Musikernes Efteruddannelse: Forår 2013 - Artlab

artlab.dk
  • No tags were found...

Musikernes Efteruddannelse: Forår 2013 - Artlab

KURSERWORKSHOPSEVENTS &SUPPORTFOR PROFESSIONELLE MUSIKEREFORÅR 2013


fotos forordside 3 indholdsfortegnelseMUSIKEREN ICENTRUMKURSER, WORKSHOPS &EVENTS FOR DIG …Fotos fra to godeArtlab-aftnerBillederne i dette katalog er tagethhv. d.29.10. og 30.10. i Låsby Kroog på Artlab. Arrangementet påLåsby Kro var en åben kursusaftenfor fest- og underholdningsmusikere,hvor fire undervisere præsenteredesmagsprøver på aktuellekurser. Du finder kurserne udbudti deres fulde længde i det separateindstik, der følger med dettekatalog. Her finder du desudenfem nye kursusaftner, som bliverafholdt forskellige steder i landet.Arrangementet på Artlab var enMusiconomy-idécafé, hvor kreativeiværksættere mødtes til enidéudviklings-session under emnet:Kunst i det offentlige rum. Du kanlæse mere om Musicnonomy's idécaféerpå www.musiconomy.dk.TILMELDINGSFRIST4. MARTS 2013Grafisk Design af LPWF,stendhalunit.comPå DMFs kurser er musikeren i centrum – hver forsig og sammen. Hele idéen er at matche musikeresbehov med nye måder at udvikle og varetage etmeget varieret arbejdsliv på. Det kræver erfarne ogdedikerede instruktører med tjek på, hvordan musikeresverden hele tiden forandrer sig. Andre gangekræver det godt ledede processer, hvor I sammenfinder nye måder at gå til udfordringer og muligheder.Man tænker og udvikler sammen til gavnfor den enkelte og for alle. Uanset geografi, fysiskerammer og undervisningsmetode kan et kursuspludselig løfte dig og de andre deltagere op i en nyslags overblik med nye klare mål, metoder og motivationtil udvikling på netop det område, du ønsker.Og så giver kurserne dig en gylden mulighed for atudbygge og styrke dit netværk til dine musikerkolleger.Kataloget præsenterer en nyskabelse: Et særligtindstik med kurser, der afholdes omkring de mindreafdelinger, dvs. uden for de store byer. Kurserneer udvalgt i samarbejde med lokalafdelingerneog i samråd med medlemmer, der har deltaget aktivti undersøgelser og deltaget i kursusaftner, hvorman får små smagsprøver på nye kursusmuligheder.Find flere eksemplarer af indstikket i din afdeling,hvis du vil formidle til andre, eller henvis dem tilwww.artlab.dk.DMF medlemskurser uden for destore byer (se indstik!)Kursusaftner i hele landet 2Salg og markedsføring for selskabsmusikere 2Promovideo for musikere 3På job med Mainstage 3Podio som projektstyrings- & bookingværktøj 4Lokalt kursus: Masterclass med Billy Hart,Cameron Brown og Niels Vincentz 4… der skriver sangeSkriv sange med Kristian Leth 5Camp Co-write* 6Nodeskrivning i Sibelius 7 6… der laver musik på computerLaptop live* 8Godt i gang med musik på computer 9Sikkert videre med musik på computer 11Pro Tools for trommeslagere 12Logic bootcamp 12… der synger eller blæserRytmisk sangteknik (uden klassiske krumspring) 14Korledelse og sangteknik for sangundervisere* 14Åndedrætsbevidsthed for blæsere 15… der spiller liveFra koncert til live-event 18Booking 101 20… der har fokus på krop og sindMindfulness for musikere 23Yolates for musikere 23… der sælger og markedsfører dinmusikPressekontakt 25Fundraising 25Hjemmeside/blog med Wordpress 26… der laver videoHistoriefortælling og koncepter 27Optagelse – sæt scenen! 27Klip og editering 29* Kurser støttet af KunstrådetMagasinfotos, omslag & indholdmallemadsen.comAnders Laursen, formand for DMFGerda Hempel, leder af ArtlabPeter Poulsen, projektleder forDMF Efteruddannelse


side 4… der skriver sangeside 5… der skriver sangeSKRIV SANGE MED KRISTIAN LETHTREDAGS SANGSKRIVER-WORKSHOPDU FÅR> Nye input til din sangskrivning> Nye co-write partnere> Feedback på dine sange> Tre dage, hvor det udelukkendehandler om sangskrivning.FOR HVEM?Du er musiker, der arbejderprofessionelt med sangskrivningog har lyst til at skrivemed andre.OM KURSETFå inspiration fra en af Danmarksmest aktuelle sangskrivereKristian Leth. Sættre dage af til at skrive sangealene og sammen med andre.Løbende skrive-øvelser,udfordringer, benspænd ogfeedback fra underviseren.HUSK!> At indsende en kortbeskrivelse af dit virke somsangskriver og vedhæfte 1-2lydeksempler på dine sange.Artlab udvælger i samarbejdemed instruktøren holdet påbaggrund af det indsendtemateriale.> At medbringe eget instrument(guitar, keyboard,laptop …)KRISTIAN LETHForfatter og musiker. Uddannetfra Forfatterskolen. Forsangeri bandet The WilliamBlakes. Startede i 2008 siteget pladeselskab Speed OfSound sammen med FrederikNordsø og Fridolin Nordsø.Deres første udgivelse varmed deres band The WilliamBlakes. På samme selskab harhan udgivet sit soloprojektBaron Criminel, en blandingaf voodoo-rytmer fra Haiti,elektronisk musik og teksterom magi. Han har sammenmed Fridolin Nordsø produceretog skrevet for Oh Landog Pernille Rosendahl. Lanceredei 2012 projektet Dragonborn,hvor første singleLooking for Lovin' blev P3sUundgåelige. I 2012 udkomhans soloplade "Hjemad" meddanske tekster.PRAKTISKKursusnr: 1300Antal deltagere: 20Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 500 kr.Ikke-medlemspris: 5.000 kr.TID & STEDKøbenhavn (H)29/4, 30/4 + 1/5 kl.16-21


