Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011 294.7. Temaer, der endnu ikke ertaget stilling tilI det foregående er skitseret, hvordan der umiddelbarthandles på en række af de temaer, der har været diskuteret istatusperioden. Der er dog stadig en række temaer, der ikkefor nuværende er taget stilling til, herunder:• Hvordan sikres fremadrettet vidensdeling i Socialpsykia-trien?• Hvordan sikres fortsat vidensbasering i arbejdet samtlet adgang til nyeste viden inden for forskning omkringden recovery-orienterede praksis?• Hvordan sikres fortsat udvikling af den fælles metodeog redskabskasse, som blev påbegyndt i masterplanenfra 2007?• Hvordan sikres konsekvent inddragelse af myndigheds-området i den videre implementering?• Hvodan sikres der fremadrettet opkvalificering af le-derne?• Ønskes der videreudvikling af en kompetenceprofil formedarbejdere og ledere?• Hvordan sikres der sammenhæng mellem den lokalekvalitetsudvikling af CARe-basisuddannelse og aktiviteteri RecoveryDK?• Hvordan sikres der en samlet kommunikationsstrategifor den videre proces både indadtil og udadtil? (f.eks.fortsat brug af Quick Place)• Hvordan udvikles tilsyn til også at omfatte recovery-ori-entering og de 4 værdier?• Hvordan sikres et samspil mellem udviklingsinitiativerpå tværs af driftsområder i Socialforvaltningen?Styregruppen tager løbende stilling til, hvordan ovenståendespørgsmål skal behandles.1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 2012Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 29 27/06/09 19:13:59

More magazines by this user
Similar magazines