• Kammeratskab • Samarbejde med spejderne i Tunesien • Fredslys

sct.georg.dk
  • No tags were found...

• Kammeratskab • Samarbejde med spejderne i Tunesien • Fredslys

LandsgildeledelsenLandsgildemester Hanne BorgstrømRuskær 15, st. tv., 2610 RødovreTlf. 36 75 94 85E-mail lgm@sct-georg.dkLandsgildekansler Søren SilvingStutmestervej 21 C, 3400 HillerødTlf. 40 97 23 32E-mail lgk@sct-georg.dkLandsgildeskatmester Margit ToxværdLangelandsvej 11, 3. tv., 2000 FrederiksbergTlf. 38 10 19 11E-mail lgs@sct-georg.dkInternational sekretær Niels RosenbomHøjskolebakken 2 G, 9760 VråTlf. 49 25 36 03E-mail lgis@sct-georg.dkUddannelsessekretær Lone ErkmannMunkebanken 5, 4681 HerfølgeTlf.: 56 65 07 06E-mail lgus@sct-georg.dkPR-sekretær Kjeld KrabsenNis Petersensvej 18, 8660 SkanderborgTlf. 86 53 81 88E-mail lgpr@sct-georg.dkØvrige landsgildeadresser på side 22-23Redaktør af Sct. GeorgIngrid DanstrupRosenvænget 34, 6541 BevtoftTlf. 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13E-mail redaktionen@sct-georg.dkBladet udsendes 6 gange årligt:10/2, 10/4, 10/6,10/8, 10/10 og 10/12.Deadline: Den 10. i måneden forudSCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København KTelefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51Telefax 33 32 29 91Internet www.sct-georg.dkE-mail kontoret@sct-georg.dkKontortid man.-tors. 10-14Kontorleder Kirsten ChristensenArrangementer på landsplan:15. - 23. juli 2009Blå Sommer, StevningshusUge 28-2009TRÆF09 på Gildecenter Rodbjerggaard18.-20. september 2008LGT AalborgInternationale arrangementer:10. - 14. juni 2009Nordisk-Baltisk træf, Åland16.-21. juli 2009Regionalt Træf, ASPAC,Kuala Lumpur, Malaysia18.-22. august 2009Vesteuropæisk Træf, Dundee, Skotland20.-25. oktober 200913. Mediterranean Gathering, Tavira,Portugal3.-7. november 2010Europakonference, Cypern27. juli-7. august 2011Verdensjamboree, Skåne2011Verdenskonference,Cernobbio (Como), ItalienHvis du vil vide mere om de forskelligearrangementer - så kontaktlandsgildekontoret.Læs om …What’s on internationalt ........ 5Gilderne og de andre............... 6LGT´09.................................. 11Fra gildebror til gildebror ...... 12Opslagstavlen ........................ 17Navnestof .............................. 21Forsiden: Fredslys i Frederikshavn kirke.Mere Fredslys side 15-16.Foto: Conny Schebye, 2. FrederikshavnOplag: 5.400 eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter2


Det får os til at danne naturlaug / lav, dertraver Danmark tyndt samtidig med, at detgør os klogere på naturen og landets historie.Kammeratskabet gør, at vi kan mødes hoshinanden og diskutere verdens gang med respektfor hinandens meninger. Det giver oskræfter til at påtage os humanitære opgaver– også dem, der er store og uoverskuelige ellerhvor deadline er meget kort!Kammeratskabet giver os overskud til at sættelandsdækkende projekter i værk. Vi giver ostil at flyve med drager, og på vores dragedagkunne vi få 3.625 drager op at flyve.Kammeratskabet giver os mod til at stilleop til ledelsesposter i gilder, distrikter oglandsgildeledelse. Vi ved, det giver personligudvikling, og vi ved, at kammeratskabet støtterop om de valgte.Uden kammeratskabet havde vi ikke kræftertil at holde alle vore huse og ejendomme vedlige.Kammeratskab er altså stadig et vigtigt ordi det danske sprog. Betydningen ændrer sigsom sproget udvikler sig. En gang imellemer det godt at læne sig tilbage i stolen ogoverveje, hvilken betydning ordet har lige nui februar 2009.Temaer i Sct. GeorgAf Ingrid Danstrup, redaktørVed de to seneste stævner for Distriktsgildemestrehar opgaven bl.a. været at finde fremtil, hvordan vi ‘sælger’ gildebevægelsen - medandre ord, hvordan vi formidler værdierne igildebevægelsen til omverdenen, herunder tilpotentielle nye gildebrødre.For at kunne det, er det vigtigt, at vi selverkender, hvad gildebevægelsen betyder foros. Hvad er det for nogle værdier, vi sætterhøjest, og hvad er det, der gør, at vi hver isærer gildebrødre - og bliver ved med at væredet?Som resultat af debatten, som var både livligog givende, kom fem nøgleord til at stå øverstpå værdiskalaen, nemligKammeratskabUdviklingRummelighedAnsvarFriluftsliv(tag forbogstaverne, husk ordet KURAF, såvil nøgleordene snart dukke op fra hukommelsenhelt af sig selv).Men ét er ordene, et andet er, hvad vi læggeri dem. Hvad er det, der gør disse begreberså vigtige for os? Hvorfor vælger vi netopdisse begreber som vores vigtigste forhold tilgildebevægelsen?I et forsøg på at belyse begreberne - og kommefrem til, hvordan vi i fællesskab kan sælgegildebevægelsen og medvirke til en øgetforståelse - er landsgildeledelsen sammenmed redaktøren blevet enige om, at der tilhvert nummer af Sct. Georg i 2009 skalknyttes et tema.Temaerne bliver1.2009 Kammeratskab2.2009 Udvikling3.2009 Rummelighed4.2009 Ansvar5.2009 Friluftslivog - for at ingen gildebrødre skal brændeinde med et godt indlæg om kammeratskab- vil Sct. Georg nr. 6.2009 igen gå på kammeratskab.Dermed ikke sagt, at indlæg om årets gang ide enkelte gilder ikke er velkomne, det er denaturligvis til enhver tid.4


