Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

20 IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 20113.5. Opsamling og perspektiverI dette kapitel er der lavet en meget kort præsentation af 4vigtige elementer i udvikling af den recovery-orienterede organisation:kapacitet, engagement og ejerskab, kultur samtlederens rolle.Der er videre givet eksempler på, hvordan der i Socialpsykiatrieni Århus kommune allerede er arbejdet med nogle afde centrale områder, hvor arbejdet med videreudvikling afmedarbejdernes kapacitet har været et omdrejningspunkt.Spejler man processen i socialpsykiatrien i Århus kommune ide elementer, der er gennemgået i dette kapitel, er der megetder peger på, at den videre proces skal have et stærkt fokus påudvikling af en kultur, hvor de 4 værdier er omdrejningspunktet.Den videre proces skal endvidere tage udgangspunkti, at de lokale ledere skal have større mulighed for lokalt atomsætte den fælles vision til praksis. Udfordringen i den fremadrettedeproces bliver på den ene side at sikre socialforvaltningensledelse en fortsat mulighed for at fastholde enfælles retning (centralisering gennem vision og mission), ogde lokale lederes mulighed for at sætte sit eget præg på denlokale omsætning (decentralisering igennem udførelse).De følgende kapitler præsenterer en fælles ramme for denvidere implementeringsproces, som den er besluttet af styregruppeni juni 2009.1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 20121Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 20 27/06/09 19:13:51

More magazines by this user
Similar magazines