Kapitel II - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel II - De Økonomiske Råd

II.2 De offentlige finanser på lang sigtBNP. 1 I de følgende år falder gælden igen lidt og udgør ca.22 pct. af BNP i 2075.Finanspolitikkenvurderes fortsatnetop at væreholdbarDe Økonomiske Råd offentliggjorde sidst en langsigtetfremskrivning for dansk økonomi i Dansk Økonomi, efterår2012. I forhold til denne er der forskellige ændringer inærværende fremskrivning. De forskellige ændringer netterdog ud, så den samlede holdbarhedsindikator fortsat er 0,0.Den danske finanspolitik vurderes altså netop at væreholdbar. Virkningen af de enkelte ændringer, hvad angårholdbarhedsindikatoren, fremgår af tabel II.2.Tabel II.2 Væsentlige ændringer i forhold til Dansk Økonomi,efterår 2012HBI ÅrligtbeløbUdgangspunkt: Fremskrivning fraefteråretÆndret saldo i mellemfristetfremskrivningPct. af BNP Mia. kr.0,0 -1+0,1 +3Ny uddannelsesfremskrivning +0,1 +1Ændret regulering af overførsler+0,2 +3efter 2020Ændrede antagelser efter 2100 -0,3 -6Øvrige ændringer efter 2020 -0,0 -1Nuværende indikator 0,0 0Anm.: HBI = holdbarhedsindikator. Milliardbeløb er opgjort med udgangspunkti strukturelt BNP i 2013, som i SMEC er beregnet til1.927 mia. kr. Øvrige ændringer efter 2020 dækker bl.a. over nybefolkningsfremskrivning og ændret politik, der begge stort setikke påvirker holdbarhedsindikatoren.Kilde: DREAM og egne beregninger.1) Forskellen på netto- og ØMU-gælden i den mellemfristedefremskrivning er på 28½ pct. af BNP i 2020. Antages det, at forskellenfortsat vil udgøre knap 30 pct. af BNP, svarer dette altsåtil, at ØMU-gælden vil udgøre godt 55 pct. af BNP ved toppunkteti 2060 og dermed holde sig inden for Maastricht-traktatenskrav om en ØMU-gæld på højst 60 pct.149

More magazines by this user
Similar magazines