Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

34 IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011BILAG 1Konkretisering af vision og mega-mål- kommissorium for arbejdsgruppenArbejdsgruppen etableres i perioden d.1.9. - 15.10.2009, ogder forventes maksimalt 4 møder af 2 timers varighed.FormålAt sikre bearbejdning og færdiggørelse af første oplæg tilvision og mega-mål som blev udarbejdet på Kolkærgård d.4.6.2009, samt sikre sammenhæng mellem vision, mål ogde 4 grundlæggende værdier. Gruppen forventes at givebud på en endelig og handlingsrettet vision, samt fællesmega-mål for perioden 2009-2011. Mål og vision dannerefterfølgende udgangspunkt for arbejdet med de lokaleudviklingsplaner.repræsentation fra både lokalpsykiatrier og driftsområdetfor socialpsykiatri samt repræsentation fra myndighedsområdet.Driftschef Niels Schwartz er formand for gruppen, ogforestår såvel etablering som afslutning af gruppen.Gruppen har følgende sammensætning;• 4 brugerrepræsentanter• 2 pårørende repræsentanter• 4 medarbejderrepræsentanter• 4 lederrepræsentanter• 1 repræsentant fra myndighedsområdet• Driftschef Niels Schwartz som formand.KompetenceafklaringArbejdsgruppen har ikke selvstændig beslutningskompetence,og gruppens oplæg skal derfor forelægges styregruppen,som tager endelig beslutning.Det forudsættes, at gruppens møder afholdes således, atbrugere og pårørende sikres mulighed for at deltage.Arbejdsmetode og afgrænsningGruppen forventes at udarbejde et oplæg, der tager afsæti forarbejdet på Kolkærgård, de 4 værdier samt de særligeudviklingsområder, der har vist sig i den igangværendeevaluering.TidsplanDer er en kort tidshorisont for gruppens arbejde, da detvidere arbejde med de lokale udviklingsplaner, er afhængigtaf nogle konkrete mål at styre efter. Gruppen forventes athave oplæg klar til 15.10.2009 med henblik på beslutning istyregruppen ultimo oktober.Sammensætning af gruppenArbejdsgruppen sammensættes af både brugere,pårørende, medarbejdere og ledere. Der forventesImplementeringsplan 2009 ver2-6.indd 34 27/06/09 19:14:03

More magazines by this user
Similar magazines