side 6… der skriver sangeCAMP CO-WRITE*INTERNAT, HVOR DUSKRIVER SANGE, KOMPO-NERER OG PRODUCERERPÅ KOMMANDO.DU FÅR> Skrevet og produceret ettrack efter et fast forlæg> Mødt andre sangskrivere/producere i et kreativt forum> Professionel feedback påjeres tracks> Løbende supervision ogsparring ift. sangskrivning ogproduktion.FOR HVEM?Du er sangskriver/producermed erfaring i at skrive ogproducere dine egne sange.Du har lyst til at prøve kræftermed at skrive musik tilandre kunstnere, lydbrandingeller reklamer og har gerne etmobilt studiesetup, som dumedbringer på kurset (ikkeet krav).OM KURSETPak din sovepose og tag påinternat, hvor det i to dagekommer til at handle om atindgå i et kreativt samarbejdemed andre sangskrivere/producereom en fællesopgave. Målet er at rammeplet med jeres sang til enbunden opgave, fx et tracktil en international artist, enreklameopgave, lydbrandingeller film/tv. I arbejder i småproduktions-teams. Undervejsfår I løbende sparring ogteknisk assistance fra LisbethRysgaard og Peter Wallevik.Kurset slutter med feedbackpå jeres musik af et panelbestående af professionellebranchefolk.HUSK!> At anføre om du medbringerdin egen laptop.> At indsende en kortbeskrivelse af dit virke somsangskriver og vedhæfte 1-2lydeksempler på dine sange.Artlab udvælger i samarbejdemed instruktøren holdet påbaggrund af det indsendtemateriale.PETER WALLEVIK.Grammy-nomineret sangskriverog producer. Komponistog producer indenfor soundbranding og reklamemusik.Uddannet tonemesterfra DKDM. Har skrevet ogproduceret hits for bl.a. OneDirection, Kylie Minogue,September, Idols, X-Factor ogPop Stars.LISBETH RYSGAARD. Sanger/sangskriverog konsulent/karrierecoach for musikbranchenindenfor bl.a. forlag,networking, fundraising ogkarriereudvikling. Spiller ibandet Gasoline og medduoen Stereolove.PRAKTISKKursusnr: 4032Antal deltagere: 20Adresse: Oplyses senereDeltagerpris: 2.500 kr.TID & STEDKøbenhavn (H)11/6 kl.16-2012/6 hele dagen,13/6 kl.10-14HUSK, AT DU SOM DMF-MEDLEM FÅR REFUNDE-RET 50% AF KURSUSGEBY-RET PÅ DETTE KURSUS!*STØTTET AF KUNSTRÅDETNODESKRIVNING I SIBELIUS 7DU FÅR> To dages undervisning inodeprogrammet Sibelius> Hjælp til komme i gangmed nodeskrivning med detsamme.FOR HVEM?Du er musiker med almentnodekendskab og almenecomputerfærdigheder.OM KURSETNodeskrivningsprogrammetSibelius er velkendt for sinbrugervenlighed. Nu har detfået en ny brugerflade og enlang række nye funktioner,som gør det endnu nemmereat skrive noder i professionelkvalitet og høre egne arrangementeri god lydkvalitet.Efter to dages workshop erdu i gang!OLE VISBY.Saxofonist, klarinettist, arrangør,nodeskriver m.m.,Sibelius-superbruger og -underviserpå DJM, Artlab m.fl.PRAKTISKKursusnr: 1301Antal deltagere: 8Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 450 kr.Ikke-medlemspris: 4.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 8/4 + 9/4 kl. 10-16Aarhus: 21/5+22/5 kl.10-16Odense: 20/6+21/6 kl.10-16Aalborg: 17/6 + 18/6 kl.10-16


