Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

BILAG 3IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011 37Beskrivelse af sekretariatsopgavefor styregruppenDer etableres sekretariatsbetjening til styregruppen fraRecoveryDK i perioden fra 17.6.2009 - 15.12.2011.OpgavenSekretariatet samarbejder med driftschef Niels Schwartzog koordinerende centerchef for lokalpsykiatrierne BentNielsen, da det er de nævnte chefer, der har ansvaret forden videre implementering. Cheferne varetager kontakt ogkoordinering i forhold til eksisterende arbejdsgrupper.Sekretariatsopgaven består af følgende:• Før hvert styregruppemøde koordineres relevantepunkter til dagsorden, sekretariatet tager initiativ tilforberedende møde med Steinar Eggen Kristensen,Bent Nielsen, Niels Schwartz og Søren Frost.• Sekretariatet forbereder dagsorden samt tilhørendemateriale i samarbejde med de involverede chefer.• Sekretariatet er, hvis ønsket, behjælpelig med ud-formning af konkrete beslutningsoplæg til styregruppemøder.• Sekretariatet er, i et samarbejde med Bent Nielsen ogNiels Schwartz, ansvarlig for forberedelse og gennemførelseaf styregruppemøder.• Sekretariatet er ansvarlig for, at der udarbejdes referatfra møderne.• Vedligeholdelse af hjemmeside.Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 37 27/06/09 19:14:03

More magazines by this user
Similar magazines