Klik her for at læse mere om, hvad det vil sige at sidde i en ...

3b.dk
  • No tags were found...

Klik her for at læse mere om, hvad det vil sige at sidde i en ...

september 2011Få mere indflydelse – stil op til afdelingsbestyrelsenHar du ideer til, hvordan netop din afdeling skal udvikle sig? Så stil op til afdelingsbestyrelsenog få mere indflydelse. Alle lejere, ægtefæller og børn over 18 år kan stille op - og detkræver ikke særlige kundskaber.Så er der snart afdelingsmøde igen. Det er her, vi beslutter, hvordan vores afdeling skal udvikle sig– og hvad vi skal bruge penge på det næste år. Men der er også valg til afdelingsbestyrelsen pådagsordenen, og mange ved måske ikke helt, hvad det indebærer. Derfor har vi samlet lidt information,og vi håber, det giver dig lyst til at stille op!En afdelingsbestyrelse ser tingene ud fra afdelingens ønsker og behov, og en af de mest fornemmeopgaver er at være kreativ: At have visioner for udviklingen af livet i boligomdet. Men selv omafdelingsbestyrelsen sætter ting i gang, skal den ikke nødvendigvis selv gennemføre dem!Afdelingsbestyrelsen mødes normalt en gang om måneden – dog ikke i december og juli. Mødernevarer et par timer, og vi kommer til så mange af vores møder som muligt. På den første del af mødetdeltager vores varmemester/lokalinspektør og byder ind med sin viden.Når vi har fundet frem til de gode ideer, taler vi med lokalinspektør eller varmemester om det, så vifår sat økonomi på og sikrer os, at ideerne overholder loven. Er det større ideer, fremlægger videm efterfølgende på afdelingsmødet. Men vi beslutter altså selv, hvor stor en indsats vi vil gøre.Vide mere?Afdelingsbestyrelsens opgaver er beskrevet i loven. Dem kan du læse meget mere om i BL –Danmarks Almene boligers folder ”Ny i afdelingsbestyrelsen” på www.bl.dk. Og på bagsiden herhar vi også samlet lidt om, hvad det vil sige at sidde i en afdelingsbestyrelse.Kom og vær med til at sætte dagsordenen!Vi håber, vi har givet dig appetit på at stille op til afdelingsbestyrelsen – og være med til at sættedagsordenen for udviklingen af vores fælles boligafdelinger.Vi glæder os til at se dig på afdelingsmødet – og håber at kunne byde dig velkommen som nytmedlem af afdelingsbestyrelsen.


september 2011Lidt om vores arbejde i afdelingsbestyrelsenArbejdet i afdelingsbestyrelsen er bestemt ikke kedeligt. Vi er fx med hele vejen i renoveringsprojekterog lignende.Vi fordeler opgaverne mellem os. Det er formanden for afdelingsbestyrelsens ansvar at få indkaldttil møderne, sørge for at vi har en dagsorden, at vi tager referat – og at det bliver offentliggjort forbeboerne. Men selv om formanden har ansvaret, behøver det jo ikke være formanden, der udføreropgaven!3B har bakker op3B tilbyder gratis kurser for afdelingsbestyrelserne– herunder også særligekurser for nye.Vi har vores eget lukkede ekstranet,hvor vi kan hente alle de oplysninger, vihar brug for.Endelig bliver vi inviteret på konferenceen gang om året, hvor vi lørdag-søndaghar fokus på arbejdet i vores afdelinger.Ved alle aktiviteter har vi også tid til atudveksle erfaringer med andre, der siddermed de samme opgaver som os.Spørg, hvis du er i tvivlHar du fået lyst til at stille op til afdelingsbestyrelsen – eller har du spørgsmål, er du meget velkommentil at kontakte din nuværende afdelingsbestyrelse

More magazines by this user
Similar magazines