1 Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

1 Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 ... - Revisornævnet

Som følge heraf og henset til en disciplinærklages straffesagslignende karakter finder nævnet, atRevisortilsynet – der først den 20. januar 2010 gjorde indklagede bekendt med den påtænkte klageover ham – nu må være afskåret fra disciplinærmæssigt at kunne påtale de angivne mangler vedhans erklæring. Nævnet afviser derfor også klagen for så vidt angår klagepunkt 2, således at sagen idet hele afvises.T h i b e s t e m m e s :Revisortilsynets klage over registreret revisor R afvises.7

More magazines by this user
Similar magazines