00016-Jens Nielsen - helec.dk

helec.dk
  • No tags were found...

00016-Jens Nielsen - helec.dk

SlægtstavleNo. 16Jens NielsenForældreBørn: nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter: Maren Christine Nielsen, Ane Josephine Caroline Nielsen, Anders Sofus KristianNielsen, Oluf Kristian Johannes Nielsen, Olga Josefine Petrea Nielsen, EjnarSofus Kristian Nielsen, Ludvig Sofus Kristian Nielsen, Elna Josefine MargretheNielsen, Luvine Josefine Kristine Nielsen og nr. 8 Rejnhardt Harry GodtfredChristian NielsenNavnFødtDøbtFaddereGiftStillingDød :Dødsårsag :: Jens Nielsen: 7. maj 1866 i Vestbjerg Hede, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt.: 28. oktober 1866 i Sulsted Kirke.: 1. Gårdmandskone Karen Marie Andersen af Hammer, 2. Pige Ane Jepsdatteraf Tanddal, 3. Ungkarl Søren Danielsen, 4. Gårdmand Ove Petersen af Hammerog 5. Barnets fader.: 5. juli 1887 i Hammer Kirke med nr. 17 Nielssine Christine Jensen.: Husmand, indsidder, daglejer, landarbejder og gårdmand.Jens Nielsen er født i Vestbjerg Hede, Sulsted, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvorhan også gik i skole, indtil han blev konfirmeret i kirken der, den 4. april 1880.Han har i sine unge år holdt til i Elkjær, Sulsted Sogn og Buskhuset, Hammer Sogn, hvor hanarbejdede på forskellige gårde som landarbejder. Han blev i en ung alder kærester medNielssine Christine Jensen, der var tre år ældre end ham.De fik deres første to børn, mens de boede i Buskhuset, Brødland, Hammer Sogn, KærHerred, Ålborg Amt, henholdsvis den 20. marts 1886 (Maren) og 14. april 1887 (Ane) uden,at de var gift. De har formentligt ikke haft råd til at få Kongebrev, hvorfor de har ventet tilJens Nielsen blev 21 år, inden de blev gift, hvilket fandt sted i Hammer Kirke den 5. juli1887.Efter brylluppet boede de en periode i Sulsted, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvorderes anden datter (Ane) døde den 28. april 1888. Mens de boede her, fik de ogsåtvillingerne Anders og Oluf, der er født den 15. august 1890. Anders døde dog samme stedden 7. oktober 1890. Oluf blev fremstillet i Kirken i Sulsted den 26. december 1891.Leif Christensen Side 1Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleI 1894 boede de i Hollensted, Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, hvor deresdatter Olga blev født den 1. marts 1894, Ejnar den 25. april 1895 og Ludvig den 6. december1896. Ludvig blev fremstillet i kirken der, den 26. december 1897.I 1898 har de boet i Ajstrup Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, da de, jf. Folketællingslisten fraden 1. februar 1901, flyttede til Sulsted i 1899, og den sidste bopæl, inden de flyttede tilSulsted, er nævnt som Ajstrup.I 1899 boede de i Bjørnens Mark, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres datterElna blev født den 3. december 1899 og fremstillet i Kirken der, den 19. december 1900.Endvidere blev deres datter Maren konfirmeret i Kirken der, den 24. april 1900.I 1901 boede de fortsat i Bjørnens Mark, Sulsted Sogn, jf. Folketællingslisten fra 1. februar1901, endvidere blev deres datter Luvine født der, den 20. oktober 1901. Hun blevhjemmedøbt den 28. september 1902, og den 1. januar 1904 blev hun fremstillet i SulstedKirke. Deres søn Oluf blev konfirmeret i kirken der, den 2. oktober 1904.Af Folketællingslisten fremgår endvidere, at Jens Nielsen var daglejer ved agerbrug. Ligeledesfremgår det, at ægteskabet er indgået i 1887, og at de i 1901 havde 6 levende børn og 2børn, der var døde.I 1905 boede de i Lindholm Hede, Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres sønRejnhardt blev født den 5. november 1905.I 1906 boede de fortsat i Lindholm Hede, Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, jf.Folketællingslisten fra 1. februar 1906. Det fremgår, at Jens Nielsen var beskæftiget somdaglejer ved landbrug.I 1907 boede de i Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Rejnhardt blevfremstillet i Kirken der, den 29. december 1907.I 1908 boede de fortsat i Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres datter Olga blevkonfirmeret i Vadum Kirke, den 26. april 1908.I 1909 boede de igen i Lindholm, Nørre Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deressøn Ejnar blev konfirmeret der, den 4. april 1909.I 1911 boede de i Nørre Sundby, Vestergade 47, Nørre Sundby sogn, Kær Herred, ÅlborgAmt, hvor deres søn Ludvig blev konfirmeret i Kirken der, den 2. april 1911.I 1914 boede de i Holmene, Nørholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, hvor deres datterElna blev konfirmeret i Nørholm Kirke, den 19. april 1914, og deres datter Luvine blevkonfirmeret i Kirken, den 3. oktober 1915.I 1916 boede de fortsat i Holmene, Nørholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, jf.Folketællingslisten fra den 1. februar 1916. Det fremgår, at Jens Nielsens beskæftigelse varlandbrug. Hans årsindtægt var noteret som 1500 kr., og han havde en formue på 6000 kr.For skatteåret 1916-17 skulle han betale 12,90 kr. i skat til Staten og 28,48 kr. i skat tilKommunen. Deres døtre Elna og Luvine samt deres sønner Ejnar og Rejnhardt boedehjemme.Deres datter Elna var lettere retarderet.I 1917 boede de formentligt i Hvorup, Nørre Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, da