Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

sonderborg.dk
  • No tags were found...

Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

MaterialevalgUdvendige materialer:Indvendige materialer, stueplan:”Tunge facader”Udføres som Rockwool facadepuds, glat hvid, på 30 cmisolering. Er gennemfarvet og vedligeholdelsesfri i 20 - 25år.Ydervægge ogskillevæggeHvidmalet strygepuds på letbetonelementer.I våde rum opsættes 15x15 cm lysegrå eller hvide fliser tilOK dør.Lette facaderTremplerHøvlede lærketræsbrædder opsat med 5 mm afstand på22 mm lister. Vindspærre af Internit. Brædderne kan ståbehandlet med f. eks. Fyra Vindar, laserende træfarveeller ubehandlet. Kan evt. udføres af ubehandlet mahogni.Højtsiddende lodrette facade over flade tage beklædesmed vedligeholdelsesfri tyndplader som 0,5 mm aluzinkfastskruet på underlag af tagpap og krydsfinér.Tagflader Hældningstage belægges med tagpap med lister pr. 1 m.”Flade” tage (hældning min 1:40) belægges med tagpapuden lister.Underlag er krydsfinér.LofterGulveIndvendige døreFuldspartlet hvidmalet gips med akustikfelter af pålimetmineraluldsplader som hvide Ecophon.Alle boliger, opholdsrum kontorer og lignende belæggesmed banevarer som Linoleum – i farve efter aftale.Gangarealer med tilhørende fællesopholdsarealer og forhalbelægges med store gummifliser som Freudenberg Granomed gode såvel akustiske som fjedrende egenskaber.Vådrum belægges med skridsikre klinker som fabrikatIsoklink i format 20x20 cm med tilhørende sokkelklinker.Laminat med underliggende bøgekant. Farve efter aftale.Greb, sparkeplader og forstærkninger af børstet rustfrit stål.Vinduer ogudvendige døreTræ / alu system som f.eks. Protec Classic medmarkerede gående rammer i mahogni. Kan evt. udføressom Protec 7 af Composit og med meget lav U-værdi.InventarBordplader af laminat og låger med laminat i farve efteraftale og underliggende bøgekant. Greb af børstet rustfritstål.Fyldninger ifacadeelementerSort Emalit – hærdet glas malet på bagsiden.Loft og vægge ivindfangHærdet opaliseret glas med bagvedliggende lyskilder.Synlige søjler ogdragere vedboenhederSøjler og dragereved hovedindgangUnderklædningudhæng genereltHvidmalet præfabrikeret beton.Varmgalvaniseret stål.Zink.Indvendige materialer kælder:YdervæggeSkillevæggeHvidmalet strygepuds på in situ støbt beton.Hvidmalet strygepuds på in situ støbt beton ellerletbetonelementer.i våde rum opsættes 15x15 cm. lysegrå eller hvide fliser tilOK dør.Underklædningoverdækkedefælles terrasser oghovedindgangStern, vindskeder,tagrender ogindklædninger afsøjler i lettefacaderVindfangsboksHvidlakerede hvl. Lærketræslister, opsat med 5 mmafstand.Zink.Farvede alucabonplader oplimet på krydsfinér.LofterGulveIndvendige døreTrappeHvidmalede betonelementer med opklæbede felter afakustiske regulerende plader af mineraluld som hvidEcophon.Værksteder, depoter og lignende rum males medvandbaseret ”Epoxy” som Mastertop fra Rocidan.Gangarealer i opholdsrum og omklædninger belægges med30x30 cm klinker som fabrikat Isoklink.Baderum belægges med skridsikre 15x15 cm klinker.Laminatdøre som i stueplan.Præfabrikeret beton med belægning af gummi medstandard trappeprofil som Freudenberg.

More magazines by this user
Similar magazines