Letbane langs Ring 3 Mere mobilitet og ny byudvikling

toef.dk
  • No tags were found...

Letbane langs Ring 3 Mere mobilitet og ny byudvikling

Letbane langs Ring 3Mere mobilitet og ny byudviklingSif Enevold, ProjektlederPlanlægger i Albertslund Kommune


Trængsel og mobilitet Trafikken på de store indfaldsveje er i de sidste10 år vokset med 25-30% og på de tværgåendetrafikforbindelser med 40%.Kapaciteten på de fleste S-togsstrækninger erallerede i dag fuldt udnyttet.Andelen af kollektive rejsende med busser iKøbenhavns-området og med Lokalbanerneer faldet.Miljøet er under stigende pres: Trafikken er enstor CO 2 - og luftforureningssynder.Anbefalinger:Infrastrukturkommissionen = baneforbindelse ogRegional Udviklingsplan = letbane.


Samarbejdsorganisation11 kommuner ogRegion HovedstadenBorgmesterforum -Karin Søjberg Holst,borgmester i Gladsaxeer formandReferencegruppe -kommunaldirektører /tekniske direktørerProjektgruppe


Bedst belyst Lundtofte-Glostrupbedst belyst:19,6 km19 stationer32 minutter38,5 km/t i gns.52.000 pass. / døgn2,7 mia. kr.(2003-priser)Glostrup – Ishøj ogGlostrup – BrøndbyStrand og AvedøreHolme til sammevidensniveau.


Banebetjening = letbaneEn attraktiv kollektiv forbindelse.Kobler lokalområder på S-togsnettet.Skaber nye byudviklingsmuligheder.Giver mere mobilitet i en belastet korridor.En ny løsning i Danmark med stortudvidelsespotentiale.Stor succes i udlandet.


Udbudsmodel Projektet velegnet til OPP.Analyser peger på finansielt modificeret OPP.Private tager risiko mod fast beløb(anlæg og ibrugtagning).Offentlige køber letbanen efter ibrugtagning ogindkøring.Billigere offentlige lån der skal afdrages.Kun de samme parter til at betale= skatteyderne og brugerne.OPP sikrer totaløkonomiske betragtninger ogprojektoptimering.

More magazines by this user
Similar magazines