Certifikat i Risk Management - primo

primodanmark.dk
  • No tags were found...

Certifikat i Risk Management - primo

Eksempler på god risk managementSpredning af risiciblev virksomhedens redningEn spansk virksomheds hovedsæde blev ramt af enkraftig brand, der medførte, at det nedbrændte. Virksomhedensproduktionsenheder havde oprindeligtligget sammen med hovedsædet, men kort før ulykkenindtraf, havde ledelsen fået disse produktionsenhederspredt rundt om i landet.Resultat: 90 procent af virksomheden blev ikke berørtaf branden, og de nedbrændte 10 procent blev hurtigtgenopbygget.Strategisk risikokommunikationkan bruges til marketingEt tysk kommunehospital offentliggjorde sit arbejdemed risici i aviser og foldere, inddrog patienterne aktivti risikoarbejdet og gjorde alle ansatte til risk managers.Resultat: Flere patienter blev hurtigere raske, kommunenfik et bedre offentligt omdømme, og der blev følgeligskabt politisk opbakning til hospitalets udvikling.Offensiv risikoanalysegiver forbedret bundlinjeNogle miner i England skulle lukkes, og det regionaleudviklingsråd frygtede store økonomiske og miljømæssigekonsekvenser for området. Sammen meduniversiteter og erhvervsliv gennemførte man en serierisikovurde-ringer, der gav grundlag for en offensivrisikotilgang, hvor minerne blev forvandlet til centrefor forskning, uddannelse og rekreation.Resultat: En prisbelønnet topattraktion med betydeligeindtægter.Kreativ risikoløsningnedbringer erstatningsudgifterI Frankrig byggede en kommune underjordiske parkeringsanlægmed vægt på design, kvalitet og sikkerhedved blandt andet at benytte kunst og klassisk musik.Inspirationen kom fra risikovurdering af lignendeprojekter andre steder i verden.Resultat: Anlæggene er langt mindre plaget af overfald,tyverier og hærværk end andre parkeringsanlæg.Gennemkalkuleret risikotagninger lig med public governanceEt byråd i Holland besluttede at overtage alle ansvarsforpligtelseri forbindelse med et større byggeprojekt.Kommunen vurderede, at den alligevel ville blive gjorttil hovedansvarlig i tilfælde af fejlinveste-ringer, tab,ulykker m.v. Den overordnede risikokal-kule gav enpositiv respons på det finansielle marked.Resultat: Kommunen fik både ros for, at den havdetaget direkte kontrol med al sikkerheds- og risikoarbejdeog fik samtidig reduceret de samlede omkostningeri projektet med 25 procent. | EIRM Certifikat i risk management (CRM) | EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)

More magazines by this user
Similar magazines