What’s on international …FOSEFriends of Scouting Europe (FOSE) eren forening, der støtter spejderarbejdet iØsteuropa. Hvert år i oktober arrangeres ettræf i et østeuropæisk land. Sidste år var vi iUngarn, Balaton regionen, og i år gælder detMontenegro.Pt. er der 44 danske medlemmer, heriblandtet stadsgilde, tre gilder og fem individuellemedlemmer. Kontakt LGIS, hvis du vil videmere.West European Sub-Regional gatheringDundee, ScotlandTheme: Highland FlingWhere: West Park Conference Centre,Dundee, Scotland, www.westparkcentre.comWhen: Tuesday 18th - Saturday 22ndAugust 2009Registration details:The fee is £400 which includes excursionsand activities but not entrance fees or lunchon outing day.Flere detaljer kan findes på ISGFs hjemmeside(eller fås ved henvendelse til LGIS)KompedalMåske husker du beretningen fra sidste årssommerlejr for ’ferieløse’ børn fra Horsens(Sct. Georg nr 4, august 2008)? Succesengentages i år, men denne gang skal vi tilHimmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole- midt i de jyske søhøjland, ikke langtfra Himmelbjerget. Gåafstand til Danmarksreneste sø, Slåensø, og ca. 5 km tilSilkeborgsøerne. Det er et af Danmarkssmukkeste steder.Vi skal af sted hele uge 27 fra mandag den 29.juni kl. 12 til fredag den 3. juli. Vil du medog gøre livet gladere og lysere for nogle dejligeunger? Så kontakt LGIS.Twinning er også kammeratskabAf Anne Marie Hansen, Internationalt udvalg- en måde til at skabe nye venskaber – ellervedligeholde venskaber, der er opstået påferierejser, gildestævner eller ved udstationeringarbejdsmæssigt i en anden egn af landeteller i udlandet. På mail kan man fortsat følgemed i venskabsgildets hverdag og udvekslesynspunkter og idéer. Det er spændende atfølge med i andre måder at lave gildearbejdepå, at høre om betingelserne for gildearbejdeti andre lande.Indsamlingaf materialertil juledekorationerJa, selv i Danmark foregår gildearbejdet påmange forskellige måder, og det er udviklendeat opleve, når man for kortere eller længereperioder er hjemmefra og deltager i arbejdeti lokale gilder. Samtidig giver det - ligesom ispejderarbejdet – gode kammerater for livet.I Grønland havde jeg selv den glæde at væretilknyttet Sisimiut Gildet i 2 år, og jeg følgerfortsat og med stor glæde deres arbejde åretigennem via mail. Det er hurtigt og nemt atfå billeder og tekst igennem over den lange afstand– 4 tidszoner – når satellitterne vil. Mankan spørge og få svar samme dag, fortsat delede gode oplevelser. Både som enkeltperson,men også i grupper eller hele gilder kan manhave stor fornøjelse af twinning.Kan I såforliges5


Gilderne og de andreJulekort fra Bloddonorerne i Danmarkfor at takke alle kontakter og frivillige samt ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår!Af Niels Mikkelsen, generalsekretær2008 har været et spændende og udfordrendeår for Bloddonorerne.Dette års første store begivenhed fandtsted i Næstved i februar, hvor H.K.H.Prins Henrik officielt overdrog protektionenfor Bloddonorerne til H.K.H. KronprinsFrederik. BiD har holdt møde med KronprinsensHofchef, og samarbejdet med voresnye protektor tegner rigtig godt.I august sendte BiD otte danskedeltagere til InternationaltUngdomsforum i Catania påSicilien.Forummet bød på foredrag,workshops og erfaringsudveksling,og vi fik gode tilbagemeldingerfra deltagerne.I september var Danmark vært for et internationalttræningsseminar med deltagere fra20 lande. Seminaret foregik på Brandskolen iÅrhus og blev ledet af Diane de Coningfra Sydafrika, der underviste i, hvordanman træner andre i donorrekruttering ogfastholdelse.I november afholdt BiD kursus for nyebestyrelsesmedlemmer i Odense. Kurset blevmeget vel modtaget af deltagerne, og derblev diskuteret mange gode idéer til hverveaktiviteterog bestyrelsesarbejde.Årets Bloddonor 2008 blev kåret på DenInternationale Bloddonordag den 14. juni,og prisen gik i år til TV2 Zulu. Tv-stationenfik prisen på baggrund af deres arrangement’GivBlod til Zulu og ta’ billetten’, som blevafholdt i februar 2008. Arrangementet foregiki Rådhushallen på Københavns Rådhus ogblev til i et vellykket samarbejde med Giv-Blod.Den Internationale Bloddonordag blev også iår fejret over hele verden og havde som temaat hylde de trofaste donorer. I mange danskebyer var donorkorpsene på gaden for at skabeopmærksomhed om bloddonorsagen.Vores informatørkorps tæller nu over 250 unge,og med både et Basiskursus i marts månedog et Trin 2-kursus i maj er de godt klædt påtil at informere og hverve nye donorer.6


