Sagsbehandling i funktionsevnemetoden – ved tildeling af ... - Social

servicestyrelsen.dk
  • No tags were found...

Sagsbehandling i funktionsevnemetoden – ved tildeling af ... - Social

Bevillingsskrivelsereller afslagsskrivelser med rådgivningom ankemuligheder sendes til borgeren– Bevillingernes art og størrelse m.m. samt begrundelse både for bevilling eller afslagnoteres i aftaleskemaet/fællesjournalens fortløbende sider– Bevillings- og afslagsskrivelser m.m. vedlægges som bilag– Hvis aftaleskemaets udformning bruges som fælles journal sættes der kryds ikolonnen til højre på de fortløbende sider. Herved er det let at få overblik over hvilkeydelser, der er afslået og bevilliget, hvis sagsbehandlingen af de forskellige ydelserer lang og kompliceret, eller hvis borgeren skal have sin sag genoptaget33

More magazines by this user
Similar magazines