Udvendig facadeisolering - Ytong

xella.se

Udvendig facadeisolering - Ytong

Ytong Multipor – massivog formstabil udvendig isoleringKan anvendes overaltYtong Multipor isoleringssystem tiludvendig facadeisolering er velegnetpå alle massive underlagbåde ved renoveringsopgaver og nybyggeri.Tilskæring af pladerne udføresnemt og præcist uden specialværktøj,og montagen med lim og dyblergår hurtigt.VeldokumenteretYtong Multipor isoleringsplader eret silikatisk isoleringsmaterialefremstillet af kalk, sand og cement.Pladerne har europæisk tekniskgodkendelse ETA-05/0093.Ytong Multipor isoleringssystem tiludvendig facadeisolering er genereltgodkendt til isoleringstykkelserop til 200 mm i et lag og op til 300mm i to lag.Facader uden kuldebroerYTONG Multipor systemet til udvendigfacadeisolering udgør et ensartet,massivt isoleringslag, som muliggørisolering uden kuldebroer.Ekstra tæt ydervægUtætheder i bygningen medførerunødigt energitab. Udvendig isoleringmed Ytong Multipor plader, der klæbespå facaden lukker utætheder.Klang som massivt murværkTrods den luftfyldte, isolerendestruktur er Ytong Multipor et trykfastog formstabilt materiale. Pladerneklæbes direkte på facaden,så en facade isoleret med YtongMultipor isoleringsplader lyder somen massiv væg, når du banker påden.Uorganisk materialeYtong Multipor isoleringsplader eruorganiske og modstandsdygtigeoverfor råd og svamp.Trykstærk løsningYtong Multipor isoleringsplader harrelativ høj trykstyrke, og udvendigisolering af facaden giver en stabilog stærk løsning, der modstår trykog stød. Hvis der alligevel opstårskader, er de nemme at udbedremed reparationsmørtel.Modvirker revnedannelserYtong Multipor isoleringsplader er istand til at optage spændinger fraden bagvedliggende mur, såledesat eventuelle revner ikke ses påoverfladen. Det er med til at sikreen smuk og holdbar facade.Valgfri facadeudformningVed udvendig isolering med YtongMultipor er der stor arkitektoniskfrihed til udformning af gesimser,recesser osv. Overfladen kan færdiggøresmed indfarvet puds ellertyndpuds. Ytong Multipor giver såledesstor frihed til individuel udformningaf facaden.Miljøvenlig isoleringsløsningYtong Multipor isoleringsplader erfremstillet af sand, kalk og cement.Hele fremstillingsprocessen ermiljøoptimeret, og produktet ergodkendt og kategoriseret som biologiskufarligt og bygningsbiologiskanbefalelsesværdigt af DeutschesInstitut für Bauen und Umwelt(DIBU). Ytong Multipor er indeklimamærketiht. DS/EN 771-4.Varmeisolerende,ubrændbar, diffusionsåben,massiv og formstabilUdvendig facadeisolering

More magazines by this user
Similar magazines