Sagsbehandling i funktionsevnemetoden – ved tildeling af ... - Social

servicestyrelsen.dk
  • No tags were found...

Sagsbehandling i funktionsevnemetoden – ved tildeling af ... - Social

Kopi af udfyldtsamtaleskema og aftaleskemasendes til borgerenEfter mødet sender sagsbehandleren deudfyldte skemaer (samtaleskemaet medsammenfatningen samt aftaleskemaet) tilborgeren.Hvis de udfyldte skemaer sendes elektroniskvia e-mail, skal borgeren give tilladelsetil dette.Ligeværdigt samarbejde indebærer:Ligeværdig behandling af borgerne, herunder et reelt samarbejde (den menneskeligerelation)Rammerne og ydelsernes form skal fremme brugerinddragelse/ligeværdighed (tilbuddenesorganisering, arbejdstilrettelæggelse og ydelsestyper)Processen ved levering af ydelserne skal udføres via reelt og ligeværdigt samarbejde(faglige færdigheder, samarbejdsformer, metodevalg og koordinering) uanset om indsatsernekan imødekomme borgerens behov.(Jensen & Jensen. (2007). Samarbejde og værdighed. Om borgersamarbejde i den offentligesektor. København. Munksgaard Danmark. S.29)29

More magazines by this user
Similar magazines