Datablad - Skalflex

skalflex.dk

Datablad - Skalflex

SKALFLEX MULTIGRUNDERAlkaliefast grunder til sugende og let afsmittende underlagProduktinformationTekniske egenskaberSkalflex Multigrunder er en vandig alkaliefast forankringsgrundertil grunding af sugende og let smittende underlag.Skalflex Multigrunder har en god indtrængningsevne ogkan anvendes både indendørs og udendørs.Skalflex Multigrunder sikrer en god vedhæftning af denefterfølgende malerbehandling.Skalflex Multigrunder er tilsat røbestof og er meget velegnetpå vandskuring, puds, beton, letbeton, porebeton, teglog andre mineralske overflader.Velegnet som grunder til Skalflex Sokkelmaling,Skalflex Siloxanemaling, Skalflex Multidæk og SkalflexFacadestruktur.Klargøring af underlagUnderlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.Begroninger fjernes med Skalflex Alt-Rens før behandling.Betonslam, rester af formolie, fedt og underlag medkraftig afsmitning afrenses med Skalflex Grundrens.PåføringSkalflex Multigrunder påføres bedst med anstryger/pensel, alternativt malerrulle.Overfladen skal mættes uden at danne film.RengøringVærktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


04/2013Skalflex MultigrunderTekniske dataAnvendelse: Forankringsgrunder til sugendeog let afsmittende underlag før malerbehandlingForbrug:6-10 m² pr. liter afhængig af underlagets sugeevneTørretid:Ca. 1 time ved 20°C. (Max. 60% RF)Kan genbehandles efter ca. 6 timerOpblanding: Kan fortyndes med max. 20% vand,men anvendes normalt ufortyndetArbejdstemperatur: +8°C til +25°C. (Max 85% RF)Rengøring: VandOpbevaring: Tørt og frostfritMal-kode: 00-1 (1993)DB-nr:2 liter: 52415965 liter: 524160510 liter: 5241604SikkerhedsmærkningXiLokalirriterendeIrriterer åndedrætsorganerne og huden (R37/38)Risiko for alvorlig øjenskade (R41)Opbevares utilgængeligt for børn (S2)Undgå indånding af støv (R24)Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vandog læge kontaktes (S26)Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet (S39)Ved indtagelse kontaktes omgående læge og vis dennebeholder eller etiket (S46)Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines