Download filen her

3b.dk

Download filen her

6 SEPTEMBER 2001NYHEDERSmuk blomstereng - i farver!En smuk blomstereng kan ikkegengives i sort/hvid. Den skal sesi farver. Derfor her en opfordringtil at lægge vejen forbi Egedalsvængeog beundre de mangevilde blomster. De blev sået i foråretmed et- og flerårige frø - ca.30 forskellige sorter. Idéen udsprangdels af de grønne guiderslandsdækkende frøkampagne oger dels et led i projekt „Egernet“,som er et samarbejde mellem beboere,afdelingsbestyrelse, ejendomskontor,Grøn Guide ogbeboerrådgiver.Blomsterengens areal er på5-6.000 m 2 og kan ses fra mangevinduer i Egedalsvænge ogHolmegårdsvej.Der er nok blomster til atbeboerne kan plukke buketter tilsofabordene, og til næste årskulle der gerne komme endnuflere blomster.GULDBERGSGADEByggeriet går fremad, men er stødt på uforudsete problemer.Der sker noget i Guldbergsgade, men uforudsete problemer medjordfourening, fundering af naboejendom og kommunale krav,fremsat efter salget af andelsboligerne har fundet sted, gør økonomieni sagen meget anstrengt.Grunden er nu renset for forurening, og man er i gang medstøbe kælder.I Nørre Alle er udgravningen udsat på grund af problemer medfunderingen af naboens gavl. Forventet indflytning er derfor udsat.De 12 almene boliger er lejet ud, og beboerne er ved at foretagetilvalg. En del af andelsboligerne har skiftet ejere, og der skalholdes ny generalforsamling for at vælge en ny bestyrelse.FEM VELKVALIFICEREDE BUDFem team var indbudt til at deltage i licitationen om treseniorbofællesskaber i Ballerup. Alle kom med velkvalificeredebud.Første bedømmelsesrunde af de fembud på, hvordan bebyggelserne skal seud, er ved at være overstået blandtbeboerne i de kommende tre seniorbofællesskaber.Byggechef Erik Præstegaard ersærdeles tilfreds med de bud, der erkommet:- Vi har i udbudet ønsket at inddragebrugerne - de kommende beboere- i processen allerede fra dettidspunkt, hvor grunden var fundet.Beboerne har nu haft mulighed for enførste gennemgang af de fem bud, ogdommerkomiteen ser på dem den 10.september, fortæller Erik Præstegaard.Anden bedømmelsesrunde foregår i tiden fra den 11. septembertil den 19. september - og den 27. september offentliggøres vinderenved en reception.POSTKORT TIL FOLEHAVENFire arbejsgrupper er i fuld gang med at gøre Folehaven tilet frikvarter. Ideerne til arbejdet kommer blandt andet fraen postkortundersøgelse.I perioden fra den 23. august til den 5. september er gennemførten postkortundersøgelse, hvor alle, der bor eller arbejder i Folehaven,er blevet spurgt, om de har gode ideer til, hvad de firearbejdsgrupper skal tage fat på.Onsdag den 26. september får de fire arbejdsgrupper resultatetaf undersøgelsen - og kan gå i gang med det egentlige arbejde.Grupperne sætter selv deres mål, definerer selv deres arbejdsform- og de får alle en faglig sekretær at trække på.Se de fire flotte postkort på Vigerslev Biblioteks hjemmesidewww.kkb.bib.dk/vig


7 SEPTEMBER 2001NYHEDERVED ÅENS SKÆVE BOLIGERVed Åens planlagte 10 huse kommer til at ligge - ikke VedÅen - men på EllebjergvejFamilie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAF) i KøbenhavnsKommune har besluttet at stille en grund på 2.630 kvm til rådighed,mod at KSB bygger ti huse og et fælleshus til hjemløse påstedet.I en pressemeddelse citerer FAF borgmester Winnie Larsen-Jensen for blandt andet at sige:- Jeg håber, at dette byggeprojekt kan være endnu et skridt iretningen af en løsning af det landsdækkende problem, som sestyderligere i København end i nogen anden dansk by.Og KSB er som bekendt klar til at bruge de erfaringer, der erhøstet i forbindelse med 10 andre skæve boliger - Krattet - til atsikre en god og smidig byggeproces. Det er allerede besluttet atudbyde projektet på funktionskrav, så de indbudte firmaer ud overat komme med tilbud også skal komme med et skitseprojekt ogmaterialespecifikation.Går alting efter planen, kan de nye beboere nyde foråret i egenbolig.VARME I CENTRUMForsøg med centralt placerede varmeanlæg iArbejderboligerne evalueret.En dugfrisk rapport om et forsøgsprojekt med centralt placeredevarmeanlæg i Arbejderboligerne er udkommet.I rapporten konkluderer By- og Boligministeriet, at projektetshovedide er baseret på, at vindernes isoleringsevne er så god i dag,at det er muligt at skabe tilstrækkelig komfort ved at placereradiatorerne centralt i rummet. På den måde spares rørføringer,følgearbejder og tid i forbindelse med udførelsen.By- og Boligministeriet skriver videre, at det skønnes, at detderved er muligt at opnå en produktivitetsforøgelse på mellem 10%og 20%. Men nok så vigtigt er det, at forsøget i Arbejderboligerne ogde efterfølgende målinger har vist, at der i testlejlighederne er engod varmekomfort - og ikke mindst et generelt lavere varmeforbrugpå ca. 10%.KSB's byggeudvalg meddeler, at man vil fortsætte udviklingeninden for varmeanlæg, idet man på Bogholder Allé planlægger atudvikle boliger uden radiatorer på væggene.VIDEN OM PSYKISK SYGDOMEjendomsfunktionærer er ind i mellem dem, der først opdager, nåren psykisk syg beboer har det dårligt. I den forbindelse har SoPaSutaget initiativ til en temaaften, hvor håndteringen af de sværesituationer er på dagsordenen.En repræsentant for Sind, som er landsforening for sindslidende,vil fortælle, hvilke signaler man skal være opmærksom på,og en boligsocial repræsentant fra Lokalkontoret vil fortælle, hvemejendomsfunktionærerne kan kontakte og forklare, hvad der såvidere vil ske.Temaaftenen gennemføres både i Hørgården og i FB's afdelingRemisevængerne.


