Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune - Aarhus.dk

aarhus.dk

Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune - Aarhus.dk

7SFO-FORÆLDRERÅDETS FORMÅL OG SAMMENSÆTNINGFormålet med at oprette forældreråd i skolefritidsordninger(SFO’er) er at sikre forældrene indflydelse påderes børns fritidstilbud gennem et formaliseret samarbejdemellem SFO-forældrerådet og skolebestyrelsenog det daglige samarbejde mellem forældre, personaleog SFO-lederen.For at tilgodese særlige grupper af forældre kan skolebestyrelsenfastsætte retningslinier, der sikrer en bestemtforældregruppe repræsentation i forældrerådet. Dettevil typisk være aktuelt i SFO’er, der modtager særligtmange børn med handicap eller særligt mange børnfra andre kulturer.SFO-forældrerådet består af:1 forældrerepræsentant fra hver afdeling i SFO’ermed 4 eller flere afdelinger2 forældrerepræsentanter fra hver afdeling iSFO’er med 2 eller 3 afdelinger5 forældrerepræsentanter i SFO’er med kun énafdeling1 medarbejderrepræsentant medmindre medarbejderneikke ønsker at være repræsenteret.SFO-lederen er sekretær for SFO-forældrerådet.

More magazines by this user
Similar magazines