Endelig byder vi pr. 1. januar nye aldersgrænservelkommen med en ungdomskampagne, derblandt andet slås an i januar-nummeret afDonor Nyt og med et nyt hjemmeside-baseretundervisningsmateriale om blod. Fremoverkan donorerne blive tappet fra de fylder 17,indtil de fylder 67.Mange steder er der kommet lokale ungdomsrepræsentanteri korpsene, og i majvalgte Bloddonorernes Ungdomskomité AnnLoft fra Skanderborg til ny formand. Hundeltager fremover i Landskomitéens møderog kom med en flot præsentation af de ungetil Landskomitéen i november.Donortilmeldingerne til landskontoret nærmersig hastigt de 12.000, hvilket er imponerendeset i lyset af forårets strejke, som ogsåberørte blodbankerne. Igen i år er 65 procentaf de nye donorer under 30 år tilmeldt vialandskontoret.Hos BiD kan vi kun glæde os over året, dernu er ved at være gået. Det har endnu en gangværet et godt år for bloddonorsagen takketvære vores mange frivillige kræfter, der somaltid yder en stor og værdifuld indsats. Detskal I have en stor tak for. Vi glæder os til atfortsætte samarbejdet om det kommende årsmange spændende opgaver.I skrivende stund er vi ved at planlægge denfremtidige udsendelse af Donor Nyt, daPost Danmarks regelændringer har gjort detnødvendigt at revidere antallet af udsendelserom året, og i 2009 vil bladet derfor igenudkomme fire gange årligt.Vi har også startet arbejdet med at laveen helt ny hjemmeside, hvor der også erundersider for alle 75 donorkorps. Vores kravtil den nye hjemmeside er netop gået ud tiltre interesserede udbydere, og vi er spændtepå at se, hvad de kan tilbyde m.h.t. design ogbrugervenlighed.7


Af Lone Erkmann, Landsgildeledelsems repræsentant i FriluftsrådetFriluftsrådets formål er at støtte og opmuntretil friluftsliv og naturforståelse underhensyntagen til landets natur og miljø.Friluftsrådet skal herunder over for offentlighedenvaretage de tilsluttede organisationersog den almene befolknings behov for oginteresse i et aktivt friluftsliv. Desuden skalFriluftsrådet fungere som rådgivende organover for offentlige myndigheder.Friluftsrådet forvalter Tips- og Lottomidlertil friluftslivet. Det er midler, der støtter initiativerfor fremme af friluftslivet, som allekan søge.8Foto: Lone ErkmannFriluftsrådet kan som medlemmer optage a)Landsorganisationer, der varetager væsentligefriluftsinteresser, som kan tilslutte sig Friluftsrådetsidegrundlag, og som ikke udelukkendehar et erhvervsmæssigt sigte. b) organisationer,institutioner eller personer, som ikke opfylderbetingelserne under a), men som Friluftsrådetdog har betydelig interesse i at samarbejdemed.Friluftsrådet har 89 medlemsorganisationer,Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en afdem.Danmark er opdelt i 23 kredse, der har etrepræsentantskab bestående af Friluftsrådetsmedlemsorganisationer. Hver kreds vælgeren kredsbestyrelse på 5-7 medlemmer.I april 2008 blev der afholdt generalforsamlingi Friluftsrådet, hvor Ingvar Frier og LoneErkmann deltog. Ingvar som koordinator forgilderepræsentanterne i de 23 kredsbestyrelserog Lone som landsgildeledelsens repræsentant.Efter generalforsamlingen var miljøministereninviteret til at tale om fremtidensfriluftspolitik.På generalforsamlingen satte bestyrelsen fokuspå, at medlemsorganisationerne har fastlagt,at Friluftsrådet har tre overordnede målfor øget adgang til naturen: Ret til fladefærdsel i privatejede skove Ret til stilfærdig færdsel langs ledelinier(diger, hegn, vandløb, bræmmer mm) idet åbne land Ret til færdsel i de privatejede skovedøgnet rundtFormanden præciserede i sin beretning, atmedlemsorganisationerne har opfordret bestyrelsentil at få et skarpere fokus på adgangsforholdene,ikke mindst med kommunernesom nye naturansvarlige.Det resulterede i, at der blev afholdt mødermellem Friluftsrådet og medlemsorganisationerne.På forhånd var der udsendt


Landsgildeting 2009I Sct. Georg, nr. 6/2008 kunne I læse om de ting, vi foreløbig har planlagti forbindelse med LGT 09.Foruden selve landsgildetinget er der kammeratskabsaften fredag, festaftenlørdag og ledsagerarrangementer både lørdag og søndag.Her er så yderligere oplysninger til brug for jer, der har - eller jer der senerefår - lyst til at deltage i LGT 09 i Aalborg.Tilmelding. I næste nummer af Sct. Georg kommer den endeligetilmeldingsblanket. Den kan anvendes i de tilfælde, hvor I ikke harmulighed for at bruge den elektroniske tilmelding. København har været såvenlig at hjælpe os med et booking system. Det bliver altså det sammesystem, som - med stor succes - blev brugt til LGT 2007, fordi det erenkelt og ret nemt at bruge.Aalborg18.-20. september 2009Tilmeldingsfrist. Tilmelding skal være modtaget her senest Valdemarsdag, den 15. juni 2009.Den relativt tidlige tilmelding skal ses i lyset af vores muligheder for at tilrettelægge forløbet såhensigtsmæssigt som muligt. De forhåndsbookede hotelværelser, som ikke vil blive benyttet, skaljo afbestilles. Vi skal have overblik over, hvor meget materiale, der skal fremstilles. Der er tale ombordopstillinger, konferencemapper, måltider o.m.a.Vi skulle nødig se det samme som kollegerne i København, der kunne opleve gildebrødre, der somen ganske naturlig ting, mødte op på selve dagen for landsgildetinget - uden at have tilmeldt sig- og ville deltage i forventning om, at der var plads, materialer, mad, osv. - Derfor, vær nu rar atoverholde tilmeldingsfristen.Priser. I kan forvente flg. priser ved deltagelse i landsgildetinget:Hotel Radisson SAS Enkeltværelse kr. 1.164 Dobbeltværelse kr. 1.364Slotshotellet First Hotel Enkeltværelse kr. 924 Dobbeltværelse kr. 1.124Aalborg Sømandshjem Enkeltværelse kr. 664 Dobbeltværelse kr. 860Aalborg Vandrerhjem Enkeltværelse kr. 506 Dobbeltværelse kr. 682alle priser er incl. morgenmad.Kammeratskabsaften med underholdning, mad, ekskl. drikkevarer kr. 175LGT 09: stemmeberettigede med deltagelse i LGT, konferencematerialeog 2 x frokost med 1 øl/vand kr. 450LGT 09: ikke stemmeberettigede med deltagelse i LGT, konferencematerialeog 2 x frokost med 1 øl/vand kr. 650Ledsagerarrangementer: lørdag eftermiddag, søndag formiddag, bus, entreer,guider, samt delvis deltagelse i LGT med 2 x frokost med 1 øl/vand kr. 650Festaften lørdag: middag excl. drikkevarer kr. 375Bus mellem hoteller/vandrerhjem og Idrætscentret i.f.m. festaften kr. 75Disse oplysninger til jeres behagelige orientering, således at I allerede efter forårets gildeting kanforberede jeres tilmelding.Læs mere i næste nummer af Sct. Georg.Med gildehilsen, Bent Ove Holm, Stadsgildemester11