de,jf. Folketællingslisten fra 1. februar 1921, var tilflyttet Sønder Tranders sogn, mat.nr. 8e, 9dog 9f, i 1918 fra Hvorup. Endvidere fremgår det, at Jens Nielsen var beskæftiget vedlandbruget som gårdmand. Deres datter Elna og sønnen Rejnhardt boede fortsat hjemme.I 1925 boede de fortsat i Sønder Tranders sogn, jf. Folketællingslisten fra 5. november 1925.Jens Nielsen står opført som gårdmand. Deres datter Elna boede fortsat hjemme.Leif Christensen Side 2Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleI 1930 boede de fortsat i Sønder Tranders sogn, mat.nr. 8d, jf. Folketællingslisten fra 5.november 1930. Jens Nielsen står opført som gårdejer. Deres datter Elna boede fortsathjemme, og deres søn Rejnhardt står opført som ansat landarbejder hos sin fader. Rejnhardtblev dog syg af bughindebetændelse i 1932 og døde på Ålborg Amtssygehus den 13. august1932. Han blev begravet på Almen Kirkegård i Ålborg.Kilde:Overlevering af nr. 4 Egon Christensen.Kirkebøger fra sognene, Sulsted, Hammer, Hallund, Ajstrup, Sundby, Vadum, Nørre Sundby ogNørholm.Folketællinger fra Nørre Sundby 1906, Nørholm 1916 og Sønder Tranders 1921, 1925 og 1930Foto af Jens Nielsen og Nielsine Kirstine Jensen og seks af deres børnØverst til venstre står Rejnhardt som den første, derefter er det formentligt Olga, Ludvig, Elna og EjnarNederst til venstre er det formentligt Luvine efterfulgt af moderen Nielsine Christine og faderen Jens(fotoet er skaffet af nr. 4 Egon Christensen, der i 80.erne besøgte en af brødrene)Jens Nielsen (16) og Nielsine Christine Nielsen, f. Jensen (17)Børnene1) 3) 5) 7) 9)Maren Christine Anders Sofus Kristian Olga Josefine Petrea Ludvig Sofus Kristian Luvine JosefineNielsen Nielsen Nielsen Nielsen Kristine Nielsen* 20-03-1886 * 15-08-1890 * 01-03-1894 * 06-12-1896 * 20-10-1901Buskhuset, Hammer Sulsted, Kær Hallund, Dr.lund Hallund, Dr.lund Sulsted, Kær† † 07-10-1890 † † †Sulsted, Kær(tvilling til nr. 4)2) 4) 6) 8)Ane Josephine Caroline Oluf Kristian Johannes Ejnar Sofus Kristian Elna Josefine MargretheNielsen Nielsen Nielsen Nielsen* 14-04-1887 * 15-08-1890 * 25-04-1895 * 03-12-1899Buskhuset, Hammer Sulsted, Kær Hallund, Dr. Lund Sulsted, Kær† 28-04-1888 † † †Sulsted (tvilling til nr. 3)10)Rejnhardt HarryGodtfred ChristianNielsen* 05-11-1905Lindholm, Sundby, Kær† 13-08-1932Ålborg AmtssygehusLeif Christensen Side 3Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Kirkebog – fødsel og dåbKirkebog 1864-1877 for Sulsted Kirke vedr. fødte mandskøn – 1866 side 8 nr. 7 for Jens NielsenUdsnit af samme kirkebog – vedr. fødselsregistrering, navn og forældreUdsnit af samme kirkebog – vedr. fødselsregistrering - faddereLeif Christensen Side 4Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Kirkebog – konfirmationKirkebog 1878 – 1890 for Sulsted Kirke vedr. konfirmation for Jens Nielsen den 4. april 1880Samme Kirkebog venstre side udklipSamme Kirkebog højre side udklipLeif Christensen Side 5Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Kirkebog – vielseKirkebog Hammers Kirke – 1882-1891 side 143 – 1887 -1 vedr. vielsen mellem Jens Nielsen og Nielsine Christine den 5. juli 1887Samme kirkebog – udsnit venstre sideSamme kirkebog – udsnit højre sideLeif Christensen Side 6Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Folketællingsliste 1906FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10Udsnit af samme FT-1906Leif Christensen Side 7Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Folketællingsliste 1916FT-1916 for Nørholm, Nørholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt, hvor familien er registreret under mat.nr. 72b(Sammen, men udskrift fra Statens Arkiver – Dansk Data Arkiv)Samtlige personer i husstandenAalborg, Hornum, Nørholm, Nørholm, Mtr. 72b, 17 Familie,FT-1916Der vises flg. felter:Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv.Jens Nielsen, 7/3 1866, Gift, Husfader, Landbrug,Kristine Nielsen, 7/8 1863, Gift, Husmoder,Ejner Nielsen, 25/4 1896, Ugift, Barn,Rejnhardt Nielsen, 5/11 1906, Ugift, Barn,Elna Nielsen, 3/12 1899, Ugift, Barn,Luvine Nielsen, 20/10 1901, Ugift, Barn,Leif Christensen Side 8Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Folketællingsliste 1921FT-1921 fra Sønder Tranders sogn for familien, der er registreret som nr. 5(Sammen, men udskrift fra Statens Arkiver – Dansk Data Arkiv)Samtlige personer i husstandenAalborg, Fleskum, Sønder Tranders, S. Tranders Kjær, Sønder Tranders Sogn, 8 e - 9 d - g f, 16, FT-1921, D2161Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Jens Nielsen 7/5 1866 Gift Husfader Landbruger, Gårdejer Sulsted Sogn, Aalborg AmtNielsine Christine Nielsen 9/8 1863 Gift Husmoder Biersted Sogn, Aalborg AmtReinhardt Nielsen 5/11 1905 Ugift Barn Hvorup Sogn, Aalborg AmtElna Nielsen 3/12 1899 Ugift Barn Sulsted Sogn, Aalborg AmtLeif Christensen Side 9Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Folketællingsliste 1925Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som nr. 2 på listenSamme Folketællingsliste - udklipLeif Christensen Side 10Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Folketællingsliste 1930Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som under matr.nr. 8dSamme Folketællingsliste i udklipLeif Christensen Side 11Redigeret 29-11-2010


