Hvordan har du det? 2006 - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Hvordan har du det? 2006 - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

➜2486. Hvad er din nuværende erhvervsmæssige stilling?Hvis du er i beskæftigelse nu eller sygemeldt… (Sæt kun ét X )Specialarbejder eller ufaglært ➜ Gå til spørgsmål 93 side 25Faglært arbejder ➜ Gå til spørgsmål 93 side 25Funktionær eller tjenestemand ➜ Gå til spørgsmål 93 side 25Selvstændig erhvervsdrivende ➜ Gå til spørgsmål 93 side 25Medhjælpende ægtefælle ➜ Gå til spørgsmål 93 side 25Lærling, elev ➜ Gå til spørgsmål 93 side 25Anden beskæftigelse– skriv hvad: ________________________________ ➜ Gå til spørgsmål 93 side 25Hvis du ikke er i beskæftigelse nu… (Sæt kun ét X )Arbejdsløs med understøttelseFørtidspensionistPensionist (folkepension m.v.)Efterlønsmodtager eller på overgangsydelsePå kontanthjælpHjemmegående (uden andet arbejde)På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov m.v.)Under uddannelse– skriv hvad: ___________________________________________________________Andet– skriv hvad: ___________________________________________________________De følgende spørgsmål skal kun udfyldes, hvis du ikke er i beskæftigelse nu,ellers ➜ Gå til spørgsmål 93 side 2587. Har du tidligere haft hovedbeskæftigelse som lønmodtager, selvstændigeller medhjælpende ægtefælle?Nej ➜ Gå til spørgsmål 98 side 27Ja88. Hvornår var du sidst i beskæftigelse?ÅrMånedHvordan har du det?REGION MIDTJYLLAND

More magazines by this user
Similar magazines