Efter en dejlig dag sad vi en lille flok, derbestod af gildebrødre fra Danmark og en delGroßarl-farere fra andre lande, og summedeover dagens begivenheder.Vi var deltagere i det Vest Europæiske Gildeseminarder blev afholdt i Elspet i Holland.Det var første gang, vi prøvede det, men vorevenner fra Holland (Mickey og Frans, derdesværre ikke lever mere) havde brugt alle deresevner til at få os til at deltage. Vi fortrøddet ikke et sekund.Som sagt sad vi over en lille en og slappedeaf. Et par stykker af os talte om, at det vartrist, det kun var ved stævner vi kunne ses.I samtalens løb blev ideen født om at startevort eget internationale gilde. Da vi tog hjemfra Elspet, var vi et par fra hhv. Danmark,England, Skotland og Tyskland samt to parfra Holland, der ville deltage i et sådan gilde.Senere kom der et par mere fra DK.Vi skulle gå i tænkeboks, hvad skulle vortgilde hedde etc.Efter en del e-mails blev navnet AmicitiaPateo vedtaget. Det er latin (fælles sprog foros alle) og betyder: Venskab over grænser,hvilket passede fint til vort formål. Viudarbejdede et logo for gildet. I dets midtestår 2 isbjørne og krammer hinanden. Derforkalder vi os også The Polarbears. Mickeytog vor anmodning med til Vancover, hvordet den 22. juni 2002 blev anerkendt som etinternationalt gilde.Siden da har vi mødtes så ofte, det har væretmuligt. Først og fremmest i Großarl og ellers12Fra gildebror til gildebrorHvordan venskab blev uddybet- og blev til et gildeAf Jytte & Kaje Lindecrona, Ikast GildetPinsetræf i TydalAf Gunvald Mouritsen, Flensborg GildetVi ankommer fredag eftermiddag, opstiller vores campingvogneller telt, siger goddag til hinanden, spiser til aftenog så hygger vi os sammen. Tydal er et stort område, så derer nok at se på og mange gåture. Kom og vær med.så mange som muligt til diverse arrangementerrundt i gildeverdenen. Vi har været sammentil verdenskonferencen i Lillehammer ogMidteuropæisk Forum i Rhotenburg O.T.Fødselsdage, sølvbryllupper, og mange mindreferier hos hinanden har vi oplevet gennemårene. I år vil vi prøve at samles til et træf heri Thyregod. Det vil vi se frem til, selv om derdesværre er faldet nogle stykker fra.Disse venskaber har givet os alle en størreforståelse og indsigt i ordene: kammeratskab– tolerance og internationalt venskab.Der findes jo kun de grænser, du selv byggerop.


VenskabsgildeAf Kirsten Kristiansen, 6. gilde i Århus6. Gilde Århus er venskabsgilde med 5.Fredrikstad i Norge. Vi besøger hinandenpå skift hvert andet år - altid i Kr.Himmelfartsferien.På Internationalt Nordisk Træf på Bornholm i1986 kom en aftale i stand om at efterkommeen tidligere forespørgsel fra nordmændene,om nogen var interesseret i at have et norskvenskabsgilde. 6. Gilde havde afstemningom det, og der var flertal for. For at blivetil venskab måtte vi i gang med at besøgehinanden, og vi fik den første invitation fraNorge i 1987. 2 år efter inviterede vi vorenorske venner til Danmark og lige siden erdet blevet en tradition.Invitationen bliver fremsendt først på året,og vi vælger et norgesudvalg, som stort setplanlægger besøget. Først skal gæsterne indlogeres,og der skal laves et program medgode oplevelser.Vi modtager vore norske venner med flag, nårde ankommer i private biler torsdag sidst pådagen. Norske flag stikker ud af vinduer ogsoltag, og det hele er festligt.Fredag er en udflugtsdag. Vi har vist næstenalle seværdigheder i Århus. Vi har bl. a.været i Ebeltoft og lånt en spejderhytte, hvorvi spiste vor medbragte mad. Vi har ogsåbesøgt Marselisborg Skov og studeret deflotte træskærerarbejder, som findes der. Omaftenen spiser vi middag i private hjem, og vier ca. 8 personer hvert sted.Lørdag kan værtsfamilier tilbyde egne ideer,hvis ikke andet er planlagt. Har nordmændeneønsker, prøver vi at opfylde dem. Om aftenener der gildehal. I Norge har man ikke gildehalpå samme måde som her, så det er for voregæster en særlig oplevelse, som de synes godtom. Bagefter serveres middag med taler,sange og underholdning. Meget hyggeligt ogmuntert hver gang.Søndag er afskedens dag. Vi følger vore vennertil samme sted, som vi mødtes, og der sigesfarvel og naturligvis på gensyn om 2 år.Vi har fået gode venner i Norge. Hver gang vimødes indkvarteres vi hos andre gildebrødreend ved sidste besøg. På den måde får allelært hinanden rigtig godt at kende.Forslag til LGT2009Landsgildekontoret beder gilderne huske på, at- forslag, der ønskes behandlet på landsgildetinget, skal være landsgildekontoret i hændeinden 1. april 2009- indkomne forslag offentliggøres i Sct. Georg juni nummeret 2009. Gildeledelser ogdistriktsgildeledelser gøres umiddelbart efter den 1. april og inden den 1. maj bekendtmed indkomne forslags fulde ordlyd.Vedrørende hædersprisen skal motiverede forslag være landsgildekontoret i hænde senest1. april 200913


