9. marts 2011 Indkaldelse af forslag - deadline tirsdag den 15 ...

atv.jord.grundvand.dk

9. marts 2011 Indkaldelse af forslag - deadline tirsdag den 15 ...

ATV Jord og Grundvands Vintermøde 8.-9. marts 2011Indkaldelse af forslag - deadline tirsdag den 15. september 2010ATV Jord og Grundvand holder traditionen tro en to-dages konference i Vingstedcentret:Vintermødet. Det sker den 8. – 9. marts 2011. På vintermødet sættes der fokus på nyheder,erfaringer og forskningsresultater blandt forskere, myndigheder, rådgiver m.fl.Det ligger ATV Jord og Grundvand stærkt på sinde, at der på vintermødet er emner, der errelevante og aktuelle for deltagerkredsen, ligesom vi prioriterer højt, at der både er plads tilworkshops, fagsessioner, hvor man kan fordybe sig i specifikke emner, og sessioner, hvor videnkan præsenteres.På vintermødet vil der være flere ”spor”, der kører samtidigt med aktuelle temaer og emner.Der er desuden mulighed for at afholde en temadag omkring et specifikt emne dagen førvintermødet, mandag den 8. marts 2011.Her kan du se arrangementsgruppens tanker om forslag til temaer på vintermødet. Der ermasser af plads til andre ideer, så hold dig ikke tilbage.???Klima ogbæredygtighedJordvarme – geoteknikDrift af afværgeanlægKonsekvens for risikoTilpasningGrundvandetom 10 årHvor skal det renevand komme fra?Afværge ogrisikovurderingprioriteringMiljøvurderingerUndersøgelser ogmoniteringSensormoniteringMonitering ivandforsyningssystemerNye stofferFreon, PCB, dioxinHusholdningskemikalierSundhedsfaglige effekterIndeklima???Fra kortlægning tilindsatsplanlægningVandplanernesaktørsynsvinkelLandbrugForsyningerKLProjekterEUDet strategiskeForskningsrådVand i byerÆndret ukrudtsbekæmpelseLARNy struktur påvandområdetJordforureningom 10 år???


Du opfordres til at melde ind med forslag til indlæg, du kan bidrage med. Kom også gerne meddine ideer, selv om du ikke selv kan stå for et indlæg!De forslag, du sender ind, skal følge retningslinjerne, som beskrevet i ”Praktiske oplysninger”.Vi er særligt interesserede i at du skriver• hvilket tema dine ideer knytter sig til - et tema fra figuren eller et andet tema?• om det er en workshop• om det er fagsession, der forudsætter en vis grundviden om emnet for at få det fuldeudbytte af et specifikt emne• om det er et indlæg på en session med bestemt tema• hvem målgruppen primært er• nyhedsinteressen• andre indlæg, der kunne være relevante sammen med dit indlægDer vil også være mulighed for, at speciale- og ph.d.-projekter kan blive præsenteret sompostere og ved korte opsummerende mundtlige indlæg (5 minutter). Vi opfordrer derfor alle medberøring til mulige, relevante projekter at gøre studerende og vejledere bekendte med dennemulighed. I programlægningen vil vi sikre en god eksponering af de studerende og deresprojekter.Vi glæder os til at høre fra dig.HUSK deadline for indsendelse forslag senest onsdag den 15. september 2010.PlanlægningsgruppenChefkonsulent Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA, tlf. 2713 8016, azj@alectia.comLektor Philip Binning, DTU Miljø, tlf. 4525 2161, pjb@env.dtu.dkAfsnitsleder Per Grønvald, Aalborg Forsyning, Vand, tlf. 9931 4903, pg@forsyningaalborg.dkGruppeleder Birgit Sønderskov Weber, Nyborg Kommune, tlf. 6333 6820, bsw@nyborg.dkCivilingeniør Mette Christoffersen, Region Syddanmark, tlf. 766319,mettete.christophersen@regionsyddanmark.dkGruppeleder Nina Tuxen, Orbicon | Leif Hansen, tlf. 46 30 08 53, ntux@orbicon.dkAugust 2010

More magazines by this user
Similar magazines