad med den enkelte virksomheds corpor atebrand og søger at identificere samt måle de elementer, der tilfører virksomheden værdi.Det giver således en mere præcis beskrivelse af brandelementernes virke og kan dermed ihøjere grad bruges som rettesnor for, hvor der bør sættes ind, og hvor det fungerer efterhensigten. Svagheden ved denne type måling er, at der reelt ikke er nogetsammenligningsgrundlag at vurdere brandets resultater på. Derved giver denne typemålinger ingen indikatorer for konkurrencemæssige fordele. For at finde ud af hvordanvirksomhedens corporate brand ligger i forhold til andre brands, er det således enforudsætning, at der er foretaget samme målingsmetode for konkurrerende brands, da detellers ikke vil være sammenligneligt.En af de mest dybdegående metoder til måling af virksomhedsspecifik equity er Aakers’Brand Equity Ten’ 34 . Denne metode indeholder en samling af ti af de mest kendte oganvendte metoder til måling, som på hver sin måde afdækker en del af en virksomheds33 Et praktisk eksempel på brugen af BAV kan ses i kapitel seks.34 Af andre kan bl.a. nævnes Equitrend og BrandBeta.48