Kulturkanonen- et oplagt emne til gruppearbejde over en længere periodeAf Torben Lerbech, Køge GildetKøge Gildet arbejder i grupper, der er sammensatved lodtrækning og måske modificeretlidt efterfølgende. Vi er en gruppe, der harmeget forskellige medlemmer, og hvor detkan være vanskeligt at få indlægsholderne tilde enkelte møder til at komme med indlæg,der kan fange de øvrige, og som er interessanteog indholdsrige.Efter at have kørt på denne måde et stykketid, kom et af medlemmerne med en idé tilfornyelse af gruppemøderne. Ideen viste sigsenere at være god.Kulturminister Brian Mikkelsen havde ibegyndelsen af 2006 fået udgivet kulturkanoneni bogform med en tilhørende DVDindeholdende eksempler. Kulturkanonen erudvalgt af eksperter.Berlingske havde udgivet en alternativ kulturkanon,også i bogform, hvor det var almindeligelæsere, der nominerede værker ogvalgte de ’bedste’ til kanonen.Ordet kanon betyder: Rettesnor, regel, forbillede.I en kanon samler man det, somnogen har udpeget som det bedste eller rigtigste.Formanden for redaktionen skriver iforordet til kanonen, at der ikke er løftedepædagogiske pegefingre, og at den skal væretil debat, til modsigelse – og til glæde forforhåbentlig mange. Denne kanon måtte viarbejde med.Senere er der kommet en demokratikanon ogen historiekanon.Der arbejdes med en naturkanon i miljøministeriet,ligesom der er ved at blive udarbejdeten ledelseskanon.Ideen/forslaget gik ud på, at vi - efter enoverordnet gennemgang af de to kulturkanoner- hver skulle vælge et af de syv emneområder,der er: arkitektur, billedkunst,design og kunsthåndværk, film, litteratur,musik - både partitur- og populærmusik ogscenekunst.Med udgangspunkt i kanonens eksemplerskulle hver lave et indlæg på ca. en time.Der var, inden vi startede med arbejdet envis skepsis, om det nu blev for højtravende,og om det ville være muligt for de ikke særligkunstinteresserede at få noget ud af andresindlæg, og om de selv kunne lave indlæg,Efter præsentationen af kanonen startede vimed partiturmusik.Ved hjælp af kanonens DVD og egne CD’ersuppleret med bibliotekets, blev det til enbåde underholdende og lidt overraskendeaften. Det var svært for os at holde aftenensindlæg på ca. en time. Det blev længere.Næste valg var populærmusik. Indlægsholderenhavde haft megen glæde af at findede gamle musiknumre frem i originalindspilninger,og vi andre havde glæde af at høreog genhøre.Af udstyr brugte vi CD og DVD afspiller.Derudover var internettet en god kilde tilsupplerende oplysninger.Vi nåede gennem alle emner uden at mistegejsten, selvom det varede godt et år med deotte emner.Vi havde fra starten besluttet, at vi også skullepå tur for at se arkitektur. Indtil nu har vimåtte nøjes med dvd’ens billeder.Inden for billedkunst bør vi også tage enrundtur og se nogle af værkerne in natura.Da dette ’arbejde’ var ved at være færdigt,kom demokratikanonen, men kun på nettet.Den er senere kommet i bogform. Vi løb denoverfladisk igennem, og blev enige om at en afos skulle lave et indlæg om demokratiets starti Athen i Grækenland.Det gjorde vi så bl.a. ved hjælp af encyklopædienog det lokale bibliotek.Der var mange, der blev overraskede overhvordan Athen var organiseret, og at det varså snævert og elitært.14


Når man ser tilbage på dette langvarige gruppearbejdeer konklusionen, at det har væreten succes.Vi har fået de mere skeptiske med i arbejdetpå en meget positiv måde.Det kan absolut anbefales, at andre grupperarbejder med det samme. Det vil blive enpositiv oplevelse for alle.Er man ikke så meget for kunst og kultur, såkan man bruge demokratikanonen, både denofficielle og den alternative på nettet. Det vilHar du set ...- gildebevægelsens nye roll-up displayvære helt i tråd med vort krav om personligudvikling.Historiekanonen indeholder et antal begivenheder,som det er godt at vide mere om.Den er mere til skolebrug, men kan brugessom inspirationskilde.Omkring den kommende naturkanon bedermiljøministeriet om forslag til hvad der skalmed. Dette kunne også være et emne til gruppearbejde.Fredslyset kom til FrederikshavnAf Helle Frydkjær, 2. Frederikshavn GildeOnsdag den 26. november2008 modtog Sct. Georgsgilderne i Frederikshavnårets Fredslys.Modtagelsen af Fredslysetforegik ved en andagt i Frederikshavnkirke, hvor enstor del af byens spejdere ogspejderledere i uniform vartil stede foruden mange andre interesserede.Vi har anslået, at ca. 140 personer deltog iandagten.Vi havde i år inviteret unge musikere fraFrederikshavn Musikskoles talentklasse tilat deltage i andagten sammen med FrederikshavnsBykor. Det var et fint indslag af deunge musikere og en sanger. De gav et ungtog frisk pust til forløbet af andagten, som detunge publikum modtog meget positivt.Præsten Bodil Bolding holdt en kort og vedkommendeprædiken over Fredslyset, somdet unge publikum forstod at værdsætte.Frederikshavns Bykor sang om lyset og sluttedeaf sammen med publikum med ’Dejliger jorden’.Det var stemnings-fuldt og gav stof tileftertanke.Derefter var der kaffe, sodavand og æbleskivertil publikum og del-tagere af andagten iSognehuset, hvor forskellige grupper ogdeltagere fik tændt deres eget Fredslys, som dekunne sprede til andre kirker og institutionereller tage med hjem.15