side 8 … der laver musik på computerside 9… der laver musik på computerLAPTOP LIVE*WORKSHOP FOR DIG, DERSPILLER ELEKTRONISKMUSIK LIVEDU FÅR> Praksiserfaring med atafvikle din musik live> Indblik i hvordan andreelektronicamusikere gør> Undervisning i at få ditsetup til at virke i praksis> Mulighed for at prøveforskellige programmer ogcontrollere (fx Tactor, Maschine,Ableton).FOR HVEM?Du er musiker, som spillerelektronisk baseret musik oghar erfaring i at bruge computerensom instrument. Du erfrisk på at jamme med andremusikere og medbringer selvlaptop på kurset.OM KURSETWorkshop med lige deleinspiration og hands-on erfaring.Du møder fire musikere,der hver især har deres mådeat afvikle elektronisk musikpå. Hvad er deres tanker ogerfaringer omkring hvad dervirker i praksis live? Både rentteknisk men også scenisk.Sideløbende arbejder dupå dit eget live-set, som duløbende får feedback på frade forskellige undervisere.Kurset afsluttes med en kortkoncert, hvor I spiller jeresset for hinanden.JENS CHRISTIANSEN/RUM-PISTOLHar med tre albums i ryggenog optrædener på bl.a.Roskilde Festival nydt storrespekt blandt publikum oganmeldere i ind- og udland.Har bl.a. samarbejdet medKidd og Steen Jørgensen ogkomponeret musik til tv ogteater. Driver pladeselskabetRump Recordings. www.rumpistol.com.MIKAEL ELKJÆR/SPEJDER-ROBOTElektronisk musiker ogkomponist. Har siden 2008udgivet tre albums under navnetSpejderrobot og flittigtturneret i ind- og udland. Harbl.a. remixet Mercury Rev,Band Ane, Ibrahim Electric ogDubtractor og igennem enårrække spillet sammen medtrommeslager Emil de Waal.Spiller desuden improviseretelektro-akustisk musikmed pianist Søren Møller oghardwarebaseret improviseretelektronisk musik medHenrik Marstal.ESBEN ANDERSEN/RANG-LEKLODS (KBH)Kandidatgrad i ElektroniskMusik fra Jysk Musikkonservatorium.Har siden med opholdi Berlin udgivet EP samtalbum under kunstnernavnetRangleklods. Spillede i 2012en række roste koncerter iind- og udland bl.a. på SPOT-,Roskilde- og ReeperbahnFestival. Opfatter sig selvsom 33% komponist, 33%producer/nørdog og 33% liveperformer (den sidste eneprocent, er han ikke selv heltklar over hvad er :-).ANE ØSTERGAARD/BANDANE (AARHUS)I 2006 udgav Band Ane sitdebutalbum ”Anish Music”,hvis skæve og iørefaldendemelodier, haltende beats ogdelikate støjstumper straksbegejstrede anmelderne ogfik dem til at drysse generøstom sig med stjerner. Sidener fulgt endnu et album, en”Steppeulv”-pris som åretsfund og et hav af liveoptrædener,bl.a på RoskildeFestival.MIKKEL MEYERKomponist, producer oglaptopmusiker med særliginteresse for oversættelse ogomformning af lydmateriale.Han har bl.a. produceret forResonanceFM og DanmarksRadio og spiller desudeni flere forskellige bandkonstellationer,deriblandtMikkelModulererMarius medforfatteren Marius Nørup-Nielsen. Udover at spille livebeskæftiger han sig også medlyddesign til computerspil.PRAKTISKKursusnr: 4033Antal deltagere: 10Adresse: Oplyses senereDeltagerpris: 1.600 kr.TID & STEDKøbenhavn: 13/5, 14/5 + 21/5 +22/5 kl.10-15Aarhus: 27/5, 28/5, 3/6 + 4/6kl.10-15HUSK, AT DU SOM DMF-MEDLEM FÅR REFUNDE-RET 50% AF KURSUSGEBY-RET PÅ DETTE KURSUS!*STØTTET AF KUNSTRÅDETGODT I GANG MED MUSIKPÅ COMPUTERSÆT EN WEEKEND AF TILAT KOMME I GANG MEDSELV AT PRODUCERE MU-SIK PÅ COMPUTERDU FÅR> Crashkursus i enten Logic,Pro Tools, Studio One ellerAbleton Live> Intro til optageteknikker> Intro til mixteknikker> Individuel support> Tid til at komme i gang.FOR HVEM?Du er vant til at bruge encomputer, men er nybegynderift. musiksoftware.Musikere fra alle genrer ervelkomne.OM KURSETIntensiv weekend med fokuspå at komme i gang med atlave musik på computeren. Viarbejder skiftevis i grupperumog i plenum. På gruppeholdenefår du et crashkursusi ét af musikprogrammerne:Logic, Pro Tools, Studio Oneeller Ableton Live. Du lærerprogrammets opbygning ogbrugerflade at kende, prøverdet af i praksis og får løbendeindividuel support. I løbet afdagen samles vi alle i plenumtil fire oplæg hvor du fårdu en generel introduktiontil emnerne: Opbygning afhjemmestudie, optagelse,lydredigering og mix.VIGTIGT!Husk at anføre på tilmeldingenom du medbringerdin egen laptop og hvilketsoftware du ønsker undervisningi.PELLE SKOVMANDKomponist, lyddesigner,producer og underviser. Uddannetfra Rytmisk Musikkonservatorium.Har igennemmange år produceret musikog lyd til teater, dans, og performance.Medstifter af denprisvindende performancegruppe Recoil.RASMUS KJÆRBODanmarks pt. eneste certificeredeAbleton underviser.Har en farverig baggrundmed uddannelse indenforbl.a. Molekylærbiologi ogakrobatik. Underviser i elektroniskmusik, lydproduktionog DJ’ing.MARTIN BREGNHØIUddannet musiker fraRytmisk Musikkonservatorium.Partner i designfirmaetBongobeat, der arbejder medweb- og App udvikling, musikog lyd. Underviser på bl.aDKDM samt på kurser forden grafiske branche.PRAKTISKKursusnr: 1302Antal deltagere: 12Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 550 kr.Ikke-medlemspris: 5.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 6/4 + 7/4 kl.10-18Århus: 25/5+26/5 kl.10-18


side 10 … der laver musik på computer side 11… der laver musik på computerSIKKERT VIDERE MED MUSIKPÅ COMPUTERNÆSTE TRIN FOR DIG,DER HAR LÆRT DETGRUNDLÆGGENDE OGVIL LÆRE MEREDU FÅR> Undervisning i Logic, ProTools, Cubase eller AbletonLive> Kursus i mikrofonvalg ogopsætning> Tips og tricks til at mixe> Intro til mastering> Individuel support> Hands-on erfaring med atindspille og mixe musik.OM KURSETBliv bedre til at indspille,redigere og mixe musik vedat arbejde i praksis i det software,du bruger til daglig. Viarbejder skiftevis i grupperumog i plenum. Gruppeholdeneer software-specifikkemed undervisning i entenLogic, Pro Tools eller AbletonLive. I løbet af dagen samlesvi alle i plenum til oplæg om:mikrofonvalg og opsætning,mere om mix og introduktiontil mastering.VIGTIGT!Husk at anføre på tilmeldingenom du medbringerdin egen laptop og hvilketsoftware du ønsker undervisningi.PRAKTISKKursusnr: 1303Antal deltagere: 8Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 550 kr.Ikke-medlemspris: 5.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 4/5 +5/5 kl.10-18Århus: 8/6 + 9/6 kl.10-18FOR HVEM?Du er fortrolig med ditmusiksoftware, kan indspilleaudio og midi, klippeog flytte rundt på spor og harprøvet at bruge effekter ogplug-ins.HENRIK WESTPro Tools Wizard, bassist,komponist, lydtekniker ogproducer. Diplom-uddannetfra RMC. Har igennem enlang årrække arbejdet sommusiker og lydtekniker iprofessionelle lydstudier,bl.a. PUK, The Village, MediaSound og Medley. Har undervistPro Tools brugere i flereår - fra begynderen til denprofessionelle lydtekniker idanske pladestudier.NILS HARBODriver Techpoint Studioi Valby har lavet web-tv,musikvideoer, undervisningsvideoerm.v. og arbejdet somjournalist og med markedsføringaf musikere i adskillige år.


