Sagsbehandling i funktionsevnemetoden – ved tildeling af ... - Social

servicestyrelsen.dk
  • No tags were found...

Sagsbehandling i funktionsevnemetoden – ved tildeling af ... - Social

SamtaleskemaetSamtaleskemaet afdækker de livssituationer,der har betydning for, at et menneskeoplever livskvalitet, fungerer i dagligdagenog kan deltage i samfundslivet. Detsendes til borgeren sammen med følgebrevetfør mødet med sagsbehandleren.Samtaleskemaet kan betragtes som endagsorden for mødet mellem borgeren ogsagsbehandleren, hvor målet er, at beskriveborgerens funktionsevne. Grundlageter samtaleskemaets basisoplysninger ogseks livssituationer: ”Den nære dagligdag”,”Samvær med familie og andre”, ”Fritid,arbejde og uddannelse”, ”Kommunikation”,”Bolig” og ”Transport”.Samtaleskemaet afsluttes med en sammenfatning,som beskriver hvilke aktiviteter,borgeren ønsker at udføre, og hvilkebegrænsninger der er for, at borgerenkan udføre dem. Sammenfatningen brugessom baggrund for drøftelserne om dehandicapkompenserende ydelser, der skalnedskrives i aftaleskemaet.12

More magazines by this user
Similar magazines