Fredslyset i HirtshalsAf Niels Oluf Andersen, Hirtshals GildetOnsdag den 26. november hentede 3 gildebrødrefra Sct. Georgs Gildet i Hirtshalsflammen ved toget på Hjørring Banegård,hvorefter Fredslyset blev anvendt ved arrangementeri kirker, til spejdere og til andre,der måtte ønske at modtage flammen fraBetlehem.1. søndag i advent blev flammen stemningsfuldttaget i brug i Hirtshals kirke ved medvirkenaf FDF og i Emmersbæk kirke af Degrønne Pigespejdere, der tændte kirkens lysmed flammen. I begge kirker fortalte præsterneom Fredslysets oprindelse, og at det varbragt af Sct.Georgs Gildet.sunget mange julesange.Hver spejdergruppe optrådtemed sange, musikog sketch. Alt høstede stortbifald. Før festen sluttedemed ’Dejlig er jorden’, fik alle deltagende spejdereudleveret Sct. Georgs Gildets Fredslysstofmærke til deres uniform.En eftermiddag var Fredslyset med til Ældresagensjulearrangement. Udover et par timersjulehygge for de ældre, der mødte op, fortalteen fra Sct. Georgs Gildet om Fredslyset.Ved alle arrangementer deltog flere gildebrødre,og selv om det måske ikke direkte skaffernye gildebrødre, er det i hvert fald et godtbidrag til at gøre Sct. Georgs Gildet merekendt her i vores by.Det er første gang, vi står som arrangør forovennævnte arrangement for spejderne medforældre.Efter reaktionerne at dømme er det hellerikke sidste gang. Ved aftenens afslutning bleven stak af Gildegazetten lagt frem og flere afforældrene tog en med hjem.En aften arrangerede vi i Sct. Georgs Gildetjulefest for de uniformerede korps i Hirtshals,der selvfølgelig alle blev inviteret på forhånd.Man indledte med Fredslysgudstjeneste i Emmersbækkirke og gik efterfølgende i optogmed levende lys til Spejderhuset.Der var mødt mange spejdere, forældreog bedsteforældre op – i alt ca. 120 - frahenholdsvis KFUM Spejderne og De grønnePigespejdere. Tilbage i Spejderhuset havde vidækket juleborde med æbleskiver, og der blev Fredslyset bliver tændt i fødselsgrotten i Betlehem ved en flamme, som altid brænder. Traditionen er opstået i Østrig i begyndelsen af 1980erne. I flere lande er det nu blevet et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. Over hele Europa bruges Intercity nettet som fordelingslinier. I Danmark modtages Lyset som en gave og gives videre som en gave med budskabet ’Fred påJorden’. Alle inviteres til at deltage uden nogen speciel politisk, religiøs eller anden bagtanke.Læs mere på www.sct-georg.dk16


OpslagstavlenGildetelegramGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,003. Sct. Georgs Gilde i FredericiaMinna Sandahl ChristensenRavnsgårdsvej 37, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 32Oddergildet inviterer tilSæt kryds i kalenderenden 21. og 22. august 2009I Oddergildet er alle gildebrødre i øjeblikketi fuld gang med planlægning af åretsbegivenhed: et punktstævne, hvor vi håber pådeltagelse af gildebrødre fra hele landet.Der vil blive budt på oplevelser ud over detsædvanlige.Endeligt program samttilmeldingsoplysninger vil bliveannonceret i juni.Sct. Georgs Gildet i OdderAalborg DistriktsgildeafholderDistriktsgildehal medridderoptagelseOnsdag den 4. marts 2009kl. 19.00i HelligåndsklosteretAdelgade, 9000 Aalborgmed optagelse afVibeke Dalsgaard2. Sct. Georgs Gilde i AalborgElsebeth Korsbæk9. Sct. Georgs Gilde i AalborgTilmelding til såvel distriktsgildehalsom den efterfølgende sammenkomsti Gildeborgentil DUS Eva Madsentlf. 98 31 75 78fammads@klarupnet.dkSenest fredag d. 27. februar 2009 kl. 18.00Menu ca. kr. 100,-Drikkevarer til de sædvanligeGildeborgpriserKøbenhavns Stadsgildeindbyder tildistriktsgildehal med ridderoptagelsemandag den 23. marts 2009kl. 19:30 i Gildegården,Vanløse Allé 41, Vanløse.Vandrehal fra kl. 19:00.Gildehallen ledes afstadsgildemester Lise Skov.Påklædning:Mørkt tøj eller tilsvarende festdragt.Efterhallens traktement koster 60 kr.Alle gildebrødre er velkomne.Tilmelding senest den 16. martstil ridderformand Ole Olesen,Fortvej 151, 2610 Rødovre,telefon: 36 70 43 29,ole_olesen@gildebror.dk17