side 14… der synger eller blæserside 15… der synger eller blæserRYTMISK SANGTEKNIK(UDEN KLASSISKE KRUMSPRING)ÅNDEDRÆTSBEVIDSTHEDFOR BLÆSEREFOR SANGERE, SANGPÆ-DAGOGER OG KORLEDERE.DU FÅR> Metoder til at diagnosticereen stemme, så du ved hvilkethovedområde og underpunkter,der primært skal arbejdesmed for at forbedre den> Indsigt og begreber tilat være mere artikuleret ogpræcis i din pædagogiskekommunikation overfor digselv og dine elever> Træning i at høre enhverubalance i en stemme ogviden til, hvordan du kanarbejde med det> Udvidet din pædagogiskeknow-how indenfor rytmisksangteknik.FOR HVEM?Du er sanger eller sangpædagog,der kunne tænkesig udvide sit pædagogiskerepertoire.OM KURSETUndervisningen foregår påmindre hold som forelæsning,øvelser samt opgaveløsning,med aktiv deltagelse fra heleholdet. Der er plads til atbehandle problemstillingerfra egen undervisning og til atdiskutere og efterprøve gennemgåetstof.HANS TOFT-OLSEN,Cand.musicae (rytmisk kons.)samt uddannet privatpraktiserendelogopæd, er en megeterfaren stemmespecialist.Han har med sin viden ogunikke tilgang undervist, vejledtog trænet flere end 1000stemmer. Han har i de sidste15 år undervist på Konservatoriet,MGK samt AarhusMusikskole.KORLEDELSE & SANGTEKNIKFOR SANGUNDERVISERE*BLIV BEDRE TIL AT UN-DERVISE OG DIRIGERERYTMISK KOR OG ANDRESANGGRUPPER.DU FÅR> Grundkursus i KompletSangteknik (CVT)> Øvelse i at undervise engruppe> Undervisning i direktion,CVT for kor, indstudering ogopvarmning> Mulighed for at få videofilmetdin direktion og fåfeedback> Mulighed for at øve dig pået ”kanin-kor”.FOR HVEM?Du er sanger og sangunderviser,som gerne vil havenye inputs, sparring og flereredskaber til at opnå bedrekorsangere og et højt niveauaf undervisning til kor grupper.OM KURSETUndervisningen består afworkshops, teori og masterclasses,så du tilegnerdig teknikkerne i teori og ipraksis. Du får to moduler:Crashkursus i CVT og CVTfor korledere, hvor vi bl.a.arbejder med:Kor-direktion, teori, ambitioner,at "læse" et kor, indstudering,at træne og udvikleet kor, målrettet opvarmning,fysisk træning, "De 10 sider"af dirigenten, direktion, koretsbehov, energi, kropsprog,tegn, koncentration, effektivepauser, sammensætning afrepertoire og øvelser, kreativrepetition og teambuilding.JULIE LINDELLAutoriseret CVT lærer med3-årig uddannelse fra CompleteVocal Institute. Professionelsangerinde i 15 år. Harstartet en række gospelkor oguddannet dirigenter i mangeår. Er aktuel med sit debutalbum:”To Whom It MayConcern”PRAKTISKKursusnr: 1306Antal deltagere: 8Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 450 kr.Ikke-medlemspris: 4.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 12/6 + 19/6kl.10-16Aarhus: 30/5 + 6/6 kl.10-16PRAKTISKKursusnr: 4034Antal deltagere: 12Adresse: Oplyses senereDeltagerpris: 1.700 kr.TID & STEDKøbenhavn: 6/4 kl.10-20, 12/4kl.18-22, 13/4 kl.10-19 + 14/4kl.10-18HUSK, AT DU SOM DMF-MEDLEM FÅR REFUNDE-RET 50% AF KURSUSGEBY-RET PÅ DETTE KURSUS!*STØTTET AF KUNSTRÅDETBRUG KROPPEN SOM DITINSTRUMENT!DU FÅR> 8 ugers kursusforløb> Optrænet en kropsteknik,som støtter dig i at udfoldedit potentiale og dine musikalskeintentioner> Sund støtte og overskud iluft- og pusteteknik> Større frihed på dit instrument> Påvirket din klang, frasering,time og dynamik> Overblik over dine forskelligeklang- og udtryksmuligheder.FOR HVEM?Du er professionel blæser(alle genrer er velkomne), somønsker at udforske og opnåstørre frihed på dit instrument.Du er evt. også underviser,som gerne vil inddragekrop- og åndedrætsarbejde idin undervisning.OM KURSETSom blæser er du mere ellermindre bevidst om detkropslige aspekt af at spillepå dit instrument. På kursetfordyber vi os i dette feltog går skridtet videre: Vibetragter ikke bare kroppensom et supplement til deninstrumentale træning, mensom et instrument i sig selv.Forløbet foregår over 8 ugerog består af teori og praktiskeog musikalske øvelser såsomfælles styrke-, smidigheds- ogbalancetræning af kroppen.ANNE ROSING-SCHOWSangpædadog, Cand. mag. imusik og retorik. Uddannetsom fysiurgisk massør ogsom kropsterapeut (Body SelfDevelopment System). Igennem17 år docent ved Det Kgl.Danske Musikkonservatoriumog Opera Akademiet i København.Adjunkt ved MusikvidenskabeligtInstitut i Kbh.Længerevarende ansættelsesom sang- og stemmeteorilærerved Rytmisk Musikkonservatoriumog desudentilknyttet Det Jyske Musikkonservatoriumsom sanglærer.Mangeårig erfaring medat undervise professionelleblæsere i åndedrætsteknik.SOPHIE ZIEDOYUddannet sanger/musiker ogsangpædagog fra RytmiskMusikkonservatorium ogVoiceembodiment. Hun hari gennem flere år undervistog vejledt profesionellesangere og musikere og harspecialiseret sig i krops- ogåndedrætsteknik for blæsere.Hendes kandidatprojekt"Krop, åndedræt og lydtekniskog musikalsk udvikling hossaxofonister igennem arbejdemed krops- og åndedrætsbevidsthed"har vagt opmærksomhedpå feltet og fåetmeget positiv respons.PRAKTISKKursusnr: 1307Antal deltagere: 10Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 750 kr.Ikke-medlemspris: 7.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 4/4, 11/4, 18/4,25/4, 2/5, 16/5, 23/5 + 30/5kl.16-18.30


