Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist

arkiv.thisted.bibliotek.dk
  • No tags were found...

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist

Ivarsen Kirkegaard, der tog lærereksamen fraRanum seminarium 1862. Han havde først noglemåneders vikariat i Thy og var dernæst 7 år iSundby på Mors. Han blev senere skoleinspektøri Viborg, hvor han døde 1913.I flere avisartikler i anledning af jubilæet ogrunde fødselsdage fortælles, at han var megetmusikalsk, og at han komponerede.Johannes Kirkegaard spillede violin, fløjte ogorgel, men det var violinen, der var hansyndlingsinstrument, og det var den, der blevbrugt, når han spillede til fester.Han var fra ungdommen spillemand. Det vilsige, at han tog ud og spillede for betaling vedbrylluppet, barnedåb, høstgilder og andre fester.Den slags gildet varede ofte hele natten og en delaf næste formiddag, og lønnen var lav.Han kom hurtigt til at give undervisning. Detbetød en bedre aflønning og en mere behageligarbejdstid. I en artikel i Thisted Amts Tidende1925 fortælles, at han da havde 10 elever. ITinne Gissels bog roses han for sine storepædagogiske evner, og det fortælles, at hanundertiden komponerede melodier til brug iundervisningen.Blandt hans elever var også datteren Elise.Hun lærte at spille orgel, og da Visby kirke fikorgel, blev hun organist. Gamle elever fortæller,at man næsten hver helligdag kunne se far ogdatter følges ad i kirke.Som mange andre landsbyspillemænd var hanogkomponist. I ovennævnte materiale iEgnshistorisk Arkiv findes ca. 15 kompositioner.Det er totur, sekstur, vals, hopsa, polka ogmazurka, altså de melodier, man dansede efteromkring århundredskiftet.To af disse melodier er trykt. Det er”Elevernes vals” og ”Hilsen til Kjæstrup”,mazurka, begge trykt i Tinne Gissels bog omViggo Post. Melodien til den i indledningennævnte sang ”Er du bange for sorg?” er trykt iThisted Dagblad 29. december 1988. Enreinlænder og en mazurka er trykt i Henry Marksbog.Efter artiklen i Thisted Amts Tidende 1925findes der flere kompositioner end de ovenfor

More magazines by this user
Similar magazines