Engelsk A Valgfag 3.htx - Københavns Tekniske Skole

kts.dk

Engelsk A Valgfag 3.htx - Københavns Tekniske Skole

UndervisningsbeskrivelseStamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelserTermin 2011/2012Institution Københavns Tekniske Gymnasium - ValbyUddannelseFag og niveauLærer(e)htxEngelsk A - valgfagRasmus DietzHold Eng A 1Oversigt over gennemførte undervisningsforløbTitel 1Titel 2Titel 3Titel 4Titel 5Titel 6CloningDeath Penalty in the USARoman: The Hunger Games, Suzanne CollinsMotion pictures and technologyMiscellaneousEksamensprojektSide 1 af 7


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)Retur til forsideTitel 1CloningIndhold• BBC documentary: How to clone a human being, Horizon:http://www.youtube.com/watch?v=Tw1CX6ku0NQ• Scientists Clone Adult Sheep, The Observer Feb 23, 1997• Dolly scientist abandons cloning, BBC Nov 17, 2007• I can clone a human being, The Independent Apr 22 2009• Clone, Clone on the Range short story by Douglas CouplandOmfang25 timerSærlige fokuspunkterVæsentligstearbejdsformer Skriftlige opgaver: 1Retur til forsideforstå varieret, autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- ogskriftsprog, litterært sprog og grundlæggende faglig terminologi inden for teknologi ognaturvidenskab• anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster• anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske, naturvidenskabeligeogalmene emner i kombination med sikker beherskelse af grammatikkens grundregler• anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogliganalyse, tekstforståelse og formidling• anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiskeforhold inden for sprogområdet eller internationalt til perspektivering af aktuelleforhold• anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til mundtlig ogskriftligpræsentation og dokumentation af tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emnerog til erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og deninternationaleverden• redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige,litterære,teknologiske og naturvidenskabelige emner.• resumere og selvstændigt formulere tekster af et alment teknologisk indhold samtlængerefremstillinger af komplekse problemer og emner og kunne anvende varierede,modtagertilpassede kommunikationsformer• anvende engelskfaglige kompetencer og engelskfaglig viden i samspil med andrefag.Side 2 af 7


Titel 2IndholdDeath Penalty in the USAHjemmeside:• www.deathpenaltyinfo.comFilm:• BBC Documentary, How to kill a Human Being, Horizon• Dead Man WalkingOmfang/uddanelsestid25 timerSærlige fokuspunkterVæsentligstearbejdsformer Skriftlige opgaver: 1forstå varieret, autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- ogskriftsprog, litterært sprog og grundlæggende faglig terminologi inden for teknologi ognaturvidenskab• anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster• anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske,naturvidenskabelige ogalmene emner i kombination med sikker beherskelse af grammatikkens grundregler• anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogliganalyse, tekstforståelse og formidling• anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiskeforhold inden for sprogområdet eller internationalt til perspektivering af aktuelleforhold• anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til mundtlig ogskriftligpræsentation og dokumentation af tekniske, teknologiske og naturvidenskabeligeemnerog til erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og deninternationaleverden• redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige,litterære,teknologiske og naturvidenskabelige emner.• anvende engelskfaglige kompetencer og engelskfaglig viden i samspil med andre fag.Side 3 af 7


Titel 3IndholdOmfang/uddannelsestidRomanRoman:• The Hunger Games, Suzanne Collins, Scolastic 200825 timerSærlige fokuspunkterforstå varieret, autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- ogskriftsprog og litterært sprog• anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster• anvende et bredt og varieret ordforråd om almene emner i kombination medindlæring af grammatikkens grundregler• anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogliganalyse, tekstforståelse og formidling• anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold indenfor sprogområdet eller internationalt til perspektivering af aktuelle forhold• redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige oglitterære emner.Væsentligste arbejdsformer KlasseundervisninggruppearbejdeIndividuelle samtalerSkriftlig opgaver: 1 book reportRetur til forsideSide 4 af 7


Titel 4IndholdMotion Pictures and TechnologyKompendium:• Ca. 50 siders tekst fra www.filmsite.orgFilm:• Cinemassacre’s Monster Madness:http://www.youtube.com/watch?v=qsb8tGe9JzEOmfang/uddannelsestidSærlige fokuspunkterVæsentligste arbejdsformer25 timerforstå varieret, autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- ogskriftsprog og litterært sprog• anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster• anvende et bredt og varieret ordforråd om almene emner i kombination medindlæring af grammatikkens grundregler• anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogliganalyse, tekstforståelse og formidling• anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold indenfor sprogområdet eller internationalt til perspektivering af aktuelle forhold• redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige oglitterære emner.Skriftlige opgaver: 2Side 5 af 7


Titel 6MiscellaneousIndhold • Midterm Elections, Various article and news clips on the Americanmidterm elections• Today's front page, Group presentations of today’s front pagesaround the English speaking world: www.newseum.com• Wikileaks, Various articles from English and American Newspapers• Dead game, Short Story• The Lottery, Short Story• Libya and the Jasmin Revolution in The Arab World, Variousarticles from English and American Newspapers (and Al Jazeera inEnglish)Omfang/uddanelsestidSærlige fokuspunkterVæsentligstearbejdsformer25 timerforstå varieret, autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- ogskriftsprog, litterært sprog og grundlæggende faglig terminologi inden for teknologi ognaturvidenskab• anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster• anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske, naturvidenskabeligeogalmene emner i kombination med sikker beherskelse af grammatikkens grundregler• anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglignalyse, tekstforståelse og formidling• anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiskeforhold inden for sprogområdet eller internationalt til perspektivering af aktuelle forhold• anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til mundtlig ogskriftligpræsentation og dokumentation af tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emnerog til erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og deninternationale verden• redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige,litterære,teknologiske og naturvidenskabelige emner.• resumere og selvstændigt formulere tekster af et alment teknologisk indhold samtlængere fremstillinger af komplekse problemer og emner og kunne anvende varierede,modtagertilpassede kommunikationsformerPræsentationer og samtale på engelskSkriftligt arbejde: referater og analyser – ca. 2 standardopgaverSide 6 af 7


Titel 7IndholdSelvvalgt emne - EksamensopgaveEmne indenfor det teknologiske, samfundsvidenskabelige, historiskelitterære områdeOmfang/uddannelsestidSærlige fokuspunkterVæsentligstearbejdsformerCa. 10 timerSelvstændigt arbejde med emneSkriftligt arbejde: synopsisSide 7 af 7

More magazines by this user
Similar magazines