301: Strategisk arbejdsmiljøledelse

arbejdsmiljoraadgiverne.dk
  • No tags were found...

301: Strategisk arbejdsmiljøledelse

Jan LorentzenKrav-ressource modellenStrategiskarbejdsmiljøledelse19. nov. 12SALUTOGENERESSOURCERKontrolAutonomiMeningBelønningSocial støtte og samarbejdeErgonomiske tiltagIntelligent motionTekniske hjælpemidlerSikkerhedsforanstaltningerOsv.MotivationTrivselSundhedSikkerhedOrganisatoriskresultatPATOGENEKRAVFølelsesmæssige kravKognitive kravTidspresRolleuklarhedSkifteholdUtryghed i ansættelsenLøft, træk og skubEGASikkerhedsrisici og farerOsv.StressMistrivselSygdomUlykker4


Jan LorentzenStrategiskarbejdsmiljøledelse19. nov. 12MedejerskabFokus på involvering og udviklingEJERSKABStiller forslag til forbedringer af drift, produkter og ydelserAnbefaler nye kollegerIndgår i proaktivt samarbejde med ledelse og kollegerFokus på respekt og rollerLOYALITETEr stabile medarbejdere /passer sit arbejdeOmtaler virksomheden positivtFokus på trivselTILFREDSHEDHar en relativ tilbagelænet holdningFokus på kontrolUTILFREDSHEDBrokker sig / Er mod forandringerEnsidig fokus påomkostningerILLOYALITETEr ustabile medarbejdere / Øget fraværOmtaler virksomheden negativtFokus på magtBearbejdning af henholdsvis T.S. Kristensenog Heskett et al. The Ownership Quotient, 2008)FREMMED-GØRELSEFøler sig ikke som en del af virksomheden /mistrivesSaboterer drift , udvikling og samarbejdeForlader virksomheden5


Jan LorentzenStrategiskarbejdsmiljøledelse19. nov. 12Hvad er din vigtigste begrundelse som leder for atsikre et godt arbejdsmiljø i virksomhedenAt vi overholderArbejdsmiljøloven10%At vi sikrer et arbejdsmiljø,der giver positiveresultater på bundlinjen35%At vi har et moralsk ansvarfor, at medarbejderne trives54%0% 20% 40% 60%Kilde: Industriens Branchearbejdsmiljøråd7


Jan LorentzenStrategiskarbejdsmiljøledelse19. nov. 12Hvor ofte diskuterer den øverste ledelsevirksomhedens arbejdsmiljø?Ved ikke2%Aldrig1%Årligt10%Hvert kvartal32%Månedligt37%Ugentligt18%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%Kilde: Industriens Branchearbejdsmiljøråd8


Jan LorentzenStrategiskarbejdsmiljøledelse19. nov. 12Leavitts diamantInteressentsammensætningStrukturBehov ogefterspørgselOpgaverTeknologiTeknologiskemulighederMenneskerSociale ogkulturelle forholdH. J. Leavitt, 196510


Jan LorentzenStrategiskarbejdsmiljøledelse19. nov. 12Gevinster ved et godt arbejdsmiljø• For hver krone investeret i arbejdsmiljø, kan virksomhedenforvente et afkast på 2,2 kroner retur (ISSA, 2012)• Omsætningen på Danmarks bedste arbejdspladser er fra 2011 til2012 steget med 10 procent. (Great Place to Work, 2012)• I virksomheder med et godt arbejdsmiljø har medarbejderne i snit6,4 sygefraværsdage. I virksomheder med dårligt arbejdsmiljø ergennemsnittet 10,6 sygefraværsdage (LO, 2010).• Virksomheder med meget engagerede medarbejdere havde 2,06%stigning i nettooverskuddet over et år. Virksomheder meduengagerede medarbejdere oplevede derimod et fald på 1,38%(ISR, 2003)11


Læs mere på i-bar.dkJan LorentzenStrategiskarbejdsmiljøledelse19. nov. 1212


Jan LorentzenStrategiskarbejdsmiljøledelse19. nov. 1213

More magazines by this user
Similar magazines