Gildeflag til 8 m flagstangGildeflag til 14 m flagstangBagtæppe til gildehal(pris flag er inkl. forsendelse)Bøllehuer, hvide eller blåKasketter, hvide/blå/grønneGildetørklæder, hvideHenvendelse vedr. ovennævnte til:Judy Wenninche, Gildemester12. SGG Aalborg, tlf. 98 18 21 25Julemærker pr. arkHenvendelse: Anna-Marie Pedersen,12. SGG Aalborg tlf. 98 19 34 34Lejlighed i Sydfrankrig1.300 kr.2.200 kr.1.300 kr.25 kr.25 kr.40 kr.25 kr.Vor vinterbolig i udkanten af kulturbyenPerpignan med 8 km til den dejligeCanet-strand ved Middelhavet stilles isommerhalvåret til rådighed for venner,herunder medlemmeraf Sct. Georgs Gildet.Lejligheden er på 120 kvm og indeholderstor stue, køkken, 4 værelser, 2badeværelser og 2 toiletter. Herudover 2sydvendte terrasser – den ene med grill –med udsigt til Pyrenæerne samt storgarage. Parabol med bl.a. danskeTV-programmer.Overnatningsmæssigt er lejlighedenbaseret på 6 voksne og den er ikkevelegnet til mindre børn.Udlejes inkl. el, gas og vand forkr. 3.500 pr. uge ellerkr. 6.500 for 14 dage.Kontakt Grethe Lis og Gert Nielsen påtelefon 0033 4 6862 2442frem til 10/4 ellermobil 51 22 36 50 efter 20/4alternativtg-l.gm.nielsen@mail.tele.dkNormandiet7. – 13. juni 2009Tur for gildebrødremed familie og venner.Turen er arrangeret i samarbejde medGislev Rejser - efter vore ønsker. Fly tilParis, hvor vores egen franske bus venteros til en rundtur i dette flotte oghistoriske område af Frankrig.Første overnatning i Honfleur.Efter morgenmad til Caen, Memorial,Bayeux, hvor vi har 3 overnatninger.Udflugter til invasionskysten,Bayeuxtapetet og Mont St. Michel.Efter en byrundtur kører vi videre og serostefremstilling, calvadosfremstilling ogtil Rouen by, 2 nætter.Udflugt til Fecamp, Etreat og Rouen by.På turen til lufthavnen besøger viMonet’s Have.På hele turen har vi vores danske guideJan Arndt med, som mange kender fraturen til Irland.Prisen er kr. 8.925 og dækker flybilletter,skatter, buskørsel, hotelophold pådobbeltværelse i 6 nætter medhalvpension fra aftensmad 1. dag til ogmed morgenmad sidste dag. Desudendansk rejselederassistance.Tillæg enkeltværelse kr. 1.390Oplysning, program og tilmeldingBirthe Mikkelsen, Odder Gildettlf. 86 54 54 83birthe.riis@mikkelsen.mail.dkUdsendt fra landsgildekontoret indtilden 10.1.2009:26.11.2008mail/post til DGM og GMSct. Georgs Gilderne og DanmarksIndsamling18


1. halvår2009Lørdag den 17. januar 2009, Årsmøde i ParadislejrenSøndag den 8. februar 2009, Givskud Zoo - LøveparkenSøndag den 22. marts 2009, Søby BrunkulslejerSøndag 3. maj 2009, Søbygaard Sø ved HammelSøndag 24. maj 2009, Højlund Skov syd for SukkertoppenMandag den 25. maj 2009, planlægningsmødeSøndag den 28. juni 2009, Skjern Å dalenLørdag 22. august 2009, endagstur til MandøKontakt: Leif Stilling,Slugten 8, Hald Ege,8800 Viborg, tlf. 86 63 87 29På gensyn i Naturlaug Steen Blicher!Se også www.naturlaug.dk1. halvår2009Lørdag den 21. februar (eftermiddagstur), vandretur ved Vojens FritidscenterSøndag den 29. marts (eftermiddagstur), vandretur i Lerskov PlantageLørdag den 25. april (heldagstur), forårsvandring ad den gamle amtsbane (Æ Kleinbahn)Søndag den 17. maj (heldagstur), Alsstien fra Fynshav til MommarkLørdag den 20. juni (eftermiddagstur), langs Flensborg Fjord, Munkemølle og Frueskov.Kontakt: Troels Olesen, Felsted Nygade 11, 6200 Aabenraa, tlf. 74 68 53 43På gensyn i Naturlaug Sønderjylland. Se også www.naturlaug.dk19


Sommer iGroßarl / Salzburg25. juli til 2. august 2009Gildetur til Østrig / GroßarlMange kender Großarl om vinteren,men sommeren er mindst lige så skøn.Det er en smuk bjergby ca.75 km syd for Salzburg.Vi bor på det 4-stjernedeHotel Neuwirt på torvet.Alle bekvemmeligheder, elevator, bad/toilet og TV på alleværelser, samt balkon og safe.Afslapningscenter og en smuk gårdhave.Stor morgenbuffét og 5-retters menu tilaften. Værten er stjernekok.Vi er alene på hotellet, når vi er der, så vibliver godt forkælede.Udflugt til Salzburg, hvor vi harbyrundtur i Fiaker (karet). Lichtensteinklamm,Großglockner, St. Johann,med gondolliften til toppenaf bjerget. Desuden besøg (med taxa) tilBichalm, hvor vi får en plattemed hjemmelavede specialiteter ogunderholdning af familien.Overnatning ud og hjem i Fuldapå gode hoteller.4-stjernet bus med god benplads, allebekvemmeligheder og servering.Pris: Kr. 6.080 i dobbeltværelse(tillæg enkeltv. kr. 860) med halvpension(2 dage helpension).Inkl. i prisen er busrejse i 4-stjernet bus,alle udflugter og entreer,velkomstdrink og aften med specialiteterpå hotellet, billet til liften.Grillaften og en eftermiddag medkaffe / strudel i hotelhaven.Vandretur med værten.Fiaker i Salzburg og taxa til Bichalm ermed i prisen.Oplysninger og tilmeldingBirthe Mikkelsen, Oddertlf. 86 54 54 83birthe.riis@mikkelsen.mail.dkBerlin / Dresden11. – 16. maj 2009Gildebrødre med familie og venner tageratter til Berlin med nyt på programmet.Berlin udvikler sig hele tiden og byder pånye seværdigheder. I 2008 åbnede DenAmerikanske Ambassade på den pladsved Brandenburger Tor, hvor den låindtil 1940. I nærheden er åbnet etvokskabinet, der rummer alle demarkante ledere af Tyskland fra Hitler tilFrau Merkel.Vi skal på en spændende byrundtur, hvorvi gør holdt ved de mest markante steder,Rigsdagen, Gendarmen Markt,Gedächniskirsche, Hackescher Höfe,Unter den Linden samt den nyeHauptbahnhof, som er ét stortoplevelsescenter.Rundvisning i Neue Synagoge ogtilhørende guldkuppel, en aften iFriedrichstadt Palast Theater, hvor enny flot forestilling netop har haftpremiere. Og meget mere.Dresden,den smukke by i barok, haratter rejst sig efter bombardementet i1945. Indenfor i Frauenkirche ogrundvisning i Semperoper, der hører tilde mest berømte i verden.På byrundturen i Berlin og hele dagen iDresden har vi dansktalende guide med.Vi kører i 4-stjernet bus med servering oggod benplads. I Berlin bor vi hosGästehaus der Polizei et historisk sted.Her kan vi i godt vejr nyde alle voremåltider på Terrassen.Pris for turen kr. 4.500 i deltdobbeltværelse (tillæg enkeltv. kr. 300).Inkl. helpension (dog 2 dage – frokost),madpakke til hjemturen. Rejse, alleudflugter og entreer. Teaterbillet (kr. 500)er også med i prisen.Tilmelding og oplysningerBirthe Mikkelsen, Oddertlf. 86 54 54 83birthe.riis@mikkelsen.mail.dk20


