Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

sonderborg.dk
  • No tags were found...

Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

ArkitekturDer er ikke tilstræbt et avanceret arkitektonisk formsprog, men der er arbejdet medenkelte og gedigne løsninger.Det store bygningsvolumen deles op i mindre og overskuelige enheder, som kanglide naturligt ind i det omgivende villakvarter og som signalerer begrebet bolig,således arkitekturen afspejler funktionen.Der arbejdes med simple tagformer, som ensidigt hældende tage – kombineret medmindre enheder, som gange og lignende med flade tage i en vekselvirkning med”svævende” vingeformede tage for variationens og lysets skyld.Tagformen giver rig mulighed for sollysindtag selv ved nordvendte opholdsarealer.Facaderne er ligeledes givet en vis variation, men det er sket i forbindelse med etforholdsvis stramt overordnet greb af hensyn til helheden.Materialevalget er - placeringen og brugen taget i betragtning - foretaget med størstmulig vægt lagt på kendte og gennemprøvede naturmaterialer.Et farvevalg med primært hvide facader og sorte tage passer fint ind i hertugbyenAugustenborg.Ved en tur rundt i huset – fra forhal over gangstrøg og forbindelsesgange til fællesopholdsarealer skal sanserne pirres af varierende rumudformninger, rumhøjder,lysindfald og farver på gulvbelægninger og sekundære bygningsdele.Dagslysindtaget sker fra både lave og høje facader samt ovenlys.De store glasfacader ved de fælles opholdsarealer og forhallen ligger inde under dehøjtsiddende halvtage, som ud over at beskytte mod vejrliget danner skygge ogforhindrer overophedning i sommerhalvåret.Den kunstneriske udsmykning skal tænkes med ind i huset fra starten, således denindgår som en naturlig del af og i samspil med arkitekturen.Det kan være et glasmaleri, en fontæne eller en mobile.

More magazines by this user
Similar magazines