side 18… der spiller liveFRA KONCERT TIL LIVE-EVENTSKAB NYE KONCERT-FORMATER OG GIV DITPUBLIKUM EN TOTALOP-LEVELSE!DU FÅR> Idéer til at involvere ditpublikum> Inspiration til elementer,der kan indgå i en event> Feedback og sparring ift. atudvikle et format, der passerdig/jer> Eksempler på nye, spændendekoncertformater.FOR HVEM?Du er musiker, der spiller live– alle genrer er velkomne – oghar lyst til at udfordre dettraditionelle koncertformat.OM KURSETKoncerten er en gylden mulighedfor dig og dit band/ensembletil at interagere meddine/jeres fans. Så hvorfornøjes med 2x45 minutter?Prøv at nytænke koncertformatetog samarbejdet medspille- og koncertstedernefor at strække rammerneom dine/jeres koncerter.Hvad skal der foregå op tilkoncerten? Hvordan skaberI en hype omkring jeresoptræden? Skal der ske nogetsærligt i løbet af showet, oghvad kan I gøre for at holdepublikums interesse kørendeop til den næste koncert?På workshoppen arbejder dupå at udvikle et koncertformat,der passer til din musik,og dit publikum.Giv jeres fans en særligliveoplevelse, som de vil betalefor, og efterfølgende delemed deres netværk. Målet erat få flere, glade og engageredepublikummer, spillestederog bands!RASMUS BJØRN DAHLStifter af Livelaboratoriet,hvor han i samarbejde medspillesteder og/eller bands,laver projekter, til at udviklekoncertformatet og tilgangentil arbejdet med koncerter.Herudover er han ansat iet pladeselskab, hvor hanarbejder med medier, grafikog layout.PRAKTISKKursusnr: 1308Antal deltagere: 12Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 350 kr.Ikke-medlemspris: 3.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 15/4 + 22/4kl.15-21Aarhus: 16/4 +23/4 kl.15-21


side 20… der spiller liveBOOKING 101SÆT DIN BOOKING I SY-STEM OG FÅ FLERE JOBS IKALENDEREN.DU FÅR> Indsigt i, hvordan dukommunikerer med spillestederne,hvor du skal sende ditmateriale hen, og hvordan dubedst gør det> Konkretiseret din idé ogdit koncept, så det står heltklart, hvad du tilbyder> Afklaret arbejdsfordelingeni orkesteret – hvem gørhvad?> Kortlagt dit netværk tilkunderne, så du kan brugesucceser til at skabe flerejobs> Overblik over, hvordan dubruger sociale medier somsalgskanal> Introduktion til projektstyringsværktøjetPODIO,hjælpe dig med at sætte dinbooking i system> Viden om, hvad der skalindgå i kontrakter og aftaler> 1-1 træning i den godetelefonsamtale.FOR HVEM?Du er livemusiker – allegenrer er velkomne – og denbookingansvarlige i jeresband/ensemble. Medbringgerne seneste pressemateriale.OM KURSETPå to intensive dage sættervi fokus på alt det praktiskeomkring at booke spillejobstil dig selv eller dit band. Dumøder en lokal spillestedsbooker,som fortæller, hvordanhan arbejder, og giver digfeedback på dit pressemateriale(hvis du ønsker det). Påkursets anden dag træner’den gode telefonsamtale’med skuespiller Karen Abrahamsen,så du fremover harflere værktøjer til at håndteresamtaler med fx en besværligbooker eller krævende kunde.LISBETH RYSGAARDSanger/sangskriver ogkonsulent/karrierecoach formusikbranchen indenfor bl.a.forlag, networking, fundraisingog karriereudvikling. Spilleri bandet Gasoline og medduoen Stereolove.KAREN ABRAHAMSENProfessionel skuespiller oguddannet coach. Undervisermusikere og sangere i detpersonlige sceneudtryk.NIELS SKOVMANDPodio-ekspert og musiker ibandet Afenginn. Uddannetved Musikkonservatorietsamt kandidat i design, kommunikationog medier vedITU.PRAKTISKKursusnr: 1309Antal deltagere: 8Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 350 kr.Ikke-medlemspris: 4.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 28/5 + 29/5kl.15-21Aarhus: 5/6 kl.16-22 + 6/6kl.15-21


