Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

sonderborg.dk
  • No tags were found...

Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

BoligforholdPlejecentret skal være rammen om et liv i eget hjem. Boligen med tilhørendefællesfaciliteter indrettes med fokus på hjemlig hygge, tryghed og socialoverskuelighed.Privatlivet skal respekteres og prioriteres højt samtidig med, at der skal væremulighed for socialt samvær.Centrets sociale organisering opbygges hierarkisk spændende fra overskueligenaboskaber over nabogrupper til hele centret.Bygningerne bindes sammen af et indre gadeforløb som beskyttelse mod vejrligetog udført som ringforbindelse uden døde ender.Selve boligen indrettes med forstue / mindre tekøkken afskærmet fra opholdsstuen.Køkkenbordpladen er højdeindstillelig.Adgangsdør udføres af 12 M dør uden sideparti.Opholdsstuen er nem møblerbar og kan åbnes op til soveværelset med storeskydedøre indbygget i en let væg.Udgang til terrasse sker fra soveværelset for at spare plads i stuen.Badeværelset er stort og rummeligt – og med dagslys. Det er fremtidssikret og medindbygget højskab med trådkurve og plads til vasketøjskurv.Boligerne har rigeligt skabsplads – både i forstue og i soveværelse.Boligerne organiseres i boenheder på hver 12 boliger med tilhørende fællesopholdsareal og køkken for decentral køkkenfunktion.Der er opbevaringskapacitet til min. 84 portioner køle / vacummad udover detdaglige forbrug af fødevarer i øvrigt.Køkkenet er indrettet således beboerne kan deltage i madlavningen på ”ydersiden”af køkkenet og bordplader er eleverbare.Porcelæn opbevares i fællesrummet af hensyn til beboerdeltagelse vedborddækning m.v.Ønsket enkelte boliger udført som et-rums boliger kan den lette væg med skydedøremellem stue og soveværelse blot udelades.

More magazines by this user
Similar magazines