Gildejubilæer25 år2. Helsingør60 års jubilæum 07-04-20092. Holstebro60 års jubilæum 16-05-20093. Vejle25 års jubilæum 24-05-200965 år60 år50 år40 år21


Nye gildebrødreFarum1. Kolding4. Odense1. HobroStore-Heddinge3. Hobro2. Svendborg4. Holstebro1. SønderborgInternationalt udvalg (IU)Formand Niels Rosenbom (LGIS)Anne Marie HansenØstergade 23, 3. th., 8370 HadstenTlf. 20 78 47 13, annemarie.hansen@gmail.comAnne Haastrup-NielsenEsrumvej 261, 3000 HelsingørTlf. 49 29 91 10, haastrup79@hotmail.comKursusudvalget (KU)Formand Lone Erkmann (LGUS)Bjarne MortensenLangelinie 34, 5230 Odense MTlf. 66 12 15 22, bb.mortensen@privat.dkPer HussmannLindsnakkevej 7, 6200 AabenraaTlf. 74 62 61 68PR-udvalget (PR)Formand Kjeld Krabsen (LGPR)Webmaster Kjeld Krabsen (LGPR)NarkolaugetFormand Ebbe Bruun KaysenBirkemosevej 3, 5471 SøndersøTlf. 64 89 18 36, bente.ebbe.kaysen@mail.tele.dkMargit Toxværd (LGS)Gambia ProjektFormand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70boldsen@adslmail.dkNiels Rosenbom (LGIS)Sct. Georgs FondenSct. Georgs Fonden,Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærdewww.sctgeorgsfonden.dkFormand Johan EvensenVejlegårdsparken 48, 2.-22, 2665 Vallensbæk StrandTlf. 29 63 57 93E-mail johan.evensen@edb.dkHanne Borgstrøm (LGM)FrimærkebankenPostadresse: Hans FinkPostbox 55, 8310 TranbjergTlf. 86 72 00 40E-mail frimaerkebanken@mail.tele.dk’Bankdirektør’ Nils LiljebergTlf. 86 17 58 20E-mail liljeberg@privat.dkMargit Toxværd (LGS)22


1. TaastrupGood-Turn MærketFormand Jørn AndersenSølystvej 81, 8600 SilkeborgTlf. 86 80 30 86E-mail la.ja@mail.tele.dkKjeld Krabsen (LGPR)Gildecenter RodbjerggaardGildecenter RodbjerggaardVorkvej 73, 6040 Egtvedwww.rodbjerggaard.dkKontaktperson Else SudergaardElmegade 29, 5500 MiddelfartTlf. 64 41 88 35E-mail else-harry@sudergaard.dkKjeld Krabsen (LGPR)FriluftsrådetIngvar Frier, Hjortfølgegård,Gødstrupvej 13, 4684 Holme-OlstrupTlf. 55 56 16 17Dansk FlygtningehjælpHanne Borgstrøm (LGM)Spejderprojekt ØsteuropaNiels Rosenbom (LGIS)BloddonorerneJørgen Jakobsen, HobroSøren Silving (LGK)UNICEF DanmarkNiels Rosenbom (LGIS)Hartvig Møllers EfterskoleHolger Dahl, HillerødSøren Silving (LGK)SOS-BørnebyerneLandsgildekontoretDanmarks-SamfundetJohan Evensen, VardeMargit Toxværd (LGS)Lone Erkmann (LGUS)23


Vi er helt oppe på sokkerne!Fra Sct. Georgs Gildet i RudkøbingRudkøbing gildet har oprettet et nyt laug, som vi kalderSokker Lauget.Formålet med lauget er, at sælge logo-sokker til alle gildebrødrei landet med det mål at skaffe penge til gildetsungdomsarbejde.Langeland er et af de områder i landet, hvor kommunenspenge er meget små, så derfor er der mange ’humanitære’mål at gå efter.De 4 spejdergrupper på øen klarer sig fint, de får naturligvisen håndsrækning, når der er behov, men det er også til støttefor andre unge, som på den ene eller anden måde har etbehov, når kommunen ikke kan nå frem.Sokkerne, som vi sender på markedet, er afbedste kvalitet, de kan maskinvaskes og erslidstærke, men vi håber dog, at de slides,så vi kan se frem til mange genbestillinger.Gildelogoet på sokkerne er både diskret ogpænt, men også let genkendeligt.I Gildet håber vi, at rigtig mange vil købestrømper. Der kan bestilles af enkeltpersonereller samlet af gilder. Vi vil bestræbe os på atsende de modtagne ordrer hurtigst muligt.Mindste salg er 3 par pr. ordre. Se annoncen påLandsgildets webside under markedsplads.Lækre, mørkeblå KT sokker med gildelogo.Dansk fabrikat. Allergi- og giftfri materialer.Ekstra forstærket i hæl og tå. 70% Wool Superwash og 30%Polyamid. Str. 40-43 og 44-47.Pris: 3 par kr. 100.-Butikspris pr. par i samme kvalitet kr. 60.-- prisen er ekskl. forsendelse.HenvendelseSct. Georgs Gildet i RudkøbingAtt. Jan PetersenTlf. 62 51 39 39jan-petersen@pc.dk

More magazines by this user
Similar magazines