side 23… der har fokus på krop og sindMINDFULNESS FOR MUSIKEREBEVIDST NÆRVÆR I NUETDU FÅR> Etableret en mindfulnesspraksisi din hverdag på bare8 uger> En introduktion til mindfulnessbegrebet og meditation> Øvelser i mindfulness, sådu lærer selv at skabe merero og nærvær> Dialog om, hvordanbevidst nærvær kan bruges ihverdagen.FOR HVEM?Du er musiker, som gerne vilskabe en indre ro for at opnåpsykisk velvære og størrekoncentration. Du har lyst tilat standse op, kigge indad ogudvikle nye vaner.OM KURSETMindfulness for musikerebestår af en introduktion og7 efterfølgende møder, hvordu får øvelser og indgår i endialog med andre musikereom hvordan I bruger det atvære aktivt til stede i jeresmusikerliv.Mindfulness – bevidst nærværi nuet - er en bestemtmåde at være til stedepå, som vi alle har som eniboende mulighed i os. Atvære mindful er at væreopmærksom med accept afdet, som er i nuet. Metodener oprindeligt en essentieldel af Buddhistisk praksis. IVesten bruges det mere ogmere, fx i stresshåndtering,støttet op af mange videnskabeligeforsøg, som bekræfter,at det er en effektiv metodetil at skabe indre ro, psykiskvelvære og større koncentrationsevne.Mindfulnesshandler ikke om at komme etandet sted hen end der, hvorvi er. Det handler om at lande- helt enkelt - i dette nu.MARIA MÄNTYMaria Mänty er en praktikerog tror på læring og udviklingvia praktisk erfaring. Hun har20 års personlig og professionelfokus på krop, nærvær,sundhed og kreativitet. Harundervist siden 1998 bl.a. påDet Jyske Musikkonservatorium.www.synergo.dkPRAKTISKKursusnr: 1310Antal deltagere: 20Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 650 kr.Ikke-medlemspris: 4.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 20/3, 27/3, 3/4,10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5 + 15/5kl.16-19YOLATES FOR MUSIKEREGÅ FORÅRET I MØDE,MÆRK NY ENERGI, STYR-KE OG VELVÆRE!DU FÅR> Et 12-ugers forløb med træninghver tirsdag og torsdag> Kropslig bevidsthed, somunderstøtter både sang ogspil> En sundere holdning> En smukt tonet krop> Fornyet energi og øgetvelvære.FOR HVEM?Du er musiker og/eller sanger,som gerne vil arbejde medtræning for krop og sind.OM KURSETYolates er et træningsprogram,der er udviklet af Mikala Kissiog bygger på hendes mangeårigeerfaring som professioneldanser og underviser idiverse dans, Yoga og Pilates.Yolates-træningen byggerprimært på teknikker hentetfra dynamisk yoga og pilates;den bærende tanke er, atkrop og sind hænger uløseligtsammen og således påvirkerhinanden gensidigt – en holisme,som afspejles gennemtræningen.MIKALA KISSIDanser og underviseruddannet i London. Ejer firmaetMiki Miki Yolates. Læsmere om Mikala og Yolates påmikimiki.dkPRAKTISKKursusnr: 1311Antal deltagere: 20Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 750 kr.Ikke-medlemspris: 4.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: Tirsdage & torsdagemellem 19/3 og 13/6kl.10.15-11.45.Begge dage inklusive.P.S. Ingen træning i uge 13(Påske)


side 24 Business side 25… der sælger og markedsfører din musikPRESSEKONTAKTSKRIV DEN GODE HISTO-RIE OM DIG SELV!DU FÅR> Formuleret din særligehistorie> Indsigt i, hvordan du fårhul igennem til medier> Klart billede af din målgruppe> Basale værktøjer til at fådit produkt ud gennem derelevante kanaler> Set dig selv og dit produktmed friske øjne> En færdig pressetekst tilhjemmesider, pressemeddelelsero.s.v.FOR HVEM?Du er musiker og står selv forat brande og markedsføre digog din musik. Du er i gangmed at søsætte et projekt/udgivelse og har musik, billedogtekstmateriale, som dumedbringer på kurset.OM KURSETLige dele teori og praksis. Påworkshopdelen arbejder I igrupper med at skrive pressetekster,som efterfølgendefremlægges til feedback, sparringog diskussion.HUSK!At indsende et mini-CV ogkort projektbeskrivelse påmax 1/2 side sammen meddin tilmelding samt gernereference til din hjemmeside.SARA INDRIO.Arbejder freelance somtekstforfatter, journalist ogkommunikationsrådgiver forblandt andre KODA, DAF,Barnets Hus og Trivium.Har som percussionist ogkorsanger bl.a. spillet medThe Savage Rose, Eric Gaddog Rebecka Törnqvist. Harudgivet fire anmelderrostealbums og en EP i eget navn.Uddannet solist på RytmiskMusikkonservatorium,musikdidaktik og psykologived DPU og fagjournalist vedDanmarks Medie- og journalisthøjskole.PRAKTISKKursusnr: 1312Antal deltagere: 20Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 350 kr.Ikke-medlemspris: 3.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 10/4, 11/4 + 18/4Kl.16-21Aarhus: 24/4 + 25/4 kl. 10-17.30FUNDRAISINGHVORDAN FINANSIERERDU DIT NÆSTE PROJEKT?DU FÅR> Overblik over relevantefonde> Værktøjer til at skrive engod, afklaret og målrettetansøgning> Hjælp til at udarbejde enansøgning ift. støttekriterierne> Lært at lave relevante bilagsom projektbeskrivelse, cv ogbudget> Lavet en færdig ansøgningtil dit projektFOR HVEM?Du er musiker og har etprojekt, du søger finansieringtil. Du fortrolig med at brugecomputer til tekstskrivningog regneark.OM KURSETKurset veksler mellemundervisning, eksemplerog workshops, der tagerudgangspunkt i jeres egnekonkrete projekter, som viarbejder målrettet og detaljerethen imod finansiering af.På kurset arbejder skiftevisindividuelt og i små grupper.Du får konkrete (hjemme)opgaver, så du efter kursetstår med en komplet ansøgningi hånden - eller alleredehar sendt den.RASMUS KRØYERKlarinettist i orkestretAfenginn og Cand. Mag. iMusikvidenskab. Han har arbejdeti 10 år med fundraisingi forskellige sammenhænge,hvor han for egne orkestrebl.a. har rejst penge til udgivelser,drift, enkeltprojekter,turnéstøtte og eksportprojekter.Fundraiser desudenprofessionelt for en festivalog laver freelance-fundraisingfor andre musikeres projekter– alt fra små projekter tilstørre projekter med budgetteri millionklassen.PRAKTISKKursusnr: 1313Antal deltagere: 12Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 450 kr.Ikke-medlemspris: 4.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 27/5, 3/6 + 10/6kl.16-20Aarhus: 21/5, 22/5 + 29/5kl.16-20)


