Udvendig facadeisolering - Ytong

xella.se

Udvendig facadeisolering - Ytong

Ytong Multipor et komplet systemtil udvendig facadeisoleringDe unikkematerialeegenskaber ogden enkle forarbejdninggør Ytong Multipor til enoptimal udvendigisolering.Ytong Multipor isoleringspladerYtong Multipor sætter en nykvalitetsstandard inden for facadeisolering:n Homogenn Stor isoleringsevnen Ikke brændbarn Formstabil og trykbestandign Diffusionsåbenn Stærkt vandafvisenden MiljøvenligYtong Multipor isoleringspladerproduceres miljøvenligt og energibesparendeaf kalk, sand og cement,som efter støbning, formskæringog hærdning i autoklaveudtørres med mikrobølger. Pladernesporestruktur sikre den godeisoleringsevne.Ytong Multipor LetmørtelYtong Multipor Letmørtel erudviklet specielt til klæbning ogpudsning af Ytong Multipor isoleringspladern Naturhvidn Let forarbejdningn Stor klæbeevnen God stabilitetn Drøj i brug (30 l/20 kg)n Vandafvisenden Diffusionsåbenn Frostbestandign Ikke brændbarYtong Multipor Letmørtel er brugsklarefter blanding med vand. Anvendelsestidener ca. 1,5 time.Ytong Multipor Letmørtel leveres isække á 20 kg, og kan opbevarestørt på palle i op til 12 måneder.Armeringsvæv og profilerArmeringsvæv af glasfiber med envægt på 100 g/m² til armering afoverflader. Udvendige hjørner kanfør pudsning forstærkes med plastprofiler.Ytong Multipor ReparationsmørtelYtong Multipor Reparationsmørteler specielt beregnet til udbedringog lukning af beskadigede områder.DyblerTil mekanisk fastgørelse iht. til projekteringsanvisningenanvendes ETAgodkendte dybler og plastskiver.Ytong Multipor FladdyblerTil fastgøring og ophængning påden isolerede facade anvendesYtong Multipor Falddybler.SlutpudsYtong Multipor isoleringsplader kanevt. pudses med materialer fraandre leverandører. Den anvendteslutpuds skal opfylde følgende krav:n Tynde mineralske ædelpudslag ihenhold til EN 998-1n Andel af organiske bestanddele< 2 vægt-%n Kapillær vandoptagelsew ≤ 0,2 kg/m² min. 0,5 ,modsvarer kategorisering W2ifølge EN 998-1n Vanddampdiffusionsmodstandstalµ ≤ 30n Dynamisk E-modul i systemopbygningmed Ytong MultiporLetmørtel mellem 1500 og 2000N/mm²Tekniske dataPladeformater/mængderYtong Multipor isoleringspladeYtong MultiporleichtmørtelLængde x bredde 600 x 390 mmTykkelsem 2 /palleGodkendelseEuropæisk tekn. godkendelse ETA-05/0093Gen. godkendelse ved byggemyndighed Z-23.11-150180 mm 21,06100 mm 16,85AnvendelsesområderDensitetUdvendig facadeisolering via systempartner(WAP i overensstemmelse med DIN E 4108-10)Ca. 115 kg/m³Varmeledningsevne λ = 0,045 W/mK λ 10, dry= 0,18 W/mKVanddampdiffusionsmodstandstalµ = 3/5diffusionsåbenµ = ≤ 10Materialeklasse A1 – ikke brændbar A2 – ikke brændbar120 mm 14,04140 mm 11,23160 mm 9,83180 mm 8,42200 mm 8,42Specialformater på forespørgselTrykstyrke middel ≥ 350 kPa CS II – 1,5 – 5,0 N/mm²Trækstyrke≥ 80 kPaUdvendig facadeisolering

More magazines by this user
Similar magazines