vejledning - BAR transport og engros

bartransport.dk
  • No tags were found...

vejledning - BAR transport og engros

Jeg kører last... 22/11/01 10:37 Side 14Ratjustering:En individuelt tilpasset og bekvem kørestillinghar stor betydning for køresikkerhedenog chaufførens produktivitet og velbefindende.I de fleste lastbiler er det i dag enselvfølge, at der er servostyring.Enhver chauffør bør hurtigt og enkeltkunne indstille rattet til sin ideelle kørestilling.Rattets hældning og højde skal kunne justereshurtigt og let, dog ikke under kørsel.Rattets højde bør kunne justeres inden for120 mm. og hældningen inden for 20 0 .Sammen med stolens indstillingsmulighedergiver dette en perfekt kørestilling.Ind- og udstigning:Det er vigtigt at sikre en nem og sikker indogudstigning.Dette kræver, at døren til førerhuset mindstkan åbnes 90 0 .I moderne lastbiler er der mindst 2 trin oggerne 3. Trinene skal være brede, dybe ogskridsikre. Sikkerhedsmæssigt er det enstor fordel, hvis der er indbygget fodtrinsbelysningog gode faste indstigningshåndtagaf lejdertypen i begge sider.Indstigningen kan lettes ved, at rattet kanskubbes helt frem mod forruden. Dettegiver også bedre plads, når chaufførenskal sætte sig i stolen.10 11

More magazines by this user
Similar magazines