Nr.4 - December 2007 - Johannes Jørgensen Selskabet

johannesjorgensenselskabet.dk

Nr.4 - December 2007 - Johannes Jørgensen Selskabet

oges ogse vores ambitioner. Ogdet koster naturligvis penge.Ganske vist kan man indvende.at vores forste bogudgivelse, FA-GERO har givet os et pent overskud.men da vi snsker at holdeforlagsvirksomheden adskilt fraforeningens daglige budget, kan vialtsi ikke tappe af denne beholdning.Vi fsrer selvfolgelig ikke"dobbeltbogholderi" - frimrerkekasseog forlagsvirksomhed 96r isamme skuffe men posteringerneholdes adskilt. idet vi har flere udgivelserpi bedding, som vil kreveen del penge.KONTI NGENTI NDBETALING for 2008Med Nyhedsbrevets nr. 4, 2007medfolger indbetalingskort til brugfor betaling af medlemskontingentfor 2008. Det er en stor og glredeligkonstatering, at medlemsskarenvokser for hvert 6r. selvom derDIES IRAEEn liturgisk gendigtningafStig Holstingaltid vil ske en vis afuandring. Daselskabets aktiviteter for en stordel afhrenger af medlemmemeskontingenter, beder vi om, at mansnarest muligt vil benytte kortet.Enhver elsker af klassisk musik vilhuske Mozarts og sikkert ogsAVerdis storsliede Requiem. IsrerVerdis domsbasuner ved indledningentil dommedagssekvensenDies irae kan fr de smi hAr til atrejse sig, men stir dog mere somopera end som liturgisk musik.Men teksten har i hvert fald oftegjort indtryk og mAske er det isrerdenne dommedagssekvens, somhar inspireret komponisterneVredens das! Teksten har sat fantasieni sving, for den er b6devoldsom og frygtindgydende i sitmiddelalderlige sonderknusendeanger-og angstr6b.Teksten til Dies irae tilskrivesgerne franciskaneren Thomas afCelano, som levede samtidig medden hellige Frans af Assisi og somvar helgenens fsrste biograf. Deter en skildring af Jesu genkomstpA himlens skyer, hvorfra han vilholde dom over menneskenes synder.Forfatteren er tynget hirdt af6

More magazines by this user
Similar magazines