Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

isoleret fra omverdenen og derfor skal ses som et resultat af mange forskelligeinteraktioner, påvirkninger og relationer mellem netværker (March, 1995:64). Hermedafspejler dette også imitation imellem virksomheder i netværket, idet regler, handlinger ogadfærdsformer spredes fra én organisation til en anden: ”Som modebølger og mæslinger,eller en reaktion på institutionelle krav, kan vi observere beslutninger, der spreder siggennem en gruppe af organisationer” (March, 1995:64-65). Imitation er således enalmindelig del af organisatorisk udvikling, idet virksomheder f.eks. får en forståelse afstrategiske procedurer ved at kigge på, hvordan lignende virksomheder griber detpågældende problem an (March, 1995:65).Virksomhedens beslutningstagere bliver altså påvirket af, hvad andre virksomheder harforetaget sig i lignende situationer, og dette kan resultere i at virksomheder efterlignerhinanden. På denne måde søges usikkerhed undgået, ved at kopiere de succesfuldefrontløbere. En sådan usikkerhed opstår ved f.eks. en manglende sammenhæng mellembeslutning og effekt. DiMaggio & Powell skriver således, at ”The more uncertain therelationship between means and ends, the greater the extent to which an organization willmodel itself after organizations it perceives as successful”(DiMaggio & Powell,1983:154).Angående valget af corporate branding påpeger Danske Bank: "Man kunne se, at andrebranchers indførelse af corporate branding skabte fokusering, som gav merværdi tilvirksomheden" 57 . Dette citat harmonerer med teoretikernes forståelse af at med enmedfølgende usikkerhed, vil et valg sjældent blive foretaget på et rationelt, økonomiskgrundlag. Derved vælger virksomhederne mange gange den løsning, som andre indenforfeltet bruger, frem for at bruge en kompleks og virksomhedsspecifik løsning, som erskræddersyet til virksomheden (DiMaggio & Powell, 1983:154). Beslutninger må derforengang imellem tages uden et bedre grundlag end fornemmelser og referencer franetværket. Hermed kan corporate branding muligvis forstås som en trend, der har opnåetpopularitet og anerkendelse på baggrund af kvalificerede referencer og anbefalinger fremfor veldokumenterede beviser.Denne form for anbefalinger kan f.eks. komme fra konsulentbureauer. I øjeblikket er derflere af disse, som udbyder løsninger på virksomheders problemer ved hjælp af corporate57 Bilag 2.92

More magazines by this user
Similar magazines