Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011 19At stå i spidsen for udvikling og mål for en recovery-orienteretretning, stiller specifikke krav til ledelse. På Boston rehabiliteringscenterhar man igennem nogle år forsket i, hvilken praksisder karakteriserer de ledere, der har gjort sig særligt bemærkedei forhold til at sikre en organisationsudvikling i mere recoveryorienteretretning. Denne forskning har ført til konkretisering af8 principper for ledelse der lyder som følger 10 :Som det fremgår af nedenstående principper for ledelse i denrecovery-orienterede organisation, er det helt afgørende, atlederen sætter en tydelig retning for udviklingen, men samtidigsikrer uddelegering af ansvar, når det kommer til udførelse.Figur 5De 8 principper for lederskab 111. Lederne kommunikerer en fælles vision2.3.4.5.6.7.8.Lederne holder fast i den centrale mission og decentraliserer udførelsenLederne skaber en kultur på arbejdspladsen, der lever op til de 4 grundlæggende værdierLederne skaber en struktur og kultur, der styrker medarbejdernes og ledelsens empowermentLederne sikrer, at medarbejderne trænes/uddannes i metoder og værktøjer, der kan understøtteomsætning af visionerneLederne skaber en konstruktiv relation til medarbejderne, hvor gensidig lydhørhed og følgeskaber naturligtLederne tilvejebringer og synliggør information om beslutninger i organisationen, så arbejdspladsenser det som naturligt konstant at være i udvikling og arbejde mod next practiceLederne fremhæver og synliggør eksemplarisk praksis.1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 2012Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 19 27/06/09 19:13:51

More magazines by this user
Similar magazines