side 26 … der sælger og markedsfører din musik side 27 … der laver videoHJEMMESIDE/BLOG MED WORDPRESSLAV DIN EGEN HJEMME-SIDE, SOM DU LØBENDEKAN OPDATERE OGINTERAGERE MED DINEFANS IGENNEM.DU FÅR> Opsat din egen wordpresshjemmeside(eller blog)> Lært at koble den medsociale medier (Youtube,Twitter, Facebook)> Metoder til at synliggøredin side på nettet og i Google.FOR HVEM?Du er musiker, som gerne vilhave din egen hjemmeside –alle genrer er velkomne. Duer vant til at bruge computerpå brugerniveau og har færdigttekst- billed- og lydmateriale,som du kan medbringepå kurset.OM KURSETCirka 15% af alle hjemmesideri dag bruger Wordpresssom CMS-system (contentmanagement system). Det ernemt at sætte op og anvende,samtidig med, at du løbendekan ændre din hjemmesideog lave tilføjelser uden atskulle betale en webdesigner.Workshoppen er praktiskorienteret og ender med atdu har en færdig hjemmesidepå nettet.HUSK!At anføre, om du medbringerdin egen laptop på kurset (enfordel).ANDERS LARSON.Basunist/komponist/arrangør/dirigent og iværksætter. Hararbejdet med bl.a. DR BigBand og DR Underholdningsorkestretog udgivet to cd’eri eget navn. Anders Larsonstår bag de to blogs: www.jazzblog.dk, en blog hvordanske jazzmusikere skriverom jazzmiljøet, samt www.digitaltrombone.com – enblog om basunspil med øvelser,noder og videoer.PRAKTISKKursusnr: 1314Antal deltagere: 12Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 350 kr.Ikke-medlemspris: 3.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 19/4 + 3/5 kl.10-15Aarhus: 5/6 kl.10-15 + 17/6kl.11-16HISTORIEFORTÆLLING & KONCEPTERSTART DIT VIDEOPROJEKTMED AT FINDE UD AF,HVAD DU VIL FORTÆLLE!DU FÅR> Kendskab til vigtige dramaturgiskeredskaber> Redskaber til konceptudviklingomkring film> Værktøjer til at tilrettelæggedit videoprojekt> Lært om brug af manuskripteller storyboard> Indblik i interviewteknikog fortællemetoder> Kobling til metafortællingerog platforme.OM KURSETUanset om du vil lave enpromovideo, tourdagbog,eller på anden måde vil sættebilleder på din profil sommusiker, er du godt hjulpet,hvis du på forhånd læggeren detaljeret plan for dine optagelser,ligesom det til tiderkan hjælpe en film yderligere,hvis den indgår i et overordnetkoncept eller er tilpasseten bestemt platform. To-dagsworkshop hvor du lærernogle af de vigtigste reglerfor det at fortælle historierpå film.og tourneret i både ind- ogudland. Ansat i produktionsfirmaetUmano. Har i egetregi lavet både musikvideoerog koncepter for bands ogvirksomheder i ca. 10 år.PRAKTISKKursusnr: 1315Antal deltagere: 10Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 350 kr.Ikke-medlemspris: 3.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 17/4 + 24/4kl.16-21Aarhus: 18/4 + 19/4 kl.16-21FOR HVEM?Du er musiker med interessei at opbygge og tilrettelæggevideoer og har en grundidé til,hvilken slags video du gernevil lave.TROELZ SCHMIDTEr som udlært tilrettelæggervelbevandret i krydsningenaf musik, film og historiefortælling.Har som musikerarrangeret opførelser, udgivet


side 29… der laver videoOPTAGELSE – SÆT SCENENFÅ DET BEDSTE RÅMATE-RIALE UD AF DINE OPTA-GELSERDU FÅR> Kendskab til grundlæggendefilmregler> Viden om billedkompositionog lyssætning> Indblik i generel kamerateknikog metoder til at laveen professionel video> Tips og tricks til at få godlyd på dine optagelserFOR HVEM?Du er musiker med interessei at optage videoer og medbringereget videokamera påkurset.OM KURSETViden om de valg du tager ermed til at give din video etprofessionelt look. To-dagesworkshop hvor vi filmer underforskellige lys- og lydforholdog afprøver, hvordan dumed få midler får et markantbedre resultat.TROELZ SCHMIDTEr som udlært tilrettelæggervelbevandret i krydsningenaf musik, film og historiefortælling.Har som musikerarrangeret opførelser, udgivetog tourneret i både ind- ogudland. Ansat i produktionsfirmaetUmano. Har i egetregi lavet både musikvideoerog koncepter for bands ogvirksomheder i ca. 10 år.PRAKTISKKursusnr: 1316Antal deltagere: 10Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 350 kr.Ikke-medlemspris: 3.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 30/4 + 7/5 kl.16-21Aarhus: 2/5 + 3/5 kl.16-21KLIP OG EDITERINGFRA OPTAGELSE TIL OF-FENTLIGGØRELSEDU FÅR> Værktøjer til at klippe dinfilm i Final Cut Pro X> Indsigt i programmetsgrundlæggende funktioner> Hands-on erfaring med atarbejde med videoredigering> Kendskab til simple klippeprincipperfor historiefortælling.FOR HVEM?Du er musiker med interessei at klippe video, erfaren Macbrugerog har egne videooptagelser,du vil arbejde på(det sidste ikke et krav).OM KURSETTo-dags intensiv workshop,hvor du lærer at klippe ogredigere videoer i Final CutPro X, så de er færdige til atlægge ud på nettet.HUSK!At anføre om du medbringerdin egen laptop med FinalCut Pro X på.JOHAN KNATTRUP JENSENUddannet filminstruktørfra filmskolen Super16. Hararbejdet med fiktion, dokumentar,reklame og musikvideo,både som instruktør,manuskriptforfatter ogkonsulent. Underviser sideløbendei film og skuespil. Semere på www.hanhan.dk.PRAKTISKKursusnr: 1317Antal deltagere: 10Adresse: Oplyses senereMedlemspris: 350 kr.Ikke-medlemspris: 3.500 kr.TID & STEDKøbenhavn: 2/5 + 3/5 kl.10-18Aarhus: 23/5 +24/5 kl.10-18