9 SEPTEMBER 2001Hvad er fællesfamilieferie?Fælles familieferie er etprojekt, arrangeret afbeboerrådgiver Elin Kegnæsfra Tåstrupgård ogbeboerrådgiver Helle Hyltoftfra Hjortegården i Herlev.Projektet består af ettilbud om en uges ferie tilbeboere, der ”ellers ikkeville komme på ferie udenfor bebyggelsen”.Ferietilbuddet omfattertransport, ophold i enlejr, hvor hver familie fåreget værelse, kost, udflugterog entreer samt dagligtformiddagsprogram, hvorbørnene har deres program,og de voksne harderes.Deltagerbetalingen er500 kr. for 16 – 99 årige,250 kr. for 3 – 15 årige, ogyngre børn deltager gratis.Fra beboerrådgiver Helle Hyltoft har vi modtaget følgende:FÆLLES FAMILIEFERIE 2001Den 21. juli gik det løs. 57 forventningsfulde børn og voksne blevpakket i bussen, først i Hjortegården og senere de sidste fraTåstrupgård, og så gik turen ellers mod Hønsinge Lyng ved Sejerøbugten.Vi ankom til Solborgen (der hele ugen passede perfekt til sitnavn) ved 16-tiden, og alle blev indkvarteret, samtidig med at derblev brygget litervis af kaffe og saftevand.Nu skulle man jo tro, at 31 børn mellem 0 og 16 år ville give etstøjniveau, der ikke var til at holde ud – men sådan er det sletikke, når man hurtigt finder legekammerater, og der er masser afplads ude omkring, der skal udforskes: bålpladsen, stranden,legepladsen og ”skoven”. De bestilte cykler ankom søndag middag,og så blev udforskningsradius bare udvidet yderligere.De voksnes program startede søndag formiddag med, at HelleRossum (fra projekt ”Paraplyen”) kom på besøg og lavede afspændingmed alle, der havde lyst til det. Imens blandede Inger Lamfarver til silkemaling, som var et af ugens øvrige tilbud.Mens de voksne således var beskæftiget, var en hel del afbørnene på stranden sammen med Søren og Elin, mens en gruppeaf mindre børn fandt ind til Pat og hendes lille kreative værksted,hvor der i ugens løb blev produceret puslespil, dækkeservietter, dyraf sten og skaller og meget meget mere.De daglige gøremål omkring måltider og rengøring blev klaretaf deltagerne, der også valgte, hvad menuen stod på.Ud over de daglige gøremål med mad, rengøring, silkemaling,strandture, aftenstunder med bål og snobrød var der også udflugter.Tirsdag var alle i Sommerland, og det var selvfølgelig en storsucces for alle både store og små. En af de helt store oplevelser var,da vores somaliske mor Amina tog den 17 meter ned af den lodrettevandrutsjebane iført tørklæde og lang nederdel!Torsdag var 23 børn og voksne afsted med kutteren Ilse fraHavnsø. De fik en dejlig dag på havet og kom hjem med en flokflotte fladfisk, som blev renset og brugt til forret til vores festmiddagfredag.Fredag aften er der tradition for en afslutningsfest med et lillebankospil og noget underholdning. I år var underholdningen en flotcirkusforestilling, som børnene havde lavet sammen med Ole somogså hedder ”klovnen Mio”. Her var alt, hvad man kunne ønske sigaf en cirkusforestilling: vilde dyr der sprang igennem en brændendering, klovne, jonglering og nogle meget smukke unge piger somkonferencierer.Der blev også uddelt diplomer for særlige bedrifter. Diana fik etfor at have været utroligt hjælpsom og altid have et smil om munden,Tanja fik for at have overvundet sin skræk for børsteorm,Amina for at være den modigste i Sommerland, og Elif for i ugensløb at have kæmpet med cyklingens svære kunst og den allersidstedag at vinde over jernhesten.Lørdag morgen var der lidt sen morgenmad, oprydning, pakning,og kl. 11 kom bussen og kørte os alle hjem igen.En dejlig uge var slut, og vi vendte glade og fantastisk trættehjem igen. Vi holder efterferiegensyn den 13. september, og vigentager succesen i uge 31 år 2002.Helle Hyltoft


10 SEPTEMBER 2001TILBUD OM NY VIDENKursusudvalget tilbyder kurser i efteråret:3. og 10. oktober: Velkomstkursus for nye medlemmer afafdelingsbestyrelserneMøde- og kursuskalender (Bemærk fejl i den trykte udgave)5. september Bestyrelsesmøde i H4416. september Sidste chance for at se bo-udstillingen i Malmø17. september Fyraftensmøde om IT26. september Formandskabsmøde i 3B27. september Bestyrelsesmøde i KSB1. oktober Områdemøde i Herlev 22. oktober Områdemøde i Ballerup9. oktober Områdemøde i Herlev 16. - 7. oktober BL Legepladskonference, Haraldskær23. oktober Områdemøde i København 22.-4. november Fælleskonference i 3B, LO-skolen13. november Områdemøde i København 1 og Hvidovre24.-25. november Minikonference for 3B’s repræsentantskab omudlejningsforsøg samt ansvar og pligter forbestyrelserPERSONALENYTUdlærtMebrak Istefanos blev udlært kontorassistent den 30. august 2001.Til lykke til Mebrak - og til os, som også får glæde af hende fremover!Goddag og velkommen til:Ny kontorelev, Jeanette Bredahl, starter i administrationen den 10.september 2001.Farvel til:Lennon Andersen og Torben Jespersen fratrådte pr. 1. september2001 deres stillinger i teknisk afdeling.

More magazines by this user
Similar magazines