Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist

arkiv.thisted.bibliotek.dk
  • No tags were found...

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist

LiselundVed skøde af. 4. juli 1877 tinglæst 10. januar1878 køber de en lille parcel, matrikel nr. 6 c,Visby, af gården Hedegaard. Parcellen udgør”det stykke af gårdens mark, der ligger vest forbyvejen fra Villerslev til Grurup”. På denneparcel bygger de i løbet af efteråret 1877 et huskaldet ”Liselund” efter datteren. Parcellen varganske lille, hartkornet kun 1 fjerdingkar og 1album. Der købes senere to små parceller, såhartkornet kommer op på 3 fjerdingkar og 1album, men disse to parceller sælges igen 1918.Gamle naboer og elever skønner, at arealet davar på 2 til 3 tønder land. Der kunne holdes 1 til2 køer, et par grise og en del fjerkræ, men ingenheste.Ved den første handel i 1877 synes der athave været småt med penge. Prisen for jorden er800 kr., der betales med 300 kr. kontant og enpanteobligation på 500 kr. Senere blev der merevelstand. Gamle elever fortæller, at der i husetvar skinnende rent og propert, og at der varmange smukke møbler. Nogle af disse var finereend de møbler, man på den tid kunne finde ibondehjemmene. Det har sandsynligvis væretmøbler, der engang har stået på VisbyVestergaard.På denne lille landejendom boede JohannesKirkegaard til sin død 27. juli 1925, førstsammen med hustruen, datteren Elise og endatter, Nikoline Jensen, fra Augustas tidligereægteskab. Ved folketællingen 1890 er dennedatter flyttet hjemmefra. Augusta dør 1896, ogJohannes Kirkegaard er derefter alene med Elise.Ved folketællingerne 1880 og 1890 kaldeshan murer, men han må alligevel have fået tid tilat tage sig af landbruget. I en avisartikel ianledning af 75 årsdagen i 1925 fortælles, at hanet par gange har fået præmie for veldrevetlandbrug.Elise Kirkegaard blev 15. oktober 1925 viet iHurup kirke til en enkemand, Anders MadsenBach, fra nabogården Ambygaard, og parretflyttede til et parcelhus i Villerslev, hvor deboede til deres død. ”Liselund” blev solgt. Denhar senere været i handelen nogle gange. Jordener nu solgt fra, men selv huset ligger der endnu,Villerslevvej 54.Lise Bach flyttede fra Visby, men hun glemteikke sin fødeby. I 1930 betalte hun installationenaf elektrisk lys i Visby kirke.Hun døde 4. januar 1937 og blev begravet idet gravsted, hvor forældrene og den i 1875 dødebroder var begravet. Dette gravsted ligger ligeved siden af Augustas forældres gravsted - beggesmukt vedligeholdt.MusikkenJohannes Kirkegaard lærte at spille i sin tidligeungdom, og vi kender sandsynligvis navnet påhans lærer.Det er den ovennævnte halvbroder, Jens

More magazines by this user
Similar magazines