Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

1 Indledende afsnit1.1 Indledning“…there are two basic types of competitive advantage a firm can posses: low cost anddifferentiation” (Porter, 1985:11). Som citatet antyder, kan en virksomhed opnåkonkurrencemæssige fordele på et marked, ved at adskille sig fra sine konkurrenter og/ellerat nedbringe udgifterne til et minimum, således at der opnås størst mulig profit.Men betingelserne for at være blandt de førende virksomheder på et konkurrerende markedmå nødvendigvis også ses i relation til samfundets udvikling, der på flere forskelligefronter påvirker virksomheders eksistensgrundlag. De samfundsmæssige ændringer og nyemarkedsrealiteter, som skabes i interaktionen mellem samfund og virksomheder, har i højgrad indvirkning på, hvorlede s virksomheder klarer sig.Ifølge Jean-Noël Kapferer (Kapferer, 2000), er verden i dag kompleks, fragmenteret og ikonstant forandring, hvilket stiller store krav til virksomheder og deres ageren for at opnåsucces. Mættede markeder og den hastige teknologiske udvikling er blandt de faktorer, dermedfører, at virksomheder ikke i samme grad som tidligere kan positionere sig på pris ogkvalitet.En ny forbrugerkultur, hvor individer er blevet mere etisk og politisk bevidste, betyderendvidere, at forbrugerne sætter store krav til produkter, serviceydelser og ikke mindstvirksomhederne bag disse. Dertil er forbrugerne blevet mere fragmenterede ogindividualiserede, hvormed de forventer, at virksomheder og deres produkter giver mening,og at deres værdipositio n er vedkommende (Kapferer, 2001:Vi).Der er således mange samfundsmæssige ændringer og forbehold, der skal tages ibetragtning, såfremt virksomheder skal opretholde et eksistensgrundlag ogkonkurrencemæssige fordele på et marked. Dette fordrer, at virks omheder er bevidste omsamfundets kompleksitet og dertil anvender holdbare strategier og ledelsesværktøjer medhenblik på at skabe en bæredygtig virksomhed.5

More magazines by this user
Similar magazines