Download-fil: ESOTERISKE SKOLER - Djwhal Khul - Visdomsnettet

visdomsnettet.dk
  • No tags were found...

Download-fil: ESOTERISKE SKOLER - Djwhal Khul - Visdomsnettet

Farer og faldgruberNår processen udføres trin for trin under kyndig vejledning og med omhu ogden nødvendige forsigtighed − og hvis processen strækker sig over en lang tidsperiode− er der kun begrænset risiko for fare. Kundalinikraftens aktivering vilske naturligt og i overensstemmelse med naturloven. Men hvis stimuleringen ogaktiveringen forceres ved hjælp af forskellige øvelser, før den studerende er parat,og før de indre legemer er koordineret og udviklet, styrer aspiranten uundgåeligtmod katastrofen. Åndedrætsøvelser (pranayama) bør aldrig forekomme udenkyndig vejledning − og kun efter mange års åndelig praksis, oprigtighed ogsamvittighedsfuldt tjenestearbejde. Koncentration på chakraerne (for at vækkedem) skal altid undgås. Det vil skabe overstimulering. Døren til astralplanet vilblive åbnet, og den studerende vil have meget vanskeligt ved at få den lukketigen. Det kan ikke stærkt nok indprentes aspiranter i alle esoteriske skoler, atyogaen i denne overgangsperiode skal være kendetegnet af hensigt, formål,konstant fokusering på nærværelse af det guddommelige − og at meditationenskal udføres systematisk og regelmæssigt i mange år.7

More magazines by this user
Similar magazines