Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011 23Figur 7Sammenhæng mellemvision, mega-mål oglokale udviklingsplanerFigur 8Hvordan når vi mega-målene for perioden 2009 - 2011?Alle afdelingsledere er ansvarlige for, at der udarbejdes en udviklingsplan på den enkelte arbejdsplads.Brugere og medarbejdere involveres i udvikling af planen.Den kommende periode i implementeringen kan, somnævnt, betragtes som en overgangsfase, hvor der gradvistsker en overgang fra projekt til drift. Fra en projektfase medcentral styring og en særlig projektorganisering, retter overgangsfasensig mod forberedelse af forankring og styring idriften. I den forbindelse er det oplagt at arbejde med en integrationaf videre implementering og styring igennem virksomhedsplaner,som er Århus kommunes generelle modelfor effektstyring.Fordelene ved at integrere recovery-programmet i den eksisterendeeffektstyring er, at man undgår parallelsystemer,man styrker fortsat monitorering og man sikrer fortsatledelsesfokus på processen. Samtidig kan recovery-programmetbruges som en slags pilotprojekt i forhold til at styrkefokus på forandringsteorier i effektstyringen samt at kvalitetsudviklesamarbejdsprocesser mellem effektstyringsteamet ogde lokale arbejdspladser.1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 2012Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 23 27/06/09 19:13:53

More magazines by this user
Similar magazines