Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

konkurrenterne står dårligt, vil virksomhedens brand derved fremstå bedre, end detmuligvis er (Aaker, 1996:322).Opfattet kvalitet er ifølge Aaker en af de primære dimensioner i brand equity. Dennemetode søger at vurdere forbrugernes opfattelse af virksomheden og dens produkterskvalitet og metoden kan således både tage udgangspunkt i eksisterende og potentiellekunder. Der anvendes i denne metode ofte spørgeskemaundersøgelser, som søger atsammenligne virksomheden med andre virksomheder (Aaker, 1996:324).Den opfattede kvalitet dækker også over markedets opfattelse af virksomhedens positionpå markedet i forhold til lederskab. Dette kan f.eks. være opfattelser af, om virksomhedener ved at blive populær, er respekteret eller vurderes som markedsleder (Aaker, 1996:325).Svagheden ved denne metode er, at idet den vurderer virksomheden i relation til markedet,kan markedsfaktorer spille ind på virksomhedens equity.Differentiering er baseret på de associationer, som forbrugeren tillægger det pågældendebrand. Denne metode søger at vurdere, om forbrugeren opfatter virksomhedens brand som’noget specielt’. Associationerne kan, ifølge Aaker, vurderes ud fra: om brandet er skabt afen virksomhed som forbrugeren har tillid til, om forbrugeren beundrer virksomhedensbrand, og om forbrugeren ville være stolt af at lave forretninger med denne virksomhed(Aaker, 1996:329). En spørgeskemaundersøgelse af denne slags er centreret omkring; omforbrugeren mener, at brandet har en personlighed; om brandet er interessant; samt ombrandet har en historie (Aaker, 1996:328). Differentiering kan være med til at påvirke,hvorvidt der er en grund til at købe det pågældende brand frem for andre, idet et brand,som har særpræg, også har større fremtidige indtjeningsmuligheder end et brand der ikkeformår at adskille sig fra mængden (Aaker, 1996:326). Svagheden ved denne undersøgelseer, at en virksomhed, som differentierer sig, ikke nødvendigvis adskiller sig på positiveting, hvorved et brand, der har høj score i differentiering, muligvis kan have en dårligereequity end et brand der ikke adskiller sig fra konkurrenterne (Aaker, 1996:329).Bevidsthed hentyder til forbrugerens opmærksomhed på brandet. Dette måles først ogfremmest på genkendelse, altså om forbrugeren har kendskab til virksomheden. Mereuddybende afhænger det af hvor tæt på forbrugerens ’top of mind’, virksomheden er.50

More magazines by this user
Similar magazines