Hvordan har du det? 2006 - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Hvordan har du det? 2006 - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

26. Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer meddit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssigeproblemer?Hele Det meste Noget Lidt På intet(Sæt X i hver linje) tiden af tiden af tiden af tiden tidspunktJeg har nået mindre,end jeg gerne villeJeg har udført mit arbejdeeller andre aktiviteter mindreomhyggeligt, end jeg plejer7. Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjortdit daglige arbejde (både arbejde uden for hjemmet og husarbejde)?(Kun ét X )Slet ikkeLidtNogetEn hel delVirkelig meget8. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger:Hele Det meste Noget Lidt På intet(Sæt X i hver linje) tiden af tiden af tiden af tiden tidspunktHar du følt digrolig og afslappetHar du væretfuld af energiHar du følt digtrist til mode9. Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbredeller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andremennesker (fx besøge venner, slægtninge osv.)?(Kun ét X )Hele tidenDet meste af tidenNoget af tidenLidt af tidenPå intet tidspunktHvordan har du det?REGION MIDTJYLLAND

More magazines by this user
Similar magazines