side 30 Praktisk side 31 TilmeldingLæs kursusbeskrivelsen og tilmeld dig senest 4. marts 2013 påwww.artlab.dk/tilmelding ellerindsend tilmeldingskupon samt evt. følgebrev og andet optagelsesmaterialeSPAR 8 KR. I PORTO! TILMELD DIG ONLINE PÅ WWW.ARTLAB .DKEr du ikke på nettet, kan du indsende tilmeldingskuponen senest d.4. marts 2013til DMF, Sankt Hans Torv 26, 2200 Kbh N. Mærk kuverten: Kursus forår 2013ALTERNATIVE ØNSKERHusk at tjekke i selve kursusbeskrivelsen,om tiderne passer dig. Genereltmå du gerne tilmelde dig kurser udenfor dit eget område, hvis de passer digbedre. Hvis kurset i dit ønskede områdeskulle være overbooket eller bliveaflyst, har du mulighed for at opgivereserveønsker m.h.t. område.HVEM KAN DELTAGE?Alle kurser er for professionellemusikere. DMF-medlemmer har dogfortrinsret ved overbooking.KURSER UDEN SÆRLIGE OPTAGEL-SESBETINGELSERHvis der ved tilmeldingsfristens udløber flere ansøgere en kursuspladser, fordelespladserne efter ’først-til-mølle’.BEMÆRK!Forhøjet kursuspris, hvis kurset indgårsom led i din jobplan (pga. forøgetadministration). Kontakt administrationeninden tilmelding.FRAMELDINGDin tilmelding er bindende.GENNEMFØRSEL & UDSÆTTELSEKurserne gennemføres under forudsætningaf tilstrækkeligt antal tilmeldtekursister samt fornøden bevilling. Dertages forbehold for mindre ændringer ikursusforløbet.YDERLIGERE OPLYSNINGER OM-KRING KURSUSINDHOLDTRANSPORTTILSKUDDu kan søge Dansk Musiker Forbundom transporttilskud, hvis du er medlem,deltager i DMF-kurser og har overi alt 200 km til og fra kurset. Derudoverydes transporttilskuddet kun, hviskurset ikke udbydes i dit lokalområdeeller et planlagt kursus i lokalområdetbliver aflyst.Du kan ikke få transporttilskud tilkurser støttet af Kunstrådet.Tilskuddet er skattefrit og satsen er:2,13 kr. for de første 100 km og 1,07 kr.for de efterfølgende km.VÆR OPMÆRKSOM PÅ FORSKELLEPÅ TRANSPORTTILSKUDDET:Sammenhængende kursusdage: Derydes kun tilskud til én ud- og hjemrejse.Usammenhængende kursusdage, fx 4mandage: Der ydes tilskud pr. gennemførtkursusdag.CPR NR:NAVN:ADRESSE:POSTNR. & BY:TELEFON/MOBIL:MAIL:HOVEDINSTRUMENT:DMF-MEDLEM (SÆT KRYDS) JA: NEJ:JEG TILMELDER MIG FØLGENDE KURSER (Kursusnummer, områdenummer og pris findes under kursusbeskrivelsen)KURSUS (nummer) BY PRIS KR.MEDBRINGER SELV COMPUTER TIL KURSET (SÆT KRYDS):KURSER MED SÆRLIGE OPTAGEL-SESBETINGELSERDeltagerne udvælges ud fra en prioritering,der skal sikre et ensartet niveauog funktionsdygtig besætning, dvs.ansøgernes kvalifikationer i forhold tildeltagerkrav. Der gives ikke begrundetafslag.BESKED OM OPTAGELSEMedio marts 2013 for kurser, der starterultimo marts til primo april. Alleandre kurser senest 3 uger før kursusstart.Med brevet følger girokort påden samlede kursuspris. Overskridesbetalingsfristen på girokortet, kanpladsen videregives til en anden ansøgeraf kursusadministrationen.Projektleder Peter Poulsen, på tlf. 7022 15 25 eller mail: pp@dmf.dk – seogså www.artlab.dkAdm. Koordinator Christian Frank påtlf. 70 22 15 25 eller mail: cf@dmf.dk –se også www.artlab.dkI begge tilfælde gælder det, at der i altskal være over 200 km mellem bopælog kursusadresse, altså minimum 100km ud og 100 km hjem.Overnatningsudgifter dækkes ikke. Derydes ikke refusion for bro- eller færgepenge.I stedet anbefales at benytte offentligetransportmidler. Der kan ogsåvælges at få refusion for togbilletter - 2.klasse - i stedet for ovenfor nævntekørselstilskud.Tilskuddet udbetales EFTER gennemførtkursusdeltagelse – og kan ikkefratrækkes kursusgebyret.Udfyld ansøgning nederst på tilmeldingskuponen.DATOUNDERSKRIFT (TILMELDING ER BINDENDE!)TRANSPORTTILSKUD (SE SIDE 34)JEG ANSØGER OM TRANSPORTTILSKUD TIL KURSUS NR.:DER ER CA. KM. TIL OG FRA MIN BOPÆL OG KURSUSADRESSEN (NB! MINIMUM 200 KM.)JEG ANSØGER OM TRANSPORTTILSKUD TIL KURSUS NR.:DER ER CA. KM. TIL OG FRA MIN BOPÆL OG KURSUSADRESSEN (NB! MINIMUM 200 KM.)TILSKUDDET KAN INDSÆTTES I MIN BANK PÅ REG.NR:, KONTO.NR.:

More magazines by this user
Similar magazines