SlægtstavleNo. 16Ålborg amt, herreder og sogneHan er født i Vestbjerg Hede, Sulsted, hvor de også boede umiddelbart efter brylluppet i Hammer i 1887.Derefter flyttede/boede de følgende steder:Lindholm - 1905Vadum – 1907Lindholm – 1909Nørre Sundby – 1911Holmene, Nørholm – 1914Hvorup – 1917Sønder Tranders - 1918Leif Christensen Side 12Redigeret 29-11-2010


No. 16Eftertavlen for forældreneSlægtstavleNiels Christian Laursen (32) og 1. hustru Ane Margrethe Andersdatter (33) - 2. hustru Ane Cecilie JensenBørn af 1. ægteskabIngen fælles børn i 2. ægteskab1) 2) 3) 4) 5)Ane Magrethe Nielsen Else Marie Nielsen Niels Nielsen Jens Nielsen (16) Christen Nielsen* 10-02-1858 * 14-03-1860 * 16-07-1863 * 07-05-1866 * 21-02-1872Spenstrup, Randers Hvorup, Ålborg Sulsted, Ålborg Sulsted, Ålborg Sulsted, Ålborg† † † † † 26-04-1877Sulsted, ÅlborgG 05-07-1887 medNielssine ChristineJensen (17)* 07-08-1863Biersted, Ålborg†Børnebørn4)4-1) Maren ChristineNielsen* 20-03-1886Buskhuset, Hammer†4-2) Ane Josephine CarolineNielsen* 14-04-1887Buskhuset, Hammer† 28-04-1888Sulsted4-3) Anders Sofus KristianNielsen* 15-08-1890Sulsted, Kær† 07-10-1890Sulsted, Kær(tvilling til nr. 4)4-4) Oluf Kristian JohannesNielsen* 15-08-1890Sulsted, Kær†(tvilling til nr. 3)4-5) Olga Josefine PetreaNielsen* 01-03-1894Hallund, Dr.lund†G 10-04-1923i Malling Kirke medSøren Alfred Kristensen* 11-06-1896Malling†4-6) Ejnar Sofus KristianNielsen* 25-04-1895Hallund, Dr. Lund†Leif Christensen Side 13Redigeret 19-11-2010


4-7) Ludvig Sofus KristianNielsen* 06-12-1896Hallund, Dr.lund†4-8) Elna Josefine MargretheNielsen* 03-12-1899Sulsted, KærUgift4-9) Luvine JosefineKristine Nielsen* 20-10-1901Sulsted, Kær†4-10) Rejnhardt Harry GodtfredChristian Nielsen (8)* 05-11-1905Lindholm, Sundby, Kær† 13-08-1932Ålborg AmtssygehusUgift(barn med Helga AnnetteChristiane Christensen (9)SlægtstavleOldebørn4-10)4-10-1) Egon Christensen (4)* 05-03-1924Romdrup, Nørre Tranders† 23-10-1993HobroG 11-09-1945 medMary Kristensen (5)* 08-05-1924Sønder Onsild, Onsild† 03-12-2008Hobro(Se mere fra denne strengunder nr. 10)Leif Christensen Side 14Redigeret 19-11-2010

More